ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 14/11/2016
All Pageviews
All Products/Service 1031


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (1031)
SCIENCE
ENGINEERING
Computer Information Technology
Computer Science & Computer Engineering
เทคโนโลยีสารสรเทศ-Information Technology
General Computer
Multimedia-Animation
Unigraphics
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -OthersNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-95 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : supot09@truemail.co.th

 

 

Product/Service
Product/Service >>> Computer Information Technology

Computer Information Technology


สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ISBN9786162820090
Price 10.54 USD
Availability : In Stock
Code : 001483
ครอบคลุมเนื้อหาในรายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่เน้นในด้านการวิเคราะห์ การออกแบบเชิงลอจิก และการวัดประสิทธิภาพเชิงตัวเลข
  อีเมล์บอกเพื่อน
ปัญญาประดิษฐ์ : ปัญญาเชิงกลุ่ม ISBN9786162820106
Price 9.56 USD
Availability : In Stock
Code : 001482
เป็นหนังสือที่เขียนต่อจากหนังสือปัญญาประดิษฐ์ นำเอาส่วนที่เกี่ยวกับการค้นหาในปริภูมิปัญหามาขยายความ โดยนำเทคนิคการค้นหาที่เป็นเมตาฮิวริสติกที่มาจากปัญญาเชิงกลุ่มแบบเซลฟ์ออกาไนเซชันมาอธิบายเพิ่ม
  อีเมล์บอกเพื่อน
CCNA Cisco Certified Network Associate Study Guide 7Ed ISBN 9780470901076
Regular 69.19 USD  
Special 63.92 USD
Availability : In Stock
Code : 001415
CCNA Cisco Certified Network Associate Study Guide 7Ed ISBN 9780470901076
  อีเมล์บอกเพื่อน
ปัญญาประดิษฐ์ 2ED-Artificial Intelligence ISBN9789749918814
Price 9.88 USD
Availability : In Stock
Code : 001401
ปัญญาประดิษฐ์ 2ED-Artificial Intelligence ISBN9789749918814
  อีเมล์บอกเพื่อน
Market-Oriented Grid and Utility Computing ISBN 9780470287682
Price 153.54 USD
Availability : In Stock
Code : 001236
Market-Oriented Grid and Utility Computing ISBN 9780470287682Descriptions:The first single-source reference covering the state of the art in grid and utility computing economy research
  อีเมล์บอกเพื่อน
Wireless Mobility Handbook ISBN 9780071628624
Price 63.26 USD
Availability : In Stock
Code : 001219
Wireless Mobility Handbook ISBN 9780071628624Answers to the "Why" of Wireless MobilityIn this unique guide, Cisco wireless expert Neil Reid incorporates best practices from som
  อีเมล์บอกเพื่อน
Temporal and Spatio-Temporal Data Mining  ISBN 9781599043876
Price 164.42 USD
Availability : In Stock
Code : 001203
Temporal and Spatio-Temporal Data Mining ISBN 9781599043876 HardcoverDescriptionThe recent surge of interest in spatio-temporal databases has resulted in numerous advances, such as:
  อีเมล์บอกเพื่อน
Teamcenter Engineering and Product Lifecycle Management Basics ISBN9780975437742
Price 118.62 USD
Availability : In Stock
Code : 001185
Teamcenter Engineering and Product Lifecycle Management Basics ISBN9780975437742Teamcenter Engineering and Product Lifecycle Management Basics offers clear and careful steps to assist engineer
  อีเมล์บอกเพื่อน
Advanced Simulation Using Nastran NX5 / NX6 ISBN9780975437773
Price 305.77 USD
Availability : In Stock
Code : 001184
Advanced Simulation Using Nastran NX5 / NX6 ISBN9780975437773learn all the skills needed to conduct various finite element analyses. This book has been written with the goal of making advanced
  อีเมล์บอกเพื่อน
Basic and Intermediate Solid Edge ST Modeling, Drafting, Assemblies ISBN: 9781935951001
Price 205.93 USD
Availability : In Stock
Code : 001183
Basic and Intermediate Solid Edge ST Modeling, Drafting, Assemblies ISBN: 9781935951001Basic and Intermediate Solid Edge ST2 Modeling, Drafting and Assemblies has been written by engineers for
  อีเมล์บอกเพื่อน
Advanced NX7.5 Modeling, Drafting and Assemblies-ISBN: 9780975437797
Price 288.30 USD
Availability : In Stock
Code : 001182
Advanced NX7.5 Modeling, Drafting and Assemblies-ISBN: 9780975437797Basic to Advanced NX7.5 Modeling, Drafting and Assemblies is the newly revised version of our previous CAD training textbook
  อีเมล์บอกเพื่อน
การประมวลผลภาพดิจิตอลเบื้องต้น (Fundamentals of Digital Image Processing) 9789749918753
Price 5.93 USD
Availability : In Stock
Code : 001168
การประมวลผลภาพดิจิตอลเบื้องต้น (Fundamentals of Digital Image Processing) 9789749918753หนังสือ การประมวลผลภาพดิจิตอลเบื้องต้น (Fundamentals of Digital Image Processing) เล่มนี้จะกล่าวถึงการประ
  อีเมล์บอกเพื่อน
ระบบฐานข้อมูล -Database Systems ISBN9789749918685
Price 8.24 USD
Availability : In Stock
Code : 001121
ระบบฐานข้อมูล -Database Systems ISBN9789749918685ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรา อดุลย์เกษมหนังสือ ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) เล่มนี้ เขียนจากประสบการณ์ในการสอนวิชาระบบฐานข้อมูลมานานหลายป
  อีเมล์บอกเพื่อน
Digital Image Processing, 3/E ISBN9780132345637
Regular 30.97 USD  
Special 29.32 USD
Availability : In Stock
Code : 001098
Digital Image Processing, 3/E ISBN9780132345637For courses in Image Processing and Computer Vision. Completely self-contained–and heavily illustrated–this introducti
  อีเมล์บอกเพื่อน
CCNA Student Guide 640-802 EXAM
Price 16.00 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001096
CCNA Student Guide 640-802 EXAMCISCO CERTIFIED NETWORKING ASSOCIATE 978819052171-0An Updated student guide to prepare for the CCNA640-802 Certified Exam. Serve as reference for
  อีเมล์บอกเพื่อน
Digital Design: International Version, 4/E 9780132340434
Regular 29.00 USD  
Special 26.03 USD
Availability : In Stock
Code : 001078
Digital Design: International Version, 4/E 9780132340434DescriptionFor sophomore courses on digital design in an Electrical Engineering, Computer Engineering, or Computer Science d
  อีเมล์บอกเพื่อน
LEGO Mindstorms NXT Power Programming
Regular 114.00 USD  
Special 100.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001061
LEGO Mindstorms NXT Power Programming John C. HansenDescriptionNXT Power Programming delivers everything you need to create the robot you've always dreamed about. This is the definitive guide
  อีเมล์บอกเพื่อน
Information Technology for Management: Transforming Organizations 4E ISBN9780471656661
Regular 93.57 USD  
Special 58.98 USD
Availability : In Stock
Code : 000987
Information Technology for Management: Transforming Organizations 4E ISBN9780471656661Efraim Turbon, Ephraim McLean, James WetherbeDescriptions: A practical, managerial-oriented approach
  อีเมล์บอกเพื่อน
Managing the Information Technology Resource 1E ISBN9780131234406
Regular 25.70 USD  
Special 23.06 USD
Availability : In Stock
Code : 000986
Managing the Information Technology Resource 1E ISBN9780131234406 Descriptions: This text is aimed at the Capstone Course in graduate Management Information Systems.This text prepares students f
  อีเมล์บอกเพื่อน
Managing Information Technology : International Edition 5E ISBN9780131293717
Regular 27.68 USD  
Special 26.36 USD
Availability : In Stock
Code : 000985
Managing Information Technology : International Edition 5E ISBN9780131293717Descriptions:Appropriate for all MBA-level and advanced undergraduate courses in information systems and/or technology.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Management Information Systems:10E IE ISBN9780132050296
Regular 26.36 USD  
Special 24.38 USD
Availability : In Stock
Code : 000984
Management Information Systems:10E IE ISBN9780132050296 Descriptions: For upper-level undergraduate and graduate courses in Management Information Systems. This brief, paperback te
  อีเมล์บอกเพื่อน
Information Systems Management in Practice: IE ISBN9780131968776
Regular 24.71 USD  
Special 23.06 USD
Availability : In Stock
Code : 000983
Information Systems Management in Practice: IE ISBN9780131968776Descriptions: For use as a capstone course text in MIS and in Management of Information Technology/Systems courses.Dealin
  อีเมล์บอกเพื่อน
Experiencing MIS : I Edition IE ISBN9780132355759
Regular 29.98 USD  
Special 26.19 USD
Availability : In Stock
Code : 000982
Experiencing Management Information Systems MIS: IE ISBN9780132355759Descriptions: For the introductory MIS course required of all business majors. Kroenke introduces the world of MIS t
  อีเมล์บอกเพื่อน
Readings In Information Technology Project Management 1E ISBN9780619217501
Regular 39.54 USD  
Special 29.65 USD
Availability : In Stock
Code : 000981
Readings In Information Technology Project Management 1E ISBN9780619217501Descriptions: Introducing the first collection of IT Project Management readings in the academic market!· &n
  อีเมล์บอกเพื่อน
Introduction to Information Systems12E ISBN9780071112130
Regular 32.95 USD  
Special 23.72 USD
Availability : In Stock
Code : 000980
Introduction to Information Systems12E ISBN9780071112130Descriptions: This text is designed in a traditional format with coverage of topics that support information systems literacy. This edition
  อีเมล์บอกเพื่อน
Information Systems Project Management A Process and Team Approach ISBN9780131454170
Regular 109.39 USD  
Special 97.53 USD
Availability : In Stock
Code : 000979
Information Systems Project Management A Process and Team Approach ISBN9780131454170 Descriptions:For undergraduate and graduate courses in IT/IS Project Management
  อีเมล์บอกเพื่อน
Information Technology Project Management5E ISBN9781423901709
Regular 27.02 USD  
Special 21.09 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 000978
Information Technology Project Management5E ISBN9781423901709 Descriptions: Each and every recent innovation in Information Technology can be traced back to a project: the behind-the-scenes work t
  อีเมล์บอกเพื่อน
Understanding Operating Systems 4E ISBN9780534423667
Regular 38.55 USD  
Special 19.77 USD
Availability : In Stock
Code : 000943
Understanding Operating Systems 4E ISBN9780534423667Descriptions: The fourth edition of this best-selling book blends operating systems theory and practice in an appealing, well-organized way.Bene
  อีเมล์บอกเพื่อน
Multimedia Making It Work 4E ISBN9780078825521
Regular 57.99 USD  
Special 26.36 USD
Availability : In Stock
Code : 000934
Multimedia Making It Work 4E ISBN9780078825521 DescriptionsExpert author experience: Tay Vaughan's work as a multimedia producer with his company, Timestream, Inc., lends incredible insight
  อีเมล์บอกเพื่อน
Guide to TCP/IP ISBN9781418837556
Regular 25.37 USD  
Special 23.06 USD
Availability : In Stock
Code : 000933
Guide to TCP/IPChappell TittelISBN: 9781418837556/Y:3/2006 Descriptions:· Presents basic networking technology and terminology, including the ISO/O
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 96:               
 
   1 2 3 4         Go to: Go

Hot Product/Service...
ระบบฐานข้อมูล -Database Systems ISBN9789749918685
Price 8.24 USD
ปัญญาประดิษฐ์ 2ED-Artificial Intelligence ISBN9789749918814
Price 9.88 USD
ปัญญาประดิษฐ์-Artificial Intelligence
Price 9.88 USD
Data Communication  Networking
Price 11.86 USD
Computer Architecture
Price 14.66 USD
System Analysis and Design
Price 8.24 USD
ไมโครโปรเซสเซอร์-Microprocessor
Price 11.86 USD
Data Structure and Algorithms
Price 8.24 USD
การประมวลผลภาพดิจิตอลเบื้องต้น (Fundamentals of Digital Image Processing) 9789749918753
Price 5.93 USD
C Programming
Price 9.88 USD
Software Engineering
Price 9.88 USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.