ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 23/05/2018
All Pageviews
All Products/Service 2522


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (2522)
SCIENCE
ENGINEERING
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -Others
Political Science
AgricultureNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Your Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-5/025174301-2 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : info@toptextbook.com

 

 

About Us
Top Publishing Co., Ltd.

 

Top publishing is register and established on April 3-2002 by Former Mr Supot Rattanapun. Who've has an experience more 20 years on book business with local publishers and foreign Publisher.

 

Top Publishing, We're aim to the Center of THAI translation textbook around the world. Now, we're produce , distribute and sales our books and CD/Mutimedia to Academic Bookstore, University Bookstore, Library Sales , Exhibition and Event Sales around Thailand. We're promotion our products directly to lecturer who's teaching and use our book for his/her classes.

 

We're looking for the classic textbook/CD/Multimedia around the world and we'll buy the rights to translation into THAI language. Now we've more 150 titles in list of field:

 

 • Science : Physics/Chemistry/Mathematics/Biology/Environment etc.
 • Medical : Medicine/Anatomy/Physiology etc. Pls visit our www.topmedicalbook.com
 • Engineering : EE/ME/Civil/IE/Telecom/Chem Engg/ Electronic/ etc.
 • Computer and Information Technology : Computer Science/Computer Engg/IT/etc.
 • Business and Management : Management/Accounting/Finance/Marketing
 • Guide, Travel, Atlas
 • Architecture & Art & Interior Design
 • Test Preparation & ESL & ELT : TOEFL,IELT,TOEIC, ESL/ELT, Outside Reading www.elttopbook.com
 • Reference : Dictionary/Reference/etc.
 • CDs, Multimedia, E-BOOK
 • Children Book : Science /Experiment/Sufficiency Economics Note

 

We're looking for the partner's publisher who've the world best books/CD/Multimedia and any products in our field as above.

 

Anyway, For the publisher's partner. We've an excellent service for you as below:

 • Sale translation rights
 • Sale your books/Media
 • Distribution Channel
 • Publishing Service 
 • Production/Printing/Press
 • Rights Agency

Pls feel free to inform your products and contact us as below e-mail and address:

 

Mr Supot  Rattanapun

Managing Director

 

 

 

TOP PUBLISHING CO., LTD.

SHOWROOM & OFFICE

No 329/25-28 Raminthra Road, Minburi, Bangkok 10510 THAILAND

Tel : 662-9186593-95  Fax : 662-9186596

E-mail :  supot09@truemail.co.th

E-mail :  supot@toptextbook.com

 

Siamparkcity Branch :

No 62 Siamparkcity Road, Kannayao,

Bangkok 10230 THAILAND

Tel/Fax : 662-906-8079

Jatuchak Bookshop Branch :

No 5-7, JJ Market, Kampangpet Road,

Jatachak, Bangkok 10250

Tel : 662-517-4301-2

 

 

 


Hot Product/Service...
ปัญญาประดิษฐ์ 2ED-Artificial Intelligence ISBN9789749918814
Price 8.82 USD
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า(Engineering Circuit Analysis) ISBN9789749918241
Price 11.76 USD
Design and Analysis of Experiment
Price 9.41 USD
เคมี 1 (Chemistry) ISBN 9789749918708
Price 14.71 USD
ปัญญาประดิษฐ์ : ปัญญาเชิงกลุ่ม ISBN9786162820106
Price 8.53 USD
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ISBN9786162820090
Price 9.41 USD
Materials Science and Engineering
Price 10.88 USD
ตำราการแปลภาษาจีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์ 9786162820083
Price 5.88 USD
9789749918494 : ชีวเคมีพื้นฐาน / Fundamentals of Biochemistry
Price 9.41 USD
Sufficiency Economy Note - Saving Guide 1
Price 1.18 USD
Wastewater Treatment System; Selection, Design,Operation and Problem Solving
Price 10.59 USD
คณิตศาสตร์วิศวกรรม-Advanced Engineering Mathematics
Price 8.24 USD
ปัญญาประดิษฐ์-Artificial Intelligence
Price 8.82 USD
สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630
Price 12.35 USD
วิศวกรรมฐานรากและการก่อสร้างอุโมงค์-Foundation Engineering and Tunnelling
Price 11.76 USD
การขนส่งสินค้าทางทะเล - Sea Transport
Price 11.76 USD
การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด -IMC/Advertising & Promotion-IMC
Price 11.76 USD
คู่มือฯ การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(Electric Power System Protection) ISBN9789749918654
Price 5.88 USD
สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630
Price 12.35 USD
ไมโครโปรเซสเซอร์-Microprocessor
Price 10.59 USD
เจาะตลาดจีน-Break into a Chinese Market
Price 5.29 USD
Accounting Information Systems Revised Edition ISBN9789749918333
Price 7.65 USD
CORPORATE FINANCE/การเงินธุรกิจ
Price 9.41 USD
Six Sigma Way -Six Sigma Way Team Field Book
Price 10.59 USD
Designing and Managing the Supply Chain
Price 9.41 USD
หลักการบัญชีขั้นต้น-Principles of Accounting
Price 8.24 USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.