ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 25/05/2017
All Pageviews
All Products/Service 1162


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (1162)
SCIENCE
ENGINEERING
General Engineering
Engineering Mechanics/Vector Mechanics
กลศาสตร์ของวัสดุ-Mechanics of Material
Chemical Engineering
เทอร์โมไดนามิกส์-Thermodynamics
วิศวกรรมเครื่องกล-Mechanical Engineering ME
Industrial Engineering IE
Civil and Environment Engineering
Material Science and Engineering
Flight and Aerospace Engineering
Electrical Engineering
Electronic Engineering
Telecommunication Engineering
Automotive Engineering
Agricultural Engineering
Production Matalic Engineering
Fooding Engineering
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -OthersNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Your Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-5/025174301-2 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : info@toptextbook.com

 

 

Product/Service
Product/Service >>> ENGINEERING

ENGINEERING


Roadwork: Theory and Practice, 5th , ISBN 9780750664707
Price 1,714.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001692
Roadwork: Theory and Practice, 5th , ISBN 9780750664707 , Author : Peter Kendrich, Steve Beresford, Paul McCormick, Editions : 5th © 2004 – Routledge , Paperback -328 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Robot Modeling and Control ISBN 9780471649908
Price 1,245.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001691
Robot Modeling and Control ISBN 9780471649908 , Author : Mark W. Spong |Seth Hutchinson , Edition : 1th/2006 , Hardcover | 496 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Rotary Kilns : Transport Phenomena and Transport Processes ISBN 9780750678773
Price 4,900.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001690
Rotary Kilns : Transport Phenomena and Transport Processes ISBN 9780750678773, Authors: Akwasi Boateng Akwasi Boateng , Editions : 1th/2008 , Page Count: 368 page.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Satellite Communications 2E WIE ISBN 9780471429128
Price 860.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001689
Satellite Communications 2E WIE ISBN 9780471429128 , Author : Timothy Pratt |Charles W. Bostian |Jeremy E. Allnutt, Editions : 6ed ©2003
  อีเมล์บอกเพื่อน
Seismic and Wind Forces: Structural Design Examples 9781892395757
Price 3,960.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001687
Seismic and Wind Forces: Structural Design Examples 9781892395757 , Author : Alan Williams, Edition : 1ed ©2003, Paperback : 466 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Semi-rigid Connections Handbook : Civil Environmental Engineering, 9781932159998
Price 1,000.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001686
Semi-rigid Connections Handbook : Civil & Environmental Engineering, 9781932159998 , Author Wai-Fah Chen, , Edition : 1ed ©2011 , Hardcover - 1256 page.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Simplified Engineering for Architects and Builders , ISBN 9780471676072
Price 3,040.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001685
Simplified Engineering for Architects and Builders , ISBN 9780471676072 , Author : James Ambrose , Patrick Tripeny, Editions : 10rd ©2005,Hardback | 656 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Starting Electronics Construction ;Techniques, Equipment and Projects 9780750667364
Price 1,155.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001683
Starting Electronics Construction ;Techniques, Equipment and Projects 9780750667364 , Authors: Keith Brindley, 1rd ©2005 , 320 Page <br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Structural Engineering: License Review Problems Solutions 9781419516481
Price 5,665.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001679
Structural Engineering: License Review Problems & Solutions 9781419516481, Author : Alan Williams , Editions : 5rd ©2005 | Paperback | 450 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Structural Steel Design: LRFD Method, ISBN 9780130479594
Price 840.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001678
Structural Steel Design: LRFD Method, ISBN 9780130479594 , Author : Jack C. McCormac, James K. Nelson, 3rd ©2003 | Pearson | Hardcover | 713 pp. |
  อีเมล์บอกเพื่อน
Structural Steel Design International Edition ISBN 9780273751359
Price 1,420.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001677
Structural Steel Design:International Edition ISBN 9780273751359 , Author : Jack C. McCormac / Stephen F. CsernakSeries , Pearson – Softcover, Edition 5/2011 , 704 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Sulfur Concrete for the Construction Industry  ISBN 9781604270051
Price 4,250.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001676
Sulfur Concrete for the Construction Industry ISBN 9781604270051 , Author : Abdel-Mohsen Osny Mohamed , 1ed/2010 , Hardcover, 352 pages. , J Ross Publishing
  อีเมล์บอกเพื่อน
Higher Surveying: No. 3, ISBN 9788170088257
Regular 600.00 USD  
Special 300.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001675
Higher Surveying: No. 3, ISBN 9788170088257, Author Dr. B. C. Punmia , Ashok Kumar Jain , A. K. Jain, Edition : 15/2005 , Paperback | 280 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Surveying  ISBN 9788170088530
Price 600.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001674
Surveying 9788170088530 , Author : Dr. B. C. Punmia , Ashok Kumar Jain , A. K. Jain., Edition - 17/2016 , Paperback , 575 page.
  อีเมล์บอกเพื่อน
The Survival Guide to Architectural Internship and Career Development. 9780471692638
Price 3,596.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001673
The Survival Guide to Architectural Internship and Career Development 9780471692638 , Author : Grace H. Kim , Edition : 1/2006, Paperback | 272 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
System Dynamics : International Edition , ISBN 9780131247147
Price 925.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001672
System Dynamics : International Edition , ISBN 9780131247147 , Author : Katsuhiko Ogata , Edition 4/2003, Softcover, 784 page.
  อีเมล์บอกเพื่อน
SYSTEM DYNAMICS AND CONTROL , ISBN 9780534944513
Price 1,050.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001671
SYSTEM DYNAMICS AND CONTROL , ISBN 9780534944513 , Author : UMEZ-ERONINI, E. , Edition : 1 / 1999 ,Hardcover, 994 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
System Dynamics : Modeling and Simulation of Mechatronic Systems , ISBN 9780471709657
Price 4,548.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001670
System Dynamics : Modeling and Simulation of Mechatronic Systems , ISBN 9780471709657, Author : Dean C. Karnopp , Donald L. Margolis , Edition : 4 ed/2006 , Hardcover, 576 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Systems Approach to Computer-Integrated Design and Manufacturing , ISBN 9780471585176
Price 755.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001668
Systems Approach to Computer-Integrated Design and Manufacturing , ISBN 9780471585176 , Author : Nanua Singh, Edition : 1st /1995 , Paperback | 664 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Systems Engineering with Economics, Probability and Statistics , ISBN 9781604270556
Price 29.41 USD
Availability : In Stock
Code : 001667
Systems Engineering with Economics, Probability and Statistics , ISBN 9781604270556 , Author : C. Jotin Khisty , Jamshid Mohammadi , Adjo A. Amekudzi , Editions : 2/2012 , Hardcover: 624 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
The IBOC Handbook: Understanding HD Radio (TM) Technology, ISBN 9780240808444
Price 3,560.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001665
The IBOC Handbook: Understanding HD Radio (TM) Technology, ISBN 9780240808444 , Author : David P. Maxson ,Edition : 1/2007, Hardback , 512 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Theoretical Foundation Engineering , ISBN 9781932159714
Price 1,000.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001663
Theoretical Foundation Engineering , ISBN 9781932159714 , Author : Braja M. Das , Edition : 1/2007 , Paperback : 440 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
THEORY OF BEAM-COLUMNS, VOLUME 2 SPACE BEHAVI IOR AND DESIGN, ISBN 9781932159776
Price 2,535.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001662
THEORY OF BEAM-COLUMNS, VOLUME 2 SPACE BEHAVI IOR AND DESIGN, ISBN 9781932159776 , Author : WAI-FAH CHEN et al. , ISBN : 9781932159776 , Edition : 1 / 2007 , Paperback | 732 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Theory of Beam-Columns, Volume 1 : In-Plane Behavior and Design , ISBN 9781932159769
Price 74.56 USD
Availability : In Stock
Code : 001661
Theory of Beam-Columns, Volume 1 : In-Plane Behavior and Design , ISBN 9781932159769, Author : Wai Fah Chen, Toshio Atsuta , Edition : 1th/2007, Paperback | 356 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Theory of Structures: In S.I. Units , ISBN 9788170086185
Price 300.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001660
Theory of Structures: In S.I. Units , ISBN 9788170086185 , Author : Dr. B. C. Punmia, Ashok Kumar Jain, 13th Revised edition © 2005, Paperback | 648 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Thermodynamics: An Integrated Learning System , ISBN 9780471661269
Price 740.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001659
Thermodynamics: An Integrated Learning System , ISBN 9780471661269, Author : Philip S. Schmidt , Paperback: 458 pages , John Wiley & Sons Inc; International edition edition (January 7, 2005)
  อีเมล์บอกเพื่อน
Turbulent Flows: Fundamental Experiments And Modelling ISBN 9781842650677,
Price 2,960.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001658
Turbulent Flows: Fundamental Experiments And Modelling ISBN 9781842650677, Author: G. Biswas, V. Eswaran , ISBN-10: 184265067X, Edition : 1th © 2002, Hardcover : 462 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Vector Mechanics for Engineers : Dynamics , 7 E ISBN 9780071218290
Price 710.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001656
Vector Mechanics for Engineers : Dynamics , 7 E , ISBN 9780071218290 , Author : Ferdinand P. Beer, Ferdinand P. Beer | 7th Revised edition | Paperback | 768 pages ,
  อีเมล์บอกเพื่อน
Vector Mechanics For Engineerings Statics (si version), ISBN 9781259007927
Price 1,511.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001655
Vector Mechanics For Engineerings Statics (SI VE ERSION), ISBN 9781259007927, Author : Ferdinand P. beer , Edition : 10th © 2013, Paperback 621 page.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Vector Mechanics for Engineers Statics, 7E ISBN 9780071218306
Price 720.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001654
Vector Mechanics for Engineers Statics , ISBN 9780071218306, Author : Ferdinand P. Beer, Paperback ,Edition : 7th © 2003 , 640 pages : McGraw Hill Higher Education
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 311:               
 
   1 2 3 4 5 Next    Last       Go to: Go

Hot Product/Service...
คู่มือปั๊ม(Pump Handbook) ISBN9789749918791
Price 14.71 USD
การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying of Foods and Biomaterials) ISBN 9789749918982
Price 8.53 USD
หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี-Thermodynamics for Chemical Engineering
Price 14.12 USD
การวิจัยดำเนินงาน -Operations Research ISBN9789749918722
Price 11.76 USD
วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Research Methodology ISBN9789749918975
Price 8.24 USD
Materials Science and Engineering
Price 10.88 USD
ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) ISBN 9789749918678
Price 13.24 USD
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) ISBN9789749918838
Price 8.82 USD
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง ภาคทฤษฎี-Advanced Reinforced Concrete Structures ISBN9789749918999
Price 7.35 USD
Wastewater Treatment System; Selection, Design,Operation and Problem Solving
Price 10.59 USD
SolidWork- Engineering Drawing Workshop
Price 9.41 USD
Mechanical Engineering Design
Price 10.59 USD
Engineering Economy
Price 8.82 USD
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงใหม่ /Electromagnetics ISBN9789749918951
Price 10.88 USD
Power Electrotechnology
Price 8.82 USD
รวมโจทย์พร้อมเฉลย วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) ISBN9789749918937
Price 8.82 USD
วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) ISBN9786162820199
Price 10.29 USD
ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (Transport Phenomena) ISBN9786162820182
Price 7.65 USD
การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร Quality Control for Engineers ISBN9786162820274
Price 8.82 USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.