ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 28/07/2017
All Pageviews
All Products/Service 1394


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (1394)
SCIENCE
ENGINEERING
Computer Information Technology
Computer Science & Computer Engineering
เทคโนโลยีสารสรเทศ-Information Technology
General Computer
Multimedia-Animation
Unigraphics
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -OthersNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Your Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-5/025174301-2 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : info@toptextbook.com

 

 

Product/Service
Product/Service >>> Computer Information Technology

Computer Information Technology


Systems Architecture  ISBN 9780619216924
Price 570.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001923
This new edition remains an indispensable tool for IS students and professionals with comprehensive coverage of current hardware, system software, and networking.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Fundamentals of Database Systems International Edition, 4/E • ISBN 9780321204486
Price 780.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001914
Fundamentals of Database Systems : International Edition, 4/E • ISBN 9780321204486,by Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe, ©2004 • Pearson • Paper, 1009 pp
  อีเมล์บอกเพื่อน
Essential MATLAB for Engineers and Scientists  ISBN 9780750684170
Price 1,748.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001816
Essential MATLAB for Engineers and Scientists ISBN 9780750684170 , Author : Brian D. Hahn , Daniel T. Valentine , 3rd Revised edition©2007 , Paperback | 448 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design ISBN 9780071265980
Price 27.35 USD
Availability : In Stock
Code : 001808
Fundamentals of Digital Logic with Verilog Design ISBN 9780071265980 , By Stephen Brown , 2ed©2008 , Paperback - 960 pages.,<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Invitation to Computer Science: Java Version, 2Ed ISBN 9780534419943
Price 600.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001779
Invitation to Computer Science: Java Version, 2Ed ISBN 9780534419943 , by G. Michael Schneider, Judith Gersting , 2ed©2004, Paperback – 744 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
A Handbook of Software and Systems Engineering ISBN 9780321154200
Price 1,460.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001777
A Handbook of Software and Systems Engineering ISBN 9780321154200, By: Albert Endres, H. Dieter Rombach , 1ed©2003 | Pearson | 352 page.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Machine Vision Theory, Algorithms, Practicalities ISBN 9780122060939
Price 3,535.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001749
Machine Vision Theory, Algorithms, Practicalities ISBN 9780122060939 , 3rd Edition /2005 , Authors: E. R. Davies , Hardcover , Page Count: 934
  อีเมล์บอกเพื่อน
Modern Systems Analysis and Design International Edition - 9780136132967
Price 1,180.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001727
Modern Systems Analysis and Design International Edition 9780136132967 , Author : Jeffrey Slater / Joey George / Joseph Valacich , |5st © 2007 | Pearson|Softcover |648 page
  อีเมล์บอกเพื่อน
Pyramid Algorithms , ISBN 9781558603547
Price 4,305.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001696
Pyramid Algorithms , ISBN 9781558603547 , Authors: Ron Goldman, Edition : 1st /2002 , Hardcover – 576 Page
  อีเมล์บอกเพื่อน
SD Card Projects Using the PIC Microcontroller  ISBN 9781856177191
Price 1,400.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001688
SD Card Projects Using the PIC Microcontroller ISBN 9781856177191 , Author : Dogan Ibrahim, 1ed ©2010 , Paperback – 567 page. Elsevier Science
  อีเมล์บอกเพื่อน
Statics : Analysis and Design of Systems in Equilibrium  9780471372998
Price 950.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001682
Statics : Analysis and Design of Systems in Equilibrium 9780471372998 , Author : Sheri D. Sheppard and Benson H. Tongue , 6rd ©2005 , Hardback
  อีเมล์บอกเพื่อน
The RF in RFID : Passive UHF RFID in Practice , ISBN 9780750682091
Price 2,375.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001664
The RF in RFID : Passive UHF RFID in Practice, ISBN 9780750682091 , Authors : Daniel Mark Dobkin , Paperback : 1st /2008, 504 page. Imprint: Newnes
  อีเมล์บอกเพื่อน
Understanding Fabless IC Technology 1st Edition , ISBN 9780750679442
Price 2,770.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001657
Understanding Fabless IC Technology 1st Edition , ISBN 9780750679442 , Authors: Jeorge Hurtarte, Evert Wolsheimer, Lisa Tafoya , Edition : 1th © 2007, Paperback, 296 Page
  อีเมล์บอกเพื่อน
ZigBee Wireless Networks and Transceivers ISBN 9780750683937
Price 2,625.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001648
ZigBee Wireless Networks and Transceivers , ISBN 9780750683937, Author : Shahin Farahani, Paperback , 360 pages, 1E/2008, Elsevier Science & Technology
  อีเมล์บอกเพื่อน
Applied Numerical Methods with Matlab for Engineers and Scientists ,ISBN 9780071244848
Price 682.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001647
Applied Numerical Methods with Matlab for Engineers and Scientists ,ISBN 9780071244848, Author : Steven C Chapra , International Edition © 2008, Paperback, 384 page.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Analog Electronics : Circuits, Systems and Signal Processing, ISBN 9780750650953
Price 1,714.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001642
Analog Electronics : Circuits, Systems and Signal Processing, | ISBN 9780750650953 | 1st /2002 | Authors: David Crecraft Stephen Gergely, |Paperback | | Imprint: Butterworth-Heinemann|425 Page
  อีเมล์บอกเพื่อน
Advanced Microprocessor Microcontrollers, ISBN 9788170083108
Price 400.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001639
Advanced Microprocessor & Microcontrollers, ISBN 9788170083108 , Author : S. K. Venkata Ram , ISBN 8170083109, , Edition : 1E /2003, Paperback | 499 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Active-HDL 6.3 Student Edition, ISBN 9780131866973
Price 2,160.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001635
Active-HDL 6.3 Student Edition , Author : Inc. Aldec, ISBN 9780131866973 , Edition 1/2005 , Cover –CD, Publisher Pearson, 802 pages : illustrations ; 24 cm + CD-ROMs.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Active Matrix Liquid Crystal Displays: Fundamentals and Applications, ISBN 9780750678131
Price 2,660.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001634
Active Matrix Liquid Crystal Displays: Fundamentals and Applications,Author(s): den Boer, Willem, ISBN: 9780750678131, 0750678135,Edtion : 1/2005 , Publisher: Newnes, Paperback, 256 page.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Introduction to Cryptography with Coding Theory International Edition
Price 1,160.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001555
Introduction to Cryptography with Coding Theory/Author : Wade Trappe , Lawrence C. Washington/ISBN 13 : 9780131981997/Edition : 2 /2006 , Total pages : 592 p./Publisher : Pearson, Softcover
  อีเมล์บอกเพื่อน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems) ISBN9786162820397
Price 13.53 USD
Availability : In Stock
Code : 001540
แปลและเรียบเรียงมาจาก Management Information Systems, 14ED ของ Kenneth C. Laudon และ Jane P. Laudon ซึ่งเป็นตำราระบบสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
  อีเมล์บอกเพื่อน
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ISBN9786162820090
Price 9.41 USD
Availability : In Stock
Code : 001483
ครอบคลุมเนื้อหาในรายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่เน้นในด้านการวิเคราะห์ การออกแบบเชิงลอจิก และการวัดประสิทธิภาพเชิงตัวเลข
  อีเมล์บอกเพื่อน
ปัญญาประดิษฐ์ : ปัญญาเชิงกลุ่ม ISBN9786162820106
Price 8.53 USD
Availability : In Stock
Code : 001482
เป็นหนังสือที่เขียนต่อจากหนังสือปัญญาประดิษฐ์ นำเอาส่วนที่เกี่ยวกับการค้นหาในปริภูมิปัญหามาขยายความ โดยนำเทคนิคการค้นหาที่เป็นเมตาฮิวริสติกที่มาจากปัญญาเชิงกลุ่มแบบเซลฟ์ออกาไนเซชันมาอธิบายเพิ่ม
  อีเมล์บอกเพื่อน
CCNA Cisco Certified Network Associate Study Guide 7Ed ISBN 9780470901076
Regular 61.76 USD  
Special 57.06 USD
Availability : In Stock
Code : 001415
CCNA Cisco Certified Network Associate Study Guide 7Ed ISBN 9780470901076
  อีเมล์บอกเพื่อน
ปัญญาประดิษฐ์ 2ED-Artificial Intelligence ISBN9789749918814
Price 8.82 USD
Availability : In Stock
Code : 001401
ปัญญาประดิษฐ์ 2ED-Artificial Intelligence ISBN9789749918814
  อีเมล์บอกเพื่อน
Market-Oriented Grid and Utility Computing ISBN 9780470287682
Price 137.06 USD
Availability : In Stock
Code : 001236
Market-Oriented Grid and Utility Computing ISBN 9780470287682Descriptions:The first single-source reference covering the state of the art in grid and utility computing economy research
  อีเมล์บอกเพื่อน
Wireless Mobility Handbook ISBN 9780071628624
Price 56.47 USD
Availability : In Stock
Code : 001219
Wireless Mobility Handbook ISBN 9780071628624Answers to the "Why" of Wireless MobilityIn this unique guide, Cisco wireless expert Neil Reid incorporates best practices from som
  อีเมล์บอกเพื่อน
Temporal and Spatio-Temporal Data Mining ISBN 9781599043876
Price 146.76 USD
Availability : In Stock
Code : 001203
Temporal and Spatio-Temporal Data Mining ISBN 9781599043876 HardcoverDescriptionThe recent surge of interest in spatio-temporal databases has resulted in numerous advances, such as:
  อีเมล์บอกเพื่อน
Teamcenter Engineering and Product Lifecycle Management Basics ISBN9780975437742
Price 105.88 USD
Availability : In Stock
Code : 001185
Teamcenter Engineering and Product Lifecycle Management Basics ISBN9780975437742Teamcenter Engineering and Product Lifecycle Management Basics offers clear and careful steps to assist engineer
  อีเมล์บอกเพื่อน
Advanced Simulation Using Nastran NX5 / NX6 ISBN9780975437773
Price 272.94 USD
Availability : In Stock
Code : 001184
Advanced Simulation Using Nastran NX5 / NX6 ISBN9780975437773learn all the skills needed to conduct various finite element analyses. This book has been written with the goal of making advanced
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 115:               
 
   1 2 3 4         Go to: Go

Hot Product/Service...
ระบบฐานข้อมูล -Database Systems ISBN9789749918685
Price 7.35 USD
ปัญญาประดิษฐ์ 2ED-Artificial Intelligence ISBN9789749918814
Price 8.82 USD
ปัญญาประดิษฐ์-Artificial Intelligence
Price 8.82 USD
Data Communication Networking
Price 10.59 USD
Computer Architecture
Price 13.09 USD
System Analysis and Design
Price 7.35 USD
ไมโครโปรเซสเซอร์-Microprocessor
Price 10.59 USD
Data Structure and Algorithms
Price 7.35 USD
การประมวลผลภาพดิจิตอลเบื้องต้น (Fundamentals of Digital Image Processing) 9789749918753
Price 5.29 USD
C Programming
Price 8.82 USD
Software Engineering
Price 8.82 USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.