ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 28/07/2017
All Pageviews
All Products/Service 1394


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (1394)
SCIENCE
ENGINEERING
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Principles of Marketing
Marketing Management-MM
Strategic Marketing
International Business
Sale Management &
Adverstising and Promotion
การวิจัยการตลาด-Marketing Research
การตลาดบริการ-Service Marketing
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -OthersNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Your Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-5/025174301-2 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : info@toptextbook.com

 

 

Product/Service
Product/Service >>> SALES & MARKETING

SALES & MARKETING


Basic Marketing Research with Excel 3/e Y2012 ISBN9780132598965
Price 31.47 USD
Availability : In Stock
Code : 001469
Basic Marketing Research with Excel 3/e Y2012 ISBN9780132598965
  อีเมล์บอกเพื่อน
Principles of Marketing with MyMarketingLab 14ED KOTLER  ISBN9780132944045
Price 33.97 USD
Availability : In Stock
Code : 001413
Principles of Marketing with MyMarketingLab 14ED KOTLER ISBN9780132944045
  อีเมล์บอกเพื่อน
Marketing Management with MyMarketingLab:Global Edition 14ED ISBN 9780132924535
Price 35.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001412
Marketing Management with MyMarketingLab:Global Edition 14ED ISBN 9780132924535
  อีเมล์บอกเพื่อน
หลักการตลาด ฉบับปรับปรุงใหม่ Principles of Marketing 2ED ISBN9786162820021
Price 8.82 USD
Availability : In Stock
Code : 001404
หลักการตลาด ฉบับปรับปรุงใหม่ Principles of Marketing 2ED ISBN9786162820021
  อีเมล์บอกเพื่อน
การวิจัยการตลาด -Marketing Research- ISBN 9789749918944
Price 9.41 USD
Availability : In Stock
Code : 001390
การวิจัยการตลาด -Marketing Research- ISBN 9789749918944
  อีเมล์บอกเพื่อน
Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective9ED ISBN9780071314404
Regular 38.09 USD  
Special 36.18 USD
Availability : In Stock
Code : 001361
Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective9ED ISBN9780071314404This text is appropriate for the undergraduate and graduate level Principles of Advertising co
  อีเมล์บอกเพื่อน
Contemporary Advertising 13e ISBN9780071220606
Price 39.41 USD
Availability : In Stock
Code : 001342
Contemporary Advertising 13e ISBN9780071220606CONTEMPORARY ADVERTISING, 13e, is one of the best-selling advertising texts in this field. Known as the 'coffee table book' for Advertisin
  อีเมล์บอกเพื่อน
Principles of Marketing
Price 7.65 USD
Availability : In Stock
Code : 001316
หลักการตลาด / Principles of Marketingผู้เขียน :ภาวิณี กาญจนาภาISBN&nbs
  อีเมล์บอกเพื่อน
การวิจัยการตลาด ฉบับมาตรฐาน ISBN  9789749263167
Price 8.82 USD
Code : 001146
การวิจัยการตลาด ฉบับมาตรฐาน ISBN9789749263167ผู้แต่ง/ผู้แปล :รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ราคา : 300.00รายละเอียด :หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 21 บท 3 ตอน มีจำนวนหนาถึง 420 หน้า โดย
  อีเมล์บอกเพื่อน
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา ISBN 9789748708218
Price 5.88 USD
Code : 001145
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา ISBN 9789748708218ผู้แต่ง/ผู้แปล : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ราคา:200.00 รายละเอียด : เป็นคู่มือครูอาจารย์และนิสิตนักศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชานโยบายผลิตภ
  อีเมล์บอกเพื่อน
การบริหารจัดการการตลาด - Marketing Management ISBN9789743007156
Price 11.47 USD
Availability : In Stock
Code : 001115
การบริหารจัดการการตลาด : Marketing Management ISBN9789743007156ISBN : 9789743007156ผู้แต่ง/ผู้แปล :รณชัยตันตระกูลให้เนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับ“การบริหารจัดการการตลาด”เร
  อีเมล์บอกเพื่อน
Marketing Essentials
Regular 30.15 USD  
Special 29.12 USD
Availability : In Stock
Code : 000875
Marketing EssentialsMCDANIEL, C. ISBN : 0324366078 /Barcode : 9780324366075 Y: 5 / 2007543 pp. Description : In addition to the dozens of new examples in each cha
  อีเมล์บอกเพื่อน
Introduction to Marketing 8ED
Regular 25.15 USD  
Special 23.38 USD
Availability : In Stock
Code : 000874
Introduction to Marketing 8EDISBN 10 : 0324323808/ISBN 13 : 9780324323801AUTHOR :MCDANIEL, C.Y: 8/2006/ 736 pp.Description :You are holding a textbook that has e
  อีเมล์บอกเพื่อน
Data and Text Mining : A Business Applications Approach
Regular 32.65 USD  
Special 30.00 USD
Availability : In Stock
Code : 000781
Data and Text Mining : A Business Applications Approach ISBN10: 0131229117/ISBN13: 9780131229112AUTHOR : THOMAS MILLER Description : For Data Mining courses and M
  อีเมล์บอกเพื่อน
KOTLER-MARKETING MANAGEMENT 13ED
Regular 26.18 USD  
Special 22.94 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 000744
KOTLER-MARKETING MANAGEMENT 13EDBest Seller of Marketing Management To address all various shifts in marketing, good marketers are practicing holistic marketing - the development, design, and implem
  อีเมล์บอกเพื่อน
Principle of Marketing,12E
Price 23.24 USD
Availability : In Stock
Code : 000718
PRINCIPLES OF MARKETINGผู้แต่ง/แปล : KOTLER,ISBN : 0136132375Barcode : 9780136132370ปีพิมพ์ : 12 / 2007 Descriptions :The 12th edition of this popular text continues to build on four ma
  อีเมล์บอกเพื่อน
Marketing Research 6ED Y2012 ISBN9780136027041
Price 229.76 USD
Availability : In Stock
Code : 000462
Marketing Research 6ED Y2012 ISBN9780136027041
  อีเมล์บอกเพื่อน
Marketing Management, 12/E
Price 27.94 USD
Availability : In Stock
Code : 000461
DescriptionFor the MBA Marketing Management course and/or undergraduate capstone marketing strategy course.This is the #1 selling marketing management textbook worldwide because it consistent
  อีเมล์บอกเพื่อน
Principles of Marketing, 11/E
Price 23.53 USD
Availability : In Stock
Code : 000460
DescriptionFor the Principles of Marketing course. The comprehensive, classic principles text that in its new edition incorporates a customer value framework to tie together marketing concepts for
  อีเมล์บอกเพื่อน
Advertising & Promotion w/ AdSim CD-ROM, 6th Edition
Price 36.76 USD
Availability : In Stock
Code : 000459
DescriptionAdvertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective, 6/e, by Belch and Belch, is the number one text in the Advertising market. As the field of advertising and
  อีเมล์บอกเพื่อน
Marketing Research w/ Student DVD, 1st Edition
Price 36.76 USD
Availability : In Stock
Code : 000458
DescriptionMarketing Research is written to introduce readers to the interesting and challenging world of research-supported marketing decisions. Donald Cooper and Pamela Schindler use their resear
  อีเมล์บอกเพื่อน
Marketing w/ OLC and Premium Content, 14th Edition
Price 44.12 USD
Availability : In Stock
Code : 000457
DescriptionMarketing, 14/e, by Etzel, Walker and Stanton continues to be a popular, low-cost, paperback option in the Principles market. This text is completely updated, and continues to incorpora
  อีเมล์บอกเพื่อน
Advertising & Promotion-IMC
Price 11.76 USD
Availability : In Stock
Code : 000317
การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด -IMC (Advertising & Promotion-IMC)เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับ นิสิต นักศึกษาทั้งในระดับ ปริญญาตรี และ MBA รวมถึงผู้ที่ทำงานด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนนักธุ
  อีเมล์บอกเพื่อน
Kotler-Marketing for Hospitality and Tourism 4E
Price 30.59 USD
Availability : In Stock
Code : 000170
MARKETING FOR HOSPITALITY AND TOURISM KOTLER, P. ISBN : 0132017733 /Barcode : 9780132017732Description : For undergraduate/graduate-level courses in Hospitality and Tour
  อีเมล์บอกเพื่อน
การจัดการการตลาด/Marketing Management
Price 25.00 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 000167
การจัดการการตลาด/Marketing Management Phillip Kotler & Gary ArmstrongDescriptions: หนังสือเล่มนี้ได้การบูรณาการองค์ความรู้ทางการตลาด ครอบคลุมเนื้อหาโดยสมบูรณ์ มีความทันสมัยพร้อมยกตัวอย่างประกอ
  อีเมล์บอกเพื่อน
Marketing Introduction, 9E
Regular 29.12 USD  
Special 23.53 USD
Availability : In Stock
Code : 000168
MARKETING AND INTRODUCTIONISBN: 0135153107/Barcode:9780135153109ArmstrongDescriptions : For undergraduate courses in Principles of Marketing. Thi
  อีเมล์บอกเพื่อน
Principles of Marketing: Asian Perspective
Regular 23.24 USD  
Special 22.06 USD
Availability : In Stock
Code : 000169
PRINCIPLES MARKETING: ASIAN PERSPECTIVE ISBN : 9780131234390/ ISBN : 0131234390KOTLER, P.Description : Principles of Marketing: an Asian perspective
  อีเมล์บอกเพื่อน
Marketing : Principles and Perspectives
Price 10.29 USD
Availability : In Stock
Code : 000084
หลักการตลาด-Marketing Bearden/Ngram/Laforge/ : อรชรมณีสงฆ์/จำเนียร บุญมาก/มานพ ชุ่มอุ่น/พงศ์เทพเติมสงวนวงศ์ Table of Contentsส่วนที่ 1 การตลาดในสภาวะแวดล้อมที่ผันแปร การตลาดในปัจจุบัน สิ่งแวด
  อีเมล์บอกเพื่อน
Contemporary Marketing, Interactive Text 11th Edition
Price 0.00 USD
Availability : In Stock
Code : 000074
  อีเมล์บอกเพื่อน
Marketing, 13ED
Price 0.00 USD
Availability : In Stock
Code : 000073
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 35:               
 
   1 2         Go to: Go

Hot Product/Service...
Advertising & Promotion-IMC
Price 11.76 USD
การจัดการการตลาด/Marketing Management
Price 25.00 USD
Kotler-Marketing for Hospitality and Tourism 4E
Price 30.59 USD
หลักการตลาด ฉบับปรับปรุงใหม่ Principles of Marketing 2ED ISBN9786162820021
Price 8.82 USD
Principles of Marketing
Price 7.65 USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.