ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 14/11/2016
All Pageviews
All Products/Service 1031


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (1031)
SCIENCE
ENGINEERING
General Engineering
Engineering Mechanics/Vector Mechanics
กลศาสตร์ของวัสดุ-Mechanics of Material
Chemical Engineering
เทอร์โมไดนามิกส์-Thermodynamics
วิศวกรรมเครื่องกล-Mechanical Engineering ME
Industrial Engineering IE
Civil and Environment Engineering
Material Science and Engineering
Flight and Aerospace Engineering
Electrical Engineering
Electronic Engineering
Telecommunication Engineering
Automotive Engineering
Agricultural Engineering
Production Matalic Engineering
Fooding Engineering
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -OthersNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-95 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : supot09@truemail.co.th

 

 

Product/Service
Product/Service >>> ENGINEERING

ENGINEERING


Detailing for Steel Construction 3ED
Price 260.30 USD
Availability : In Stock
Code : 001536
AISC Detailing for Steel Construction 3ED
  อีเมล์บอกเพื่อน
AISC Steel Construction Manual, 14th EED
Price 655.68 USD
Availability : In Stock
Code : 001535
AISC Steel Construction Manual, 14th EED
  อีเมล์บอกเพื่อน
AISC Seismic Design Manual  2ED
Price 626.03 USD
Availability : In Stock
Code : 001533
AISC Seismic Design Manual 2ED
  อีเมล์บอกเพื่อน
ตารางงานโลหะ : Tabellenbuch Metall ISBN9789746200202
Price 6.10 USD
Availability : In Stock
Code : 001531
เป็นการรวบรวมตัวเลข สูตรการคำนวณ ตารางคุณสมบัติของวัสดุ แบบ และมาตรฐาน ในการทำงานโลหะทั่วๆไป
  อีเมล์บอกเพื่อน
การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร Quality Control for Engineers ISBN9786162820274
Price 9.88 USD
Availability : In Stock
Code : 001528
การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร Quality Control for Engineers พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์
  อีเมล์บอกเพื่อน
วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) ISBN9786162820199
Price 11.53 USD
Availability : In Stock
Code : 001524
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาทางวิชาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมยานยนต์ สาขาเทคโนโลยียานยนต์ และ ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์
  อีเมล์บอกเพื่อน
ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (Transport Phenomena) ISBN9786162820182
Price 8.57 USD
Availability : In Stock
Code : 001523
ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (Transport Phenomena) กล่าวถึงการถ่ายเทมวลสารและพลังงาน รวมทั้งการไหลภายในระบบ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานหลักส่วนหนึ่งที่นิสิตนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมเคมีทุกคนควรมี
  อีเมล์บอกเพื่อน
Mechanics of Materials 9E 9789810694364 R. C. Hibbeler (SI EDITION)
Regular 42.17 USD  
Special 40.07 USD
Availability : In Stock
Code : 001522
For undergraduate Mechanics of Materials courses in Mechanical, Civil, and Aerospace Engineering departments.
  อีเมล์บอกเพื่อน
การควบคุมคุณภาพ (Statistical Quality Control) ISBN9786162820144
Price 9.88 USD
Availability : In Stock
Code : 001518
เน้นเนื้อหาในเรื่องการควบคุมคุณภาพในการบริหารและการควบคุมคุณภาพในการผลิต
  อีเมล์บอกเพื่อน
Wastewater Treatment System
Price 16.47 USD
Availability : In Stock
Code : 001516
revised 2014
  อีเมล์บอกเพื่อน
Electronic Circuits Analysis ISBN9786162820120
Price 9.88 USD
Availability : In Stock
Code : 001514
เป็นตำราเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  อีเมล์บอกเพื่อน
Applied Electromagnetics: Early Transmission Lines Approach ISBN9780470042571
Regular 141.35 USD  
Special 128.83 USD
Availability : In Stock
Code : 001513
Applied Electromagnetics: Early Transmission Lines Approach ISBN9780470042571
  อีเมล์บอกเพื่อน
Heating, Ventilating and Air Conditioning: Analysis and Design 6ED ISBN9780471470151
Regular 136.74 USD  
Special 130.15 USD
Availability : In Stock
Code : 001512
Heating, Ventilating and Air Conditioning: Analysis and Design 6ED ISBN9780471470151
  อีเมล์บอกเพื่อน
Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis 5th Edition ISBN9781118471395
Price 102.80 USD
Availability : In Stock
Code : 001511
Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis 5th Edition ISBN9781118471395
  อีเมล์บอกเพื่อน
Advanced Engineering Electromagnetics 2ED Y2012 ISBN 9780470589489
Regular 146.95 USD  
Special 102.47 USD
Availability : In Stock
Code : 001508
Advanced Engineering Electromagnetics 2ED Y2012 ISBN 9780470589489
  อีเมล์บอกเพื่อน
Deepwater Foundations and Pipeline Geomechanics ISBN 9781604270099
Regular 58.98 USD  
Special 55.68 USD
Availability : In Stock
Code : 001502
Deepwater Foundations and Pipeline Geomechanics ISBN 9781604270099
  อีเมล์บอกเพื่อน
Geotechnical Engineering Handbook-DAS-Y 2010 ISBN9781932159837
Regular 52.39 USD  
Special 39.21 USD
Availability : In Stock
Code : 001501
Geotechnical Engineering Handbook-DAS-Y 2010 ISBN9781932159837
  อีเมล์บอกเพื่อน
Geotechnical Engineering -DAS Y 2010 ISBN 9781604270167
Regular 55.68 USD  
Special 32.92 USD
Availability : In Stock
Code : 001500
Geotechnical Engineering -DAS Y 2010 ISBN 9781604270167
  อีเมล์บอกเพื่อน
Mechanics for Engineers: Dynamics DAS ISBN 9781604270303
Regular 55.68 USD  
Special 32.62 USD
Availability : In Stock
Code : 001499
Mechanics for Engineers: Dynamics DAS ISBN 9781604270303
  อีเมล์บอกเพื่อน
Mechanics for Engineers: Statics ISBN9781604270297
Regular 141.35 USD  
Special 32.92 USD
Availability : In Stock
Code : 001494
Mechanics for Engineers: Statics ISBN9781604270297
  อีเมล์บอกเพื่อน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machines) ISBN9786162820113
Price 9.88 USD
Availability : In Stock
Code : 001492
มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรวิศวกรรมการวัดและควบคุมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลไฟฟ้า
  อีเมล์บอกเพื่อน
Fluid Mechanics 7ED SI units Y2012 ISBN9780071311212
Regular 31.63 USD  
Special 29.32 USD
Availability : In Stock
Code : 001432
Fluid Mechanics 7ED SI units Y2012 ISBN9780071311212
  อีเมล์บอกเพื่อน
Applied Statistics and Probability for Engineers 5ED Y2012 ISBN9780470505786
Regular 132.45 USD  
Special 128.17 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001431
Applied Statistics and Probability for Engineers 5ED Y2012 ISBN9780470505786
  อีเมล์บอกเพื่อน
Heat and Mass Transfer SI unit 4ED Y2012 ISBN9780071311120
Regular 47.45 USD  
Special 44.15 USD
Availability : In Stock
Code : 001428
Heat and Mass Transfer SI unit 4ED Y2012 ISBN9780071311120
  อีเมล์บอกเพื่อน
Power Electronics Y2912 ISBN9780071289306
Regular 47.38 USD  
Special 29.32 USD
Availability : In Stock
Code : 001426
Power Electronics Y2912 ISBN9780071289306
  อีเมล์บอกเพื่อน
Thomas Calculus Early Transcendentals 12ED Y2010 ISBN9780321636324
Regular 42.50 USD  
Special 41.52 USD
Availability : In Stock
Code : 001423
Thomas Calculus Early Transcendentals 12ED Y2010 ISBN9780321636324
  อีเมล์บอกเพื่อน
Digital Communications 3E Y2009 ISBN 9780273718307
Regular 168.70 USD  
Special 164.09 USD
Availability : In Stock
Code : 001420
Digital Communications 3E Y2009 ISBN 9780273718307
  อีเมล์บอกเพื่อน
Foundations of Heat Transfer 6ED ISV ISBN9780470646168
Price 137.07 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001417
Foundations of Heat Transfer 6ED ISV ISBN9780470646168
  อีเมล์บอกเพื่อน
Principles of Heat and Mass Transfer 7ED ISV ISBN 9780470646151
Regular 138.06 USD  
Special 128.83 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001416
Principles of Heat and Mass Transfer 7ED ISV ISBN 9780470646151
  อีเมล์บอกเพื่อน
Statistics for Six Sigma Green Belts with Minitab and JMP ISBN 9780137017126
Price 55.68 USD
Availability : In Stock
Code : 001414
Statistics for Six Sigma Green Belts with Minitab and JMP ISBN 9780137017126 Statistics for Six Sigma Green Belts with Minitab and JMP ISBN 9780137017126
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 261:               
 
   1 2 3 4 5 Next    Last       Go to: Go

Hot Product/Service...
คู่มือปั๊ม(Pump Handbook) ISBN9789749918791
Price 16.47 USD
การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying of Foods and Biomaterials) ISBN 9789749918982
Price 9.56 USD
หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี-Thermodynamics for Chemical Engineering
Price 15.82 USD
การวิจัยดำเนินงาน -Operations Research ISBN9789749918722
Price 13.18 USD
วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Research Methodology ISBN9789749918975
Price 9.23 USD
Materials Science and Engineering
Price 12.19 USD
ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) ISBN 9789749918678
Price 14.83 USD
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) ISBN9789749918838
Price 9.88 USD
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง ภาคทฤษฎี-Advanced Reinforced Concrete Structures ISBN9789749918999
Price 8.24 USD
Wastewater Treatment System; Selection, Design,Operation and Problem Solving
Price 11.86 USD
SolidWork- Engineering Drawing Workshop
Price 10.54 USD
Mechanical Engineering Design
Price 11.86 USD
Engineering Economy
Price 9.88 USD
Mechanical Vibrations
Price 9.88 USD
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงใหม่ /Electromagnetics ISBN9789749918951
Price 12.19 USD
Power Electrotechnology
Price 9.88 USD
รวมโจทย์พร้อมเฉลย วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) ISBN9789749918937
Price 9.88 USD
วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) ISBN9786162820199
Price 11.53 USD
ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (Transport Phenomena) ISBN9786162820182
Price 8.57 USD
การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร Quality Control for Engineers ISBN9786162820274
Price 9.88 USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.