ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 21/07/2017
All Pageviews
All Products/Service 1354


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (1354)
SCIENCE
ENGINEERING
General Engineering
Engineering Mechanics/Vector Mechanics
กลศาสตร์ของวัสดุ-Mechanics of Material
Chemical Engineering
เทอร์โมไดนามิกส์-Thermodynamics
วิศวกรรมเครื่องกล-Mechanical Engineering ME
Industrial Engineering IE
Civil and Environment Engineering
Material Science and Engineering
Flight and Aerospace Engineering
Electrical Engineering
Electronic Engineering
Telecommunication Engineering
Automotive Engineering
Agricultural Engineering
Production Matalic Engineering
Fooding Engineering
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -OthersNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Your Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-5/025174301-2 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : info@toptextbook.com

 

 

Product/Service
Product/Service >>> ENGINEERING

ENGINEERING


Basic Engineering Circuit Analysis, ISBN 9780471661580
Price 950.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001889
Basic Engineering Circuit Analysis, ISBN 9780471661580 , by J. David Irwin, R. Mark Nelms. ,8nd©2005 , Hardcover: 816 pages., Wiley, John & Sons,
  อีเมล์บอกเพื่อน
BTEC National Engineering  ISBN 9780750685214
Regular 1,595.00 USD  
Special 1,295.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001888
BTEC National Engineering ISBN 9780750685214 , by Mike Tooley, Lloyd Dingle. , 2nd ©2007.,Paperback ¦ 680 pages., Publisher: Taylor & Francis.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Building Regulations in Brief, 5th edition  ISBN 9780750684446
Regular 1,488.00 USD  
Special 1,188.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001887
Building Regulations in Brief, 5th edition ISBN 9780750684446 , by Ray Tricker & Rozz Algar, Paperback ¦ 880 , Butterworth-Heinemann©2007 .
  อีเมล์บอกเพื่อน
Chemical Engineering Design  ISBN 9780750684231
Regular 3,610.00 USD  
Special 3,310.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001886
Chemical Engineering Design ISBN 9780750684231 , 1st Edition© 2007 , Authors: Gavin Towler ,Hardcover | 1266 pages. | Butterworth-Heinemann.©2008.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach  ISBN 9780750685634
Regular 3,755.00 USD  
Special 3,455.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001885
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach ISBN 9780750685634, 1st Edition©2007 , Authors: Jiyuan Tu , Guan Heng Yeoh, Paperback |480 pages. | Butterworth-Heinemann.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Computation of Supersonic Flow over Flying Configurations ISBN: 9780080449579
Regular 7,860.00 USD  
Special 7,560.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001884
Computation of Supersonic Flow over Flying Configurations ISBN: 9780080449579 , 1st©2007 , Authors: Adriana Nastase , Hardcover | 410 pages. | Elsevier Science.<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Building Design/Materials and Methods  ISBN 9780793193776
Regular 3,545.00 USD  
Special 3,245.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001883
Building Design/Materials and Methods ISBN 9780793193776 , by Caleb Hornbostel., 4ed©2004, Paperback Book, 212 pages , Kaplan Publishing.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Civil And Structural Engineering : Seismic Design Of Buildings And Bridges ISBN 9781419501296
Regular 3,047.00 USD  
Special 2,747.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001882
Civil And Structural Engineering : Seismic Design Of Buildings And Bridges ISBN 9781419501296, By: Alan Williams, 2ed©2004 , Paperback | 480 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Civil Engineering: Bridge Structures Review ISBN 9780793195596
Regular 1,727.00 USD  
Special 1,427.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001881
Civil Engineering: Bridge Structures Review ISBN 9780793195596 , by Alan Williams . ,1ed©2004,Paperback : 128 pages. , Kaplan Publishing.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Chemical, Biochemical, and Engineering Thermodynamics, 5th Edition  ISBN 9780471667818
Regular 1,215.00 USD  
Special 915.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001880
Chemical, Biochemical, and Engineering Thermodynamics, 5th Edition ISBN 9780471667818 , by Stanley I. Sandler, 4ed©2007 , Paperback: 960 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Construction Productivity  ISBN: 9781604270006
Regular 2,640.00 USD  
Special 2,340.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001879
Construction Productivity ISBN: 9781604270006 , by Eddy M. Rojas. ,1ed©2008 ,Hardcover|6 x 9|344 pages.| Copyright © J. Ross| Series : A Practical Guide for Building and Electrical Contractors.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Contemporary Logic Design  ISBN 9780131278301
Price 23.53 USD
Availability : In Stock
Code : 001878
Contemporary Logic Design ISBN 9780131278301 , by Randy H. Katz, Gaetano Borriello, 1ed©2006 |Paperback | 448 pages |Pearson.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Contemporary Engineering Economics (3rd Edition) ISBN 9780131219830
Price 800.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001877
Contemporary Engineering Economics (3rd Edition) ISBN 9780131219830 , by Chan S. Park , 3ed©2002 , Paperback ¦920 pages., Pearson Higher Education.<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Control of Unstable Systems ISBN 9781842652879
Regular 1,280.00 USD  
Special 850.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001876
ontrol of Unstable Systems ISBN 9781842652879 , Author:R. Padma Sree; M. Chidambaram, Subject:Engineering & Transportation / Engineering , 1ed©2006 , Hardcover ¦350 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Demystifying Switching Power Supplies ISBN 9780750674454
Price 2,540.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001875
Demystifying Switching Power Supplies ISBN 9780750674454 , By: Raymond Mack , 1E©2005 ,Paperback ¦ 344 pages., Series: Demystifying Technology. , Elsevier Science & Technology.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Design of Concrete Structures (in SI Units) ISBN 9780071311397
Regular 2,090.00 USD  
Special 1,790.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001874
Design of Concrete Structures (in SI Units) ISBN 9780071311397 ,By Arthur H. Nilson , David Darwin , Charles W. Dolan. | 14th©2011 | Paperback | 816 pages.<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Digital Circuits And Design  ISBN 9788125914358
Regular 1,290.00 USD  
Special 990.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001873
Digital Circuits And Design ISBN 9788125914358 , by S. Salivahanan, S. Arivazhagan , 2E©2003 ,Paperback ¦ 588 pages. | Publisher: Ubs Publisher.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Digital Integrated Circuit Design  ISBN 9780195125849
Price 4,159.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001872
Digital Integrated Circuit Design ISBN 9780195125849 , by Ken Martin , 1ed©1999 , Hardcover ¦ 560 pages , Oxford University Press,
  อีเมล์บอกเพื่อน
Digital Signal Processing ISBN 9780470138663
Price 5,580.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001871
Digital Signal Processing and Applications with the TMS320C6713 and TMS320C6416 DSK, ISBN 9780470138663 , 2nd ©2008 , by Rulph Chassaing, Donald S. Reay , Hardcover |608 pages.<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Digital Signal Processing  ISBN 9780495082385
Price 4,700.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001870
Digital Signal Processing ISBN 9780495082385 , by Ashok Ambardar ,, International Edition © 2006 | Paperback| 608 Pages , Cengage Learning, Inc.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Discrete-Event System Simulation, ISBN 9780130887023
Price 1,490.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001869
Discrete-Event System Simulation, ISBN 9780130887023 , by Jerry Banks , John S. Carson,Barry L. Nelson, David M. Nicol, 3rd Edition ©2001 , Hardcover ¦ 594 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Discrete-Time Control Problems Using MATLAB  ISBN 9780534384777
Price 800.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001868
Discrete-Time Control Problems Using MATLAB ISBN 9780534384777 , by Joe H Chow, J J Chow, Nicolas Chbat, 1ed©2002 , Paperback¦269 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Dynamics, Volume 3 (Handbook of Surface Science) ISBN 9780444520562
Price 14,940.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001865
Dynamics, Volume 3 (Handbook of Surface Science) ISBN 9780444520562 , 1st Edition©2008 ,Editors : Eckart Hasselbrink , Bengt I. Lundqvist , Hardcover ¦ 1036 pages. , Elsevier Science<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Dynamics: Analysis and Design of Systems in Motion ISBN 9780471401988
Regular 2,609.00 USD  
Special 2,309.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001864
Dynamics: Analysis and Design of Systems in Motion ISBN 9780471401988 , By Benson H. Tongue ,Sheri D. Sheppard, 1ed©2005, Hardback | 560 pages., John Wiley and Sons Ltd.<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
17th Edition IEE Wiring Regulations : Explained and Illustrated ISBN 9780750687201
Price 700.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001863
17th Edition IEE Wiring Regulations : Explained and Illustrated ISBN 9780750687201 , By Brian Scaddan , 8ed©2008 , Paperback | 160 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
17th Edition IEE Wiring Regulations: Inspecting, Testing and Certification ISBN 9780750687195
Price 720.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001862
17th Edition IEE Wiring Regulations: Inspecting, Testing and Certification ISBN 9780750687195,by Brian Scaddan. , 6ed©2008, Paperback: 108 pages. ,<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Design and Verification of Electrical Installations ISBN 9780750687215
Price 700.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001861
17th Edition IEE Wiring Regulations: Design and Verification of Electrical Installations ISBN 9780750687215 , by Brian Scaddan. , 6ed©2008, Paperback ¦ 132 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Civil Engineering: Geotechnical Engineering Review ISBN 9780793195633
Regular 1,290.00 USD  
Special 990.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001860
Civil Engineering: Geotechnical Engineering Review ISBN 9780793195633 , by Braja M. Das , Dilip Das. , 1ed©2004 | Paperback | 56 pages.| Kaplan AEC Education © 2004.<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Civil Engineering: Hydraulics and Hydrology Review ISBN 9780793195640
Regular 1,837.00 USD  
Special 1,537.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001859
Civil Engineering: Hydraulics and Hydrology Review ISBN 9780793195640 , by Bruce E. Larock., ©2004 , Softcover, 106 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Civil Engineering: Building Structures Review ISBN 9780793195558
Regular 1,617.00 USD  
Special 1,317.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001858
Civil Engineering: Building Structures Review ISBN 9780793195558 , by : Alan Williams. , 1ed©2004 , Paperback , 120 pages. ,
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 453:               
 
   1 2 3 4 5 Next    Last       Go to: Go

Hot Product/Service...
หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี-Thermodynamics for Chemical Engineering
Price 14.12 USD
การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying of Foods and Biomaterials) ISBN 9789749918982
Price 8.53 USD
วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Research Methodology ISBN9789749918975
Price 8.24 USD
การวิจัยดำเนินงาน -Operations Research ISBN9789749918722
Price 11.76 USD
คู่มือปั๊ม(Pump Handbook) ISBN9789749918791
Price 14.71 USD
Materials Science and Engineering
Price 10.88 USD
ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) ISBN 9789749918678
Price 13.24 USD
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) ISBN9789749918838
Price 8.82 USD
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง ภาคทฤษฎี-Advanced Reinforced Concrete Structures ISBN9789749918999
Price 7.35 USD
Wastewater Treatment System; Selection, Design,Operation and Problem Solving
Price 10.59 USD
SolidWork- Engineering Drawing Workshop
Price 9.41 USD
Mechanical Engineering Design
Price 10.59 USD
Engineering Economy
Price 8.82 USD
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงใหม่ /Electromagnetics ISBN9789749918951
Price 10.88 USD
Power Electrotechnology
Price 8.82 USD
รวมโจทย์พร้อมเฉลย วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) ISBN9789749918937
Price 8.82 USD
วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) ISBN9786162820199
Price 10.29 USD
ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (Transport Phenomena) ISBN9786162820182
Price 7.65 USD
การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร Quality Control for Engineers ISBN9786162820274
Price 8.82 USD
การควบคุมคุณภาพ (Statistical Quality Control) ISBN9786162820144
Price 8.82 USD
Wastewater Treatment System
Price 14.71 USD
Electronic Circuits Analysis ISBN9786162820120
Price 8.82 USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.