ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 17/11/2017
All Pageviews
All Products/Service 2139


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (2139)
SCIENCE
ENGINEERING
General Engineering
Engineering Mechanics/Vector Mechanics
กลศาสตร์ของวัสดุ-Mechanics of Material
Chemical Engineering
เทอร์โมไดนามิกส์-Thermodynamics
วิศวกรรมเครื่องกล-Mechanical Engineering ME
Industrial Engineering IE
Civil and Environment Engineering
Material Science and Engineering
Flight and Aerospace Engineering
Electrical Engineering
Electronic Engineering
Telecommunication Engineering
Automotive Engineering
Agricultural Engineering
Production Matalic Engineering
Fooding Engineering
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -Others
Political ScienceNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Your Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-5/025174301-2 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : info@toptextbook.com

 

 

Product/Service
Product/Service >>> ENGINEERING

ENGINEERING


Medium/Heavy Duty Truck Engines, Fuel Computerized Management Systems ISBN 9780840031075
Price 690.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002672
Medium/Heavy Duty Truck Engines, Fuel & Computerized Management Systems ISBN 9780840031075 |by Sean Bennett |3ed©2009 |Paperback: 960 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Project Management 3E ISBN 9781405168021
Regular 3,500.00 USD  
Special 3,200.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002670
Engineering Project Management 3E ISBN 9781405168021 | By Nigel J. Smith | 3ed©2008 | Paperback | 400 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Light Rail Developers’ Handbook ISBN 9781604270488
Price 1,000.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002667
Light Rail Developers’ Handbook ISBN 9781604270488 | By Lewis Lesley | 1ed©2011 |Hardcover, 280 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Earth Anchors ISBN 9781932159721
Regular 1,800.00 USD  
Special 1,490.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002655
Earth Anchors ISBN 9781932159721 | By Braja M. Das | 1ed©2008 | Paperback | 248 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Foundations Of MEMS ISBN 9780131992047
Price 890.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002632
Foundations Of MEMS ISBN 9780131992047 » Author : Chang Liu » 1ed©2006 » Softcover»530 pp.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Science and Technology of Ultrasonics  ISBN 9781842650660
Regular 1,500.00 USD  
Special 1,000.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002611
Science and Technology of Ultrasonics ISBN 9781842650660 » By B. Raj , P. Palanichamy , V. Rajendran » 1ed©2006 » Hardback | 400 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Fischer-Tropsch Synthesis, Catalysts and Catalysis, Volume 163  1st Edition ISBN 9780444522214
Price 8,575.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002591
Fischer-Tropsch Synthesis, Catalysts and Catalysis, Volume 163 1st Edition ISBN 9780444522214 » By Burtron Davis» Mario Occelli » 1ed©2007 » Hardcover –430 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Nanoporous Materials IV, Volume 156 1st Edition ISBN 9780444517487
Price 11,725.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002590
Nanoporous Materials IV, Volume 156 1st Edition ISBN 9780444517487 » Editors: Abdel Sayari Mietek Jaroniec » 1ed©2005 » Hardcover—980 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Building Services Handbook  2E ISBN 9780750661430
Regular 2,000.00 USD  
Special 1,680.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002586
Building Services Handbook 2E ISBN 9780750661430 » by Fred Hall , Roger Greeno » 2ed©2003 » Paperback: 516 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Communication 1st Edition ISBN 9780495082569
Price 560.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002562
Engineering Communication: A Practical Guide to Workplace Communications for Engineering Students 1st Edition ISBN 9780495082569 | by David Ingre |1ed©2007 | Paperback: 312 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants Vol 3 ISBN 9780884156512
Price 8,540.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002556
Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants: Volume 3 3rd Edition ISBN 9780884156512 | Authors: Ernest E. Ludwig | 3ed©2001 | Hardcover –712 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Basic Technical Drawing-Student Workbook - 7th edition ISBN 9780026825542
Price 300.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002555
Basic Technical Drawing-Student Workbook - 7th edition ISBN 9780026825542 – by Spencer – 7ed©2000 - Paperback—160 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Thermodynamics : Concepts and Applications (Student edition) ISBN 9780521698337
Regular 1,400.00 USD  
Special 1,040.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002553
Thermodynamics : Concepts and Applications (Student edition) ISBN 9780521698337 | by Stephen R Turns | 1ed©2006 | Paperback –736 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Characterisation of Porous Solids V, Volume 128  1st Edition ISBN 9780444502599
Regular 8,760.00 USD  
Special 8,460.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002544
Characterisation of Porous Solids V, Volume 128 1st Edition ISBN 9780444502599 | by G. Kreysa J.P. Baselt KK Unger|1ed©2000| Hardback | 700 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Chemistry for Environmental Engineering and Science  5E ISBN 9780071230452
Price 810.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002542
Chemistry for Environmental Engineering and Science 5E ISBN 9780071230452 | by Clair Nathan Sawyer , Perry L. McCarty , Gene F. Parkin|5ed©2002| Paperback | 650 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Mathematical Methods in Chemical Environmental Engineering  ISBN 9789812439352
Price 810.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002541
Mathematical Methods in Chemical & Environmental Engineering ISBN 9789812439352 | by Ajay K. Ray , Santosh K. Gupta |2ed©2003| Paperback: 700 page.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Chemical and Engineering Thermodynamics ISBN 9780471182108
Price 1,625.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002538
Chemical and Engineering Thermodynamics ISBN 9780471182108 | By Stanley I. Sandler| 3ed©1998| Hardback | 800 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Time Domain Electromagnetics 1st Edition ISBN 9780125801904
Price 5,145.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002521
Time Domain Electromagnetics 1st Edition ISBN 9780125801904 | by Sadasiva Rao|1ed©1999| Paperback –372 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Communication Technology Update and Fundamentals 12th Edition ISBN 9780240814759
Price 2,520.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002518
Communication Technology Update and Fundamentals 12th Edition ISBN 9780240814759| by August E. Grant, Jennifer H. Meadows |12ed© 2017 – Routledge | Paperback | 352 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Fundamentals of Air Traffic Control, International Edition ISBN 9781435488250
Price 720.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002451
Fundamentals of Air Traffic Control, International Edition ISBN 9781435488250 | by NOLAN | 5ed©2010 | Paperback: 624 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Centrifugal Separations in Biotechnology - 1st Edition - ISBN : 9781856174770
Price 6,825.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002447
Centrifugal Separations in Biotechnology 1E ISBN 9781856174770 | Authors: Wallace Woon - Fong Leung|1st Edition©2007|Hardcover – 312 pages .
  อีเมล์บอกเพื่อน
Automation, Control and Complexity: An Integrated Approach ISBN 9780471816546
Price 5,157.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002441
Automation, Control and Complexity: An Integrated Approach ISBN 9780471816546 | by Tariq Samad , John Weyrauch |1ed©2000 | Hardcover: 336 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Simpli-Flying : Optimizing the Airline Business Model  ISBN 9780754641933
Price 5,400.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002428
Simpli-Flying : Optimizing the Airline Business Model ISBN 9780754641933 ● By Nawal K. Taneja● © 2004 ● Hardcover: 256 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Practical Acoustic Emission ISBN 9781842654293
Regular 2,200.00 USD  
Special 1,815.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002356
Practical Acoustic Emission ISBN 9781842654293 /by P. Kalyanasundaram / 1ed Y2007/ Hardcover: 136 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Process Selection : from design to manufacture  2nd Edition ISBN 9780750654371
Price 1,993.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002294
Process Selection : from design to manufacture 2nd Edition ISBN 9780750654371 / Authors: K. G. Swift J. D. Booker /2ed Y2003 /Paperback—336 pp.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Materials : Properties and Selection International Edition ISBN 9780136109501
Price 945.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002228
Engineering Materials –ISBN 9780136109501/ by Kenneth G. Budinski / Michael K. Budinski / 9ed Y2009 / Softcover – 816 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
The Handbook of Nanotechnology : Business, Policy, and Intellectual Property Law ISBN 9780471666950
Regular 2,200.00 USD  
Special 1,900.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002209
The Handbook of Nanotechnology : Business, Policy, and Intellectual Property Law ISBN 9780471666950 / by Miller, Serrato , Represas-Cardenas, Kundahl/ 1ed Y2005/Hardcover-- 368 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Quality management  ISBN 9780131224612
Price 790.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002122
Quality management ISBN 9780131224612 / by David L Goetsch; Stanley Davis / 4th international ed Y2003 / Paperback * 858 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Managing, Controlling, and Improving Quality, 1st Edition ISBN 9780471697916
Regular 1,450.00 USD  
Special 1,150.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002106
Managing, Controlling, and Improving Quality, 1st Edition ISBN 9780471697916 * by Douglas C. Montgomery, Cheryl L. Jennings, Michele E. Pfund * 1E ©2011 * Hardcover*520 pp.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Ethics : An Industrial Perspective  ISBN 9780120885312
Regular 1,880.00 USD  
Special 1,580.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001987
Covers importance and practical benefits of systematic ethical behavior in any engineering work environment.
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 497:               
 
   1 2 3 4 5 Next    Last       Go to: Go

Hot Product/Service...
หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี-Thermodynamics for Chemical Engineering
Price 14.12 USD
การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying of Foods and Biomaterials) ISBN 9789749918982
Price 8.53 USD
วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Research Methodology ISBN9789749918975
Price 8.24 USD
การวิจัยดำเนินงาน -Operations Research ISBN9789749918722
Price 11.76 USD
คู่มือปั๊ม(Pump Handbook) ISBN9789749918791
Price 14.71 USD
Materials Science and Engineering
Price 10.88 USD
ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) ISBN 9789749918678
Price 13.24 USD
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) ISBN9789749918838
Price 8.82 USD
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง ภาคทฤษฎี-Advanced Reinforced Concrete Structures ISBN9789749918999
Price 7.35 USD
Wastewater Treatment System; Selection, Design,Operation and Problem Solving
Price 10.59 USD
SolidWork- Engineering Drawing Workshop
Price 9.41 USD
Mechanical Engineering Design
Price 10.59 USD
Engineering Economy
Price 8.82 USD
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงใหม่ /Electromagnetics ISBN9789749918951
Price 10.88 USD
Power Electrotechnology
Price 8.82 USD
รวมโจทย์พร้อมเฉลย วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) ISBN9789749918937
Price 8.82 USD
วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) ISBN9786162820199
Price 10.29 USD
ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (Transport Phenomena) ISBN9786162820182
Price 7.65 USD
การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร Quality Control for Engineers ISBN9786162820274
Price 8.82 USD
การควบคุมคุณภาพ (Statistical Quality Control) ISBN9786162820144
Price 8.82 USD
Wastewater Treatment System
Price 14.71 USD
Electronic Circuits Analysis ISBN9786162820120
Price 8.82 USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.