ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 22/09/2017
All Pageviews
All Products/Service 1876


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (1876)
SCIENCE
ENGINEERING
General Engineering
Engineering Mechanics/Vector Mechanics
กลศาสตร์ของวัสดุ-Mechanics of Material
Chemical Engineering
เทอร์โมไดนามิกส์-Thermodynamics
วิศวกรรมเครื่องกล-Mechanical Engineering ME
Industrial Engineering IE
Civil and Environment Engineering
Material Science and Engineering
Flight and Aerospace Engineering
Electrical Engineering
Electronic Engineering
Telecommunication Engineering
Automotive Engineering
Agricultural Engineering
Production Matalic Engineering
Fooding Engineering
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -OthersNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Your Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-5/025174301-2 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : info@toptextbook.com

 

 

Product/Service
Product/Service >>> ENGINEERING

ENGINEERING


Practical Acoustic Emission ISBN 9781842654293
Regular 2,200.00 USD  
Special 1,815.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002356
Practical Acoustic Emission ISBN 9781842654293 /by P. Kalyanasundaram / 1ed Y2007/ Hardcover: 136 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Process Selection : from design to manufacture  2nd Edition ISBN 9780750654371
Price 1,993.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002294
Process Selection : from design to manufacture 2nd Edition ISBN 9780750654371 / Authors: K. G. Swift J. D. Booker /2ed Y2003 /Paperback—336 pp.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Materials : Properties and Selection International Edition ISBN 9780136109501
Price 945.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002228
Engineering Materials –ISBN 9780136109501/ by Kenneth G. Budinski / Michael K. Budinski / 9ed Y2009 / Softcover – 816 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
The Handbook of Nanotechnology : Business, Policy, and Intellectual Property Law ISBN 9780471666950
Regular 2,200.00 USD  
Special 1,900.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002209
The Handbook of Nanotechnology : Business, Policy, and Intellectual Property Law ISBN 9780471666950 / by Miller, Serrato , Represas-Cardenas, Kundahl/ 1ed Y2005/Hardcover-- 368 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Quality management  ISBN 9780131224612
Price 790.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002122
Quality management ISBN 9780131224612 / by David L Goetsch; Stanley Davis / 4th international ed Y2003 / Paperback * 858 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Managing, Controlling, and Improving Quality, 1st Edition ISBN 9780471697916
Regular 1,450.00 USD  
Special 1,150.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002106
Managing, Controlling, and Improving Quality, 1st Edition ISBN 9780471697916 * by Douglas C. Montgomery, Cheryl L. Jennings, Michele E. Pfund * 1E ©2011 * Hardcover*520 pp.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Ethics : An Industrial Perspective  ISBN 9780120885312
Regular 1,880.00 USD  
Special 1,580.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001987
Covers importance and practical benefits of systematic ethical behavior in any engineering work environment.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Discrete-time signal processing ISBN 9780130834430
Price 950.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001969
Discrete-time signal processing ISBN 9780130834430 / by Alan V Oppenheim; Ronald W Schafer; John R Buck /2ed©1998/Paperback: 870 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Construction Business Management : A Guide to Contracting for Business Success ISBN 9780750681087
Regular 2,330.00 USD  
Special 2,030.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001937
This book describes in detail what the business side of the construction equation requires of the construction firm owner.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Construction Accounting and Financial Management ISBN 9780131109391
Regular 2,625.00 USD  
Special 2,325.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001936
Eases students' and instructors' load by providing all of the information necessary from accounting, finance, and engineering economics disciplines in one textbook.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Wiring Regulations in Brief  ISBN 9780750689731
Regular 1,670.00 USD  
Special 1,365.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001930
This handy guide provides an on-the-job reference source for electricians, designers, service engineers, inspectors, builders, students, and DYI enthusiasts
  อีเมล์บอกเพื่อน
Sustainable Construction  ISBN 9780750663946
Price 1,870.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001922
Sustainable Construction ISBN 9780750663946 | By Sandy Halliday |1ed© 2007|Paperback |408 pages.| Routledge
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Analysis with ANSYS Software  ISBN 9780750668750
Regular 2,000.00 USD  
Special 1,690.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001913
Engineering Analysis with ANSYS Software ISBN 9780750668750 , 1st©2006, Authors: Tadeusz Stolarski/ Y. Nakasone /S. Yoshimoto,Paperback -480 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Construction Contracting: A Practical Guide to Company Management, 7th Edition ISBN 9780471449881
Regular 3,980.00 USD  
Special 3,580.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001910
Construction Contracting: A Practical Guide to Company Management, 7th Edition ISBN 9780471449881, by S. Keoki Sears; Glenn A. Sears; Richard H. Clough,©2005, Hardcover-688 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Building Construction Handbook (7th Revised edition)  ISBN 9780750686228
Regular 3,100.00 USD  
Special 2,800.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001906
Building Construction Handbook (7th Revised edition) ISBN 9780750686228, by Roy Chudley, Roger Greeno. |Paperback -763 pages.|,©2008| Butterworth-Heinemann
  อีเมล์บอกเพื่อน
Building Codes Illustrated  ISBN 9780471741893
Price 1,749.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001905
Building Codes Illustrated: A Guide to Understanding the 2006 International Building Code ISBN 9780471741893 , By Ching, / Steven R. ,2ed©2006| Paperback: 416 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Workshop Processes, Practices and Materials ISBN 9780750660730
Regular 1,560.00 USD  
Special 1,260.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001895
Workshop Processes, Practices and Materials ISBN 9780750660730 , by Bruce J. Black , 3rd Revised edition©2004, Paperback- 348 pages. , Routledge.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Audio Production and Critical Listening : Technical Ear Training,  ISBN 9780240812953
Regular 3,263.00 USD  
Special 2,963.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001894
Audio Production and Critical Listening : Technical Ear Training, ISBN 9780240812953 , By Jason Corey , 2nd Edition©2010 , Paperback | 192 pages,
  อีเมล์บอกเพื่อน
Automotive Air Conditioning and Climate Control Systems  ISBN 9780750669559
Regular 2,225.00 USD  
Special 1,925.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001893
Automotive Air Conditioning and Climate Control Systems ISBN 9780750669559, 1st Edition©2006, Authors: Steven Daly , Paperback – 432 pages., Butterworth-Heinemann.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Automotive Quality Systems Handbook  ISBN: 9780750666633
Regular 3,275.00 USD  
Special 2,975.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001892
Automotive Quality Systems Handbook ISBN: 9780750666633 , by David Hoyle , 2nd Edition©2005 ,Hardcover – 712 pages. , Imprint: Butterworth-Heinemann.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Basic Engineering Circuit Analysis International Student Edition  ISBN 9780470234556
Regular 1,420.00 USD  
Special 1,120.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001891
Basic Engineering Circuit Analysis International Student Edition ISBN 9780470234556 , by J. David Irwin, 9th Edition©2008 , Paperback: 872 pages, Wiley.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Basics of Remote Sensing and GIS ISBN 9788170087960
Regular 500.00 USD  
Special 300.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001890
Basics of Remote Sensing and GIS ISBN 9788170087960 , Author : S. Kumar , 1ed©2005 , Softcover : 140 pages , Publisher: Laxmi Publications
  อีเมล์บอกเพื่อน
Basic Engineering Circuit Analysis, ISBN 9780471661580
Price 950.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001889
Basic Engineering Circuit Analysis, ISBN 9780471661580 , by J. David Irwin, R. Mark Nelms. ,8nd©2005 , Hardcover: 816 pages., Wiley, John & Sons,
  อีเมล์บอกเพื่อน
BTEC National Engineering  ISBN 9780750685214
Regular 1,595.00 USD  
Special 1,295.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001888
BTEC National Engineering ISBN 9780750685214 , by Mike Tooley, Lloyd Dingle. , 2nd ©2007.,Paperback ¦ 680 pages., Publisher: Taylor & Francis.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Building Regulations in Brief, 5th edition  ISBN 9780750684446
Regular 1,488.00 USD  
Special 1,188.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001887
Building Regulations in Brief, 5th edition ISBN 9780750684446 , by Ray Tricker & Rozz Algar, Paperback ¦ 880 , Butterworth-Heinemann©2007 .
  อีเมล์บอกเพื่อน
Chemical Engineering Design  ISBN 9780750684231
Regular 3,610.00 USD  
Special 3,310.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001886
Chemical Engineering Design ISBN 9780750684231 , 1st Edition© 2007 , Authors: Gavin Towler ,Hardcover | 1266 pages. | Butterworth-Heinemann.©2008.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach  ISBN 9780750685634
Regular 3,755.00 USD  
Special 3,455.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001885
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach ISBN 9780750685634, 1st Edition©2007 , Authors: Jiyuan Tu , Guan Heng Yeoh, Paperback |480 pages. | Butterworth-Heinemann.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Computation of Supersonic Flow over Flying Configurations ISBN: 9780080449579
Regular 7,860.00 USD  
Special 7,560.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001884
Computation of Supersonic Flow over Flying Configurations ISBN: 9780080449579 , 1st©2007 , Authors: Adriana Nastase , Hardcover | 410 pages. | Elsevier Science.<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Building Design/Materials and Methods  ISBN 9780793193776
Regular 3,545.00 USD  
Special 3,245.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001883
Building Design/Materials and Methods ISBN 9780793193776 , by Caleb Hornbostel., 4ed©2004, Paperback Book, 212 pages , Kaplan Publishing.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Civil And Structural Engineering : Seismic Design Of Buildings And Bridges ISBN 9781419501296
Regular 3,047.00 USD  
Special 2,747.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001882
Civil And Structural Engineering : Seismic Design Of Buildings And Bridges ISBN 9781419501296, By: Alan Williams, 2ed©2004 , Paperback | 480 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 475:               
 
   1 2 3 4 5 Next    Last       Go to: Go

Hot Product/Service...
หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี-Thermodynamics for Chemical Engineering
Price 14.12 USD
การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying of Foods and Biomaterials) ISBN 9789749918982
Price 8.53 USD
วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Research Methodology ISBN9789749918975
Price 8.24 USD
การวิจัยดำเนินงาน -Operations Research ISBN9789749918722
Price 11.76 USD
คู่มือปั๊ม(Pump Handbook) ISBN9789749918791
Price 14.71 USD
Materials Science and Engineering
Price 10.88 USD
ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) ISBN 9789749918678
Price 13.24 USD
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) ISBN9789749918838
Price 8.82 USD
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง ภาคทฤษฎี-Advanced Reinforced Concrete Structures ISBN9789749918999
Price 7.35 USD
Wastewater Treatment System; Selection, Design,Operation and Problem Solving
Price 10.59 USD
SolidWork- Engineering Drawing Workshop
Price 9.41 USD
Mechanical Engineering Design
Price 10.59 USD
Engineering Economy
Price 8.82 USD
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงใหม่ /Electromagnetics ISBN9789749918951
Price 10.88 USD
Power Electrotechnology
Price 8.82 USD
รวมโจทย์พร้อมเฉลย วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) ISBN9789749918937
Price 8.82 USD
วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) ISBN9786162820199
Price 10.29 USD
ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (Transport Phenomena) ISBN9786162820182
Price 7.65 USD
การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร Quality Control for Engineers ISBN9786162820274
Price 8.82 USD
การควบคุมคุณภาพ (Statistical Quality Control) ISBN9786162820144
Price 8.82 USD
Wastewater Treatment System
Price 14.71 USD
Electronic Circuits Analysis ISBN9786162820120
Price 8.82 USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.