ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 28/07/2017
All Pageviews
All Products/Service 1394


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (1394)
SCIENCE
ENGINEERING
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
Principles of Management
ธุรกิจเบื้องต้น-Introduction to Business
Organizational Behavior
Operation Management
Human Resource Management
Supplychain and Logistics
พฤติกรรมผู้บริโภค-Consumer Behavior
Strategic Management
International Business
Research Method and Business Statistics
Business Ethics
Small Business and Entrepreneurship
QA-Quanlitative Analysis and Management Science
Knowledge Management
Office and Technology Management
Project Management
Business Communication Writing
Business Forecasting Future Business
Business Law
Business Statistics and Business Mathematic
คณิตศาสตร์ธุรกิจ-Business Mathematics
Airline Business
Management
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -OthersNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Your Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-5/025174301-2 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : info@toptextbook.com

 

 

Product/Service
Product/Service >>> BUSINESS & MANAGEMENT

BUSINESS & MANAGEMENT


การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management and Business Policy) ISBN9786162820410
Price 9.41 USD
Availability : In Stock
Code : 001798
แปลและเรียบเรียงมาจาก Strategic Management and Business Policy, 14ED ของ Wheelen, Hunger, Hoffman และ Bamford ซึ่งเป็นตำราด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Management : Challenges in the New Millennium  ISBN 9780131446786
Price 4,640.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001770
Engineering Management : Challenges in the New Millennium ISBN 9780131446786 , By - C.M. Chang – 1ed © 2004 , Hardcover – 544 page.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Residential Construction Management ; Managing According to the Project Lifecycle ; ISBN 97816042702
Price 1,000.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001693
Residential Construction Management ; Managing According to the Project Lifecycle ; ISBN 9781604270228 , Author : Joseph A. Griffin , Edition : 1/2010 , Softcover, 6x9, 288 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Systems Analysis and Design , ISBN 9780877096313
Regular 500.00 USD  
Special 200.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001669
Systems Analysis and Design , ISBN 9780877096313 , Author : Shelly Cashman Adams , 2nd /1994 , Paperback
  อีเมล์บอกเพื่อน
การบริหารธุรกิจและการจัดการ (Management) ISBN9786162820335
Price 7.06 USD
Availability : In Stock
Code : 001541
-
  อีเมล์บอกเพื่อน
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (Management) ISBN9786162820342
Price 9.41 USD
Availability : In Stock
Code : 001537
แปลและเรียบเรียงจาก Management, 13th edition (2016) ของ Stephen P. Robbins และ Mary Coulter
  อีเมล์บอกเพื่อน
English for Airline Business ISBN9786162820267
Price 8.24 USD
Availability : In Stock
Code : 001532
เป็นตำราที่เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อให้นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไปได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในแวดวงธุรกิจสายการบิน
  อีเมล์บอกเพื่อน
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ISBN9786162820281
Price 8.82 USD
Availability : In Stock
Code : 001529
อธิบายและลำดับเนื้อหาให้อ่านเข้าใจง่าย เป็นการนำเอาข้อมูลและสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ และนำผลการวิเคราะห์มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแม่นยำ ถูกต้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมทางธุรกิจ
  อีเมล์บอกเพื่อน
การจัดการดำเนินงาน + CD (Operations management) ISBN9789742097172
Price 9.41 USD
Availability : In Stock
Code : 001485
CD Included
  อีเมล์บอกเพื่อน
การจัดการดำเนินงาน (Operation management) ISBN9786162820014
Price 8.82 USD
Availability : In Stock
Code : 001484
ความเข้าใจในเรื่องการจัดการดำเนินงานในการผลิตสินค้าหรือให้บริการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
  อีเมล์บอกเพื่อน
Strategic International Management ISE 5ED Y2011 ISBN9780538452960
Regular 29.12 USD  
Special 25.88 USD
Availability : In Stock
Code : 001449
Strategic International Management ISE 5ED Y2011 ISBN9780538452960
  อีเมล์บอกเพื่อน
Strategic Management Communication ISE 2ED Y2011 ISBN9780538473422
Regular 23.53 USD  
Special 20.29 USD
Availability : In Stock
Code : 001448
Strategic Management Communication ISE 2ED Y2011 ISBN9780538473422
  อีเมล์บอกเพื่อน
Strategic Management of Technology and Innovation5ED Y2008 ISBN9780071263290
Regular 34.06 USD  
Special 30.00 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001447
Strategic Management of Technology and Innovation5ED Y2008 ISBN9780071263290
  อีเมล์บอกเพื่อน
Strategic Management Concepts and Cases1ED ISBN9780071317917
Regular 35.00 USD  
Special 30.00 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001446
Strategic Management Concepts and Cases1ED ISBN9780071317917
  อีเมล์บอกเพื่อน
Strategic Management: Concepts 1ED ISBN9780071317924
Price 30.59 USD
Availability : In Stock
Code : 001445
Strategic Management: Concepts 1ED ISBN9780071317924
  อีเมล์บอกเพื่อน
Strategic Management Creating Competitive Advantages 6ED GE ISBN9780071317689
Regular 30.88 USD  
Special 27.35 USD
Availability : In Stock
Code : 001444
Strategic Management Creating Competitive Advantages 6ED GE ISBN9780071317689
  อีเมล์บอกเพื่อน
Strategic Management13ED Y2012 ISBN9780071326391
Regular 41.76 USD  
Special 35.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001435
Strategic Management13ED Y2012 ISBN9780071326391
  อีเมล์บอกเพื่อน
Strategic Management Text and Cases, 6ED Y2012 ISBN9780071317047
Regular 43.38 USD  
Special 37.91 USD
Availability : In Stock
Code : 001434
Strategic Management Text and Cases, 6ED Y2012 ISBN9780071317047
  อีเมล์บอกเพื่อน
Operations Managemen 7ED ISV ISBN9780470646236
Regular 32.94 USD  
Special 27.65 USD
Availability : In Stock
Code : 001427
Operations Managemen 7ED ISV ISBN9780470646236
  อีเมล์บอกเพื่อน
Strategic Management and Business Policy Mgnt Lab 13ED Y2011 ISBN9780133087635
Price 38.82 USD
Availability : In Stock
Code : 001411
Strategic Management and Business Policy Mgnt Lab 13ED Y2011 ISBN9780133087635
  อีเมล์บอกเพื่อน
คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ-Business mathematics and Statistics ISBN978974
Price 8.82 USD
Availability : In Stock
Code : 001405
คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ-Business mathematics and Statistics ISBN978974
  อีเมล์บอกเพื่อน
Technology Ventures  From Idea to Enterprise 3ED Y2011 ISBN 9780071289214
Regular 32.79 USD  
Special 31.15 USD
Availability : In Stock
Code : 001386
Technology Ventures: From Idea to Enterprise 3ED Y2011 ISBN 9780071289214For business, engineering, and science students and professionals who demand a comprehensive guide to high-growth entre
  อีเมล์บอกเพื่อน
Strategic Management of Technology and Innovation 5ED Y2009 ISBN 9780071263290
Regular 31.76 USD  
Special 30.18 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001385
Strategic Management of Technology and Innovation 5ED Y2009 ISBN 9780071263290The 5th Edition of Strategic Management of Technology and Innovation by Burgelman, Christensen, and Wheelwright co
  อีเมล์บอกเพื่อน
Project Management: A Team-Based Approach ISBN 9780071267519
Regular 32.79 USD  
Special 31.15 USD
Availability : In Stock
Code : 001381
Project Management: A Team-Based Approach ISBN 9780071267519Students today are likely to be assigned to project teams or to be project managers almost immediately in their first job. Managing
  อีเมล์บอกเพื่อน
Supply Chain Logistics Management 3ED ISBN9780071276177
Regular 32.79 USD  
Special 31.15 USD
Availability : In Stock
Code : 001373
Supply Chain Logistics Management 3ED ISBN9780071276177By examining traditional logistics issues within the context of the supply chain, this text captures the current trends in Supply Chain M
  อีเมล์บอกเพื่อน
Essential of Business Statistics 4ED ISBN 9780071314718
Regular 39.41 USD  
Special 37.44 USD
Availability : In Stock
Code : 001372
Essential of Business Statistics 4ED ISBN 9780071314718The new edition of Essentials of Business Statistics delivers clear and understandable explanations of core business statistics concepts,
  อีเมล์บอกเพื่อน
Business Statistics in Practice 6ED ISBN9780071220651
Regular 41.18 USD  
Special 39.12 USD
Availability : In Stock
Code : 001371
Business Statistics in Practice 6ED ISBN9780071220651The new edition of Business Statistics in Practice provides a modern, practical, and unique framework for teaching the first course in busi
  อีเมล์บอกเพื่อน
Management: Leading and Collaborating in the Competitive World 10ED ISBN9780071318037
Regular 40.24 USD  
Special 38.22 USD
Availability : In Stock
Code : 001355
Management: Leading and Collaborating in the Competitive World ISBN9780071318037Bateman and Snell's Management: Leading & Collaborating in a Competitive World is a text with a fully mo
  อีเมล์บอกเพื่อน
Critical Thinking A Students Introduction 4e ISBN9780071081153
Regular 39.41 USD  
Special 37.44 USD
Availability : In Stock
Code : 001354
Critical Thinking: A Students Introduction, 4e ISBN 9780071081153
  อีเมล์บอกเพื่อน
Leadership Communication 11 ISBN9780071267427
Regular 26.32 USD  
Special 23.69 USD
Availability : In Stock
Code : 001353
Leadership Communication 11 ISBN9780071267427Leadership Communication is a text to guide current and potential leaders in developing the communication capabilities needed to be transformationa
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 163:               
 
   1 2 3 4 5 Next    Last       Go to: Go

Hot Product/Service...
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management and Business Policy) ISBN9786162820410
Price 9.41 USD
จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) • ISBN 9786162820304
Price 5.88 USD
คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ-Business mathematics and Statistics ISBN978974
Price 8.82 USD
พฤติกรรมองค์การและการจัดการ ISBN9789749918463
Price 10.59 USD
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ISBN9786162820281
Price 8.82 USD
การบริหารธุรกิจและการจัดการ (Management) ISBN9786162820335
Price 7.06 USD
Introduction to Port
Price 8.24 USD
การขนส่งสินค้าทางทะเล - Sea Transport
Price 11.76 USD
สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630
Price 12.35 USD
Operations Management
Price 7.65 USD
ธุรกิจเบื้องต้น /Business: A Changing World ISBN9789749918425
Price 8.24 USD
เจาะตลาดจีน-Break into a Chinese Market
Price 5.29 USD
Six Sigma Way -Six Sigma Way Team Field Book
Price 10.59 USD
What is SIX SIGMA?
Price 4.41 USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.