ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 25/05/2017
All Pageviews
All Products/Service 1162


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (1162)
SCIENCE
ENGINEERING
Computer Information Technology
Computer Science & Computer Engineering
เทคโนโลยีสารสรเทศ-Information Technology
General Computer
Multimedia-Animation
Unigraphics
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -OthersNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Your Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-5/025174301-2 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : info@toptextbook.com

 

 

Product/Service
Product/Service >>> Computer Information Technology

Computer Information Technology


SD Card Projects Using the PIC Microcontroller   ISBN 9781856177191
Price 1,400.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001688
SD Card Projects Using the PIC Microcontroller ISBN 9781856177191 , Author : Dogan Ibrahim, 1ed ©2010 , Paperback – 567 page. Elsevier Science
  อีเมล์บอกเพื่อน
Statics : Analysis and Design of Systems in Equilibrium   9780471372998
Price 950.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001682
Statics : Analysis and Design of Systems in Equilibrium 9780471372998 , Author : Sheri D. Sheppard and Benson H. Tongue , 6rd ©2005 , Hardback
  อีเมล์บอกเพื่อน
The RF in RFID : Passive UHF RFID in Practice , ISBN  9780750682091
Price 2,375.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001664
The RF in RFID : Passive UHF RFID in Practice, ISBN 9780750682091 , Authors : Daniel Mark Dobkin , Paperback : 1st /2008, 504 page. Imprint: Newnes
  อีเมล์บอกเพื่อน
Understanding Fabless IC Technology  1st Edition , ISBN 9780750679442
Price 2,770.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001657
Understanding Fabless IC Technology 1st Edition , ISBN 9780750679442 , Authors: Jeorge Hurtarte, Evert Wolsheimer, Lisa Tafoya , Edition : 1th © 2007, Paperback, 296 Page
  อีเมล์บอกเพื่อน
ZigBee Wireless Networks and Transceivers  ISBN 9780750683937
Price 2,625.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001648
ZigBee Wireless Networks and Transceivers , ISBN 9780750683937, Author : Shahin Farahani, Paperback , 360 pages, 1E/2008, Elsevier Science & Technology
  อีเมล์บอกเพื่อน
Applied Numerical Methods with Matlab for Engineers and Scientists ,ISBN 9780071244848
Price 682.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001647
Applied Numerical Methods with Matlab for Engineers and Scientists ,ISBN 9780071244848, Author : Steven C Chapra , International Edition © 2008, Paperback, 384 page.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Analog Electronics : Circuits, Systems and Signal Processing, ISBN  9780750650953
Price 1,714.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001642
Analog Electronics : Circuits, Systems and Signal Processing, | ISBN 9780750650953 | 1st /2002 | Authors: David Crecraft Stephen Gergely, |Paperback | | Imprint: Butterworth-Heinemann|425 Page
  อีเมล์บอกเพื่อน
Advanced  Microprocessor  Microcontrollers, ISBN 9788170083108
Price 400.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001639
Advanced Microprocessor & Microcontrollers, ISBN 9788170083108 , Author : S. K. Venkata Ram , ISBN 8170083109, , Edition : 1E /2003, Paperback | 499 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Active-HDL 6.3 Student Edition, ISBN 9780131866973
Price 2,160.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001635
Active-HDL 6.3 Student Edition , Author : Inc. Aldec, ISBN 9780131866973 , Edition 1/2005 , Cover –CD, Publisher Pearson, 802 pages : illustrations ; 24 cm + CD-ROMs.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Active Matrix Liquid Crystal Displays: Fundamentals and Applications, ISBN 9780750678131
Price 2,660.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001634
Active Matrix Liquid Crystal Displays: Fundamentals and Applications,Author(s): den Boer, Willem, ISBN: 9780750678131, 0750678135,Edtion : 1/2005 , Publisher: Newnes, Paperback, 256 page.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Introduction to Cryptography with Coding Theory International Edition
Price 1,160.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001555
Introduction to Cryptography with Coding Theory/Author : Wade Trappe , Lawrence C. Washington/ISBN 13 : 9780131981997/Edition : 2 /2006 , Total pages : 592 p./Publisher : Pearson, Softcover
  อีเมล์บอกเพื่อน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems) ISBN9786162820397
Price 13.53 USD
Availability : In Stock
Code : 001540
แปลและเรียบเรียงมาจาก Management Information Systems, 14ED ของ Kenneth C. Laudon และ Jane P. Laudon ซึ่งเป็นตำราระบบสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
  อีเมล์บอกเพื่อน
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ISBN9786162820090
Price 9.41 USD
Availability : In Stock
Code : 001483
ครอบคลุมเนื้อหาในรายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่เน้นในด้านการวิเคราะห์ การออกแบบเชิงลอจิก และการวัดประสิทธิภาพเชิงตัวเลข
  อีเมล์บอกเพื่อน
ปัญญาประดิษฐ์ : ปัญญาเชิงกลุ่ม ISBN9786162820106
Price 8.53 USD
Availability : In Stock
Code : 001482
เป็นหนังสือที่เขียนต่อจากหนังสือปัญญาประดิษฐ์ นำเอาส่วนที่เกี่ยวกับการค้นหาในปริภูมิปัญหามาขยายความ โดยนำเทคนิคการค้นหาที่เป็นเมตาฮิวริสติกที่มาจากปัญญาเชิงกลุ่มแบบเซลฟ์ออกาไนเซชันมาอธิบายเพิ่ม
  อีเมล์บอกเพื่อน
CCNA Cisco Certified Network Associate Study Guide 7Ed ISBN 9780470901076
Regular 61.76 USD  
Special 57.06 USD
Availability : In Stock
Code : 001415
CCNA Cisco Certified Network Associate Study Guide 7Ed ISBN 9780470901076
  อีเมล์บอกเพื่อน
ปัญญาประดิษฐ์ 2ED-Artificial Intelligence ISBN9789749918814
Price 8.82 USD
Availability : In Stock
Code : 001401
ปัญญาประดิษฐ์ 2ED-Artificial Intelligence ISBN9789749918814
  อีเมล์บอกเพื่อน
Market-Oriented Grid and Utility Computing ISBN 9780470287682
Price 137.06 USD
Availability : In Stock
Code : 001236
Market-Oriented Grid and Utility Computing ISBN 9780470287682Descriptions:The first single-source reference covering the state of the art in grid and utility computing economy research
  อีเมล์บอกเพื่อน
Wireless Mobility Handbook ISBN 9780071628624
Price 56.47 USD
Availability : In Stock
Code : 001219
Wireless Mobility Handbook ISBN 9780071628624Answers to the "Why" of Wireless MobilityIn this unique guide, Cisco wireless expert Neil Reid incorporates best practices from som
  อีเมล์บอกเพื่อน
Temporal and Spatio-Temporal Data Mining  ISBN 9781599043876
Price 146.76 USD
Availability : In Stock
Code : 001203
Temporal and Spatio-Temporal Data Mining ISBN 9781599043876 HardcoverDescriptionThe recent surge of interest in spatio-temporal databases has resulted in numerous advances, such as:
  อีเมล์บอกเพื่อน
Teamcenter Engineering and Product Lifecycle Management Basics ISBN9780975437742
Price 105.88 USD
Availability : In Stock
Code : 001185
Teamcenter Engineering and Product Lifecycle Management Basics ISBN9780975437742Teamcenter Engineering and Product Lifecycle Management Basics offers clear and careful steps to assist engineer
  อีเมล์บอกเพื่อน
Advanced Simulation Using Nastran NX5 / NX6 ISBN9780975437773
Price 272.94 USD
Availability : In Stock
Code : 001184
Advanced Simulation Using Nastran NX5 / NX6 ISBN9780975437773learn all the skills needed to conduct various finite element analyses. This book has been written with the goal of making advanced
  อีเมล์บอกเพื่อน
Basic and Intermediate Solid Edge ST Modeling, Drafting, Assemblies ISBN: 9781935951001
Price 183.82 USD
Availability : In Stock
Code : 001183
Basic and Intermediate Solid Edge ST Modeling, Drafting, Assemblies ISBN: 9781935951001Basic and Intermediate Solid Edge ST2 Modeling, Drafting and Assemblies has been written by engineers for
  อีเมล์บอกเพื่อน
Advanced NX7.5 Modeling, Drafting and Assemblies-ISBN: 9780975437797
Price 257.35 USD
Availability : In Stock
Code : 001182
Advanced NX7.5 Modeling, Drafting and Assemblies-ISBN: 9780975437797Basic to Advanced NX7.5 Modeling, Drafting and Assemblies is the newly revised version of our previous CAD training textbook
  อีเมล์บอกเพื่อน
การประมวลผลภาพดิจิตอลเบื้องต้น (Fundamentals of Digital Image Processing) 9789749918753
Price 5.29 USD
Availability : In Stock
Code : 001168
การประมวลผลภาพดิจิตอลเบื้องต้น (Fundamentals of Digital Image Processing) 9789749918753หนังสือ การประมวลผลภาพดิจิตอลเบื้องต้น (Fundamentals of Digital Image Processing) เล่มนี้จะกล่าวถึงการประ
  อีเมล์บอกเพื่อน
ระบบฐานข้อมูล -Database Systems ISBN9789749918685
Price 7.35 USD
Availability : In Stock
Code : 001121
ระบบฐานข้อมูล -Database Systems ISBN9789749918685ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรา อดุลย์เกษมหนังสือ ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) เล่มนี้ เขียนจากประสบการณ์ในการสอนวิชาระบบฐานข้อมูลมานานหลายป
  อีเมล์บอกเพื่อน
Digital Image Processing, 3/E ISBN9780132345637
Regular 27.65 USD  
Special 26.18 USD
Availability : In Stock
Code : 001098
Digital Image Processing, 3/E ISBN9780132345637For courses in Image Processing and Computer Vision. Completely self-contained–and heavily illustrated–this introducti
  อีเมล์บอกเพื่อน
CCNA Student Guide 640-802 EXAM
Price 16.00 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001096
CCNA Student Guide 640-802 EXAMCISCO CERTIFIED NETWORKING ASSOCIATE 978819052171-0An Updated student guide to prepare for the CCNA640-802 Certified Exam. Serve as reference for
  อีเมล์บอกเพื่อน
Digital Design: International Version, 4/E 9780132340434
Regular 25.88 USD  
Special 23.24 USD
Availability : In Stock
Code : 001078
Digital Design: International Version, 4/E 9780132340434DescriptionFor sophomore courses on digital design in an Electrical Engineering, Computer Engineering, or Computer Science d
  อีเมล์บอกเพื่อน
LEGO Mindstorms NXT Power Programming
Regular 114.00 USD  
Special 100.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001061
LEGO Mindstorms NXT Power Programming John C. HansenDescriptionNXT Power Programming delivers everything you need to create the robot you've always dreamed about. This is the definitive guide
  อีเมล์บอกเพื่อน
Information Technology for Management: Transforming Organizations 4E ISBN9780471656661
Regular 83.53 USD  
Special 52.65 USD
Availability : In Stock
Code : 000987
Information Technology for Management: Transforming Organizations 4E ISBN9780471656661Efraim Turbon, Ephraim McLean, James WetherbeDescriptions: A practical, managerial-oriented approach
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 107:               
 
   1 2 3 4         Go to: Go

Hot Product/Service...
ระบบฐานข้อมูล -Database Systems ISBN9789749918685
Price 7.35 USD
ปัญญาประดิษฐ์ 2ED-Artificial Intelligence ISBN9789749918814
Price 8.82 USD
ปัญญาประดิษฐ์-Artificial Intelligence
Price 8.82 USD
Data Communication  Networking
Price 10.59 USD
Computer Architecture
Price 13.09 USD
System Analysis and Design
Price 7.35 USD
ไมโครโปรเซสเซอร์-Microprocessor
Price 10.59 USD
Data Structure and Algorithms
Price 7.35 USD
การประมวลผลภาพดิจิตอลเบื้องต้น (Fundamentals of Digital Image Processing) 9789749918753
Price 5.29 USD
C Programming
Price 8.82 USD
Software Engineering
Price 8.82 USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.