ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 19/04/2018
All Pageviews
All Products/Service 2410


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (2410)
SCIENCE
ENGINEERING
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -Others
Political Science
AgricultureNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Your Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-5/025174301-2 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : info@toptextbook.com

 

 

Product/Service Detail
Product/Service >> Engineering Economy

Engineering Economy - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
Engineering Economy


  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Economy - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

Engineering Economy - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

Engineering Economy

Code: 000232
Price: 300.00 THB (Ref. 8.82 USD)
: 9789749918074
: Leland Blank/Anthony Tarquin กรกฏ ใยบัวเทศ/วัชระ ทองงอก/คมกฤต เล็กสกุล
Description:

หนังสือเล่มนี้ นับเป็นตำราคลาสสิกที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในการอธิบายแบบ Step By Step ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในแต่ละเรื่อง พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดในแต่ละบท นอกจากนี้ยังมีการนำโปรแกรมซอฟท์แวร์มาใช้ในการคำนวณ ทำให้ได้คำตอบที่รวดเร็ว ถูกต้อง และทำความเข้าใจได้อย่างง่าย ๆ

• ได้รับความนิยมนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก
• เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมระดับโลก Leland Blank และ Anthony Tarquin
• ครอบคลุมเนื้อหาวิชา เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ตามประกาศสภาวิศวกร
• อธิบายเนื้อหาหลักการทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ พร้อมตัวอย่าง และพร้อมภาพประกอบ
• มีการใช้คอมพิวเตอร์คำนวณ ในแต่ละตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ยาก ๆ
• มีโจทย์พร้อมเฉลยในแต่ละบทจำนวนมาก


Hot Product/Service...
ปัญญาประดิษฐ์ 2ED-Artificial Intelligence ISBN9789749918814
Price 8.82 USD
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า(Engineering Circuit Analysis) ISBN9789749918241
Price 11.76 USD
Design and Analysis of Experiment
Price 9.41 USD
เคมี 1 (Chemistry) ISBN 9789749918708
Price 14.71 USD
ปัญญาประดิษฐ์ : ปัญญาเชิงกลุ่ม ISBN9786162820106
Price 8.53 USD
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ISBN9786162820090
Price 9.41 USD
Materials Science and Engineering
Price 10.88 USD
ตำราการแปลภาษาจีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์ 9786162820083
Price 5.88 USD
9789749918494 : ชีวเคมีพื้นฐาน / Fundamentals of Biochemistry
Price 9.41 USD
Sufficiency Economy Note - Saving Guide 1
Price 1.18 USD
Wastewater Treatment System; Selection, Design,Operation and Problem Solving
Price 10.59 USD
คณิตศาสตร์วิศวกรรม-Advanced Engineering Mathematics
Price 8.24 USD
ปัญญาประดิษฐ์-Artificial Intelligence
Price 8.82 USD
สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630
Price 12.35 USD
วิศวกรรมฐานรากและการก่อสร้างอุโมงค์-Foundation Engineering and Tunnelling
Price 11.76 USD
การขนส่งสินค้าทางทะเล - Sea Transport
Price 11.76 USD
การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด -IMC/Advertising & Promotion-IMC
Price 11.76 USD
คู่มือฯ การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(Electric Power System Protection) ISBN9789749918654
Price 5.88 USD
สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630
Price 12.35 USD
ไมโครโปรเซสเซอร์-Microprocessor
Price 10.59 USD
เจาะตลาดจีน-Break into a Chinese Market
Price 5.29 USD
Accounting Information Systems Revised Edition  ISBN9789749918333
Price 7.65 USD
CORPORATE FINANCE/การเงินธุรกิจ
Price 9.41 USD
Six Sigma Way -Six Sigma Way Team Field Book
Price 10.59 USD
Designing and Managing the Supply Chain
Price 9.41 USD
หลักการบัญชีขั้นต้น-Principles of Accounting
Price 8.24 USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.