ภาษาไทย | English
เข้าสู่ระบบ!! บทความ


สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 17/11/2547
ปรับปรุงเวบเมื่อ 18/07/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 3121


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (3121)
วิทยาศาสตร์-SCIENCE
วิศวกรรมศาสตร์-ENGINEERING
คอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ COMP IT
 แพทยศาสตร์-พยาบาล
สถาปัตยกรรมศาสตร์-ตกแต่ง&ออกแบบ-ศิลปะ
บริหาร & การจัดการ - BUS & MGNT
เศรษฐศาสตร์-ECONOMICS
การตลาด-การขาย Sale & Marketing
บัญชี-ภาษี Accounting and Taxation
การเงิน-การธนาคาร Fanance & Banking
ปริญญาโท -MBA & MMM
การท่องเที่ยว/โรงแรม/อาหาร เครื่องดื่ม
เตรียมสอบ TOEFL-IELT-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
หนังสืออ้างอิง / Reference
 ภาษา -ELT ESL
หนังสือเด็ก - Children Books
ของเล่นพัฒนาการเรียนรู้
IN TREND
การเกษตร-Agriculture
สื่อการศึกษา-Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
บริการทางวิชาการ/บทความ
ตามคำขอ-อื่น ๆ -Others
รัฐศาสตร์
Agriculture | Agricultural Mechanics
Hobbies Interests ; Sportsจดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

สอบถามและหาหนังสือ ตำราแปล รับสั่ง Textbook จากทุกสำนักพิมพ์ทั่วโลก  ยินดีแนะนำหนังสือที่ใกล้เคียงให้กับทุกท่าน Tel :  0-2918-6593-5

พิเศษ !!! Promotion : สั่งซื้อหนังสือผ่าน Website คิดค่าส่งสินค้าเพียง 30 บาทต่อเล่ม ทั่วประเท(ไม่รวม EMS)

**เรียนลูกค้าทุกท่านที่ได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้ว กรุณาแนบไฟล์รูปถ่ายสลิปโอนเงินแล้วส่งเมลไปที่ info@toptextbook.com หรือแฟกซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 0-2918-6596**

*** ก่อนโอนเงินกรุณาสอบถามสินค้าก่อน โดยเฉพาะ textbook ***

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่ /Accounting Information Systems ISBN9789749918333

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่ /Accounting Information Systems ISBN9789749918333 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่ /Accounting Information Systems ISBN9789749918333


  Tell a Friend
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่ /Accounting Information Systems ISBN9789749918333 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่ /Accounting Information Systems ISBN9789749918333

รหัสสินค้า: 000494
ราคา: 260.00 บาท
ISBN: 978-974-9918-33-3
ผู้เขียน/ผู้แปล: อรุษ(นพฤทธิ์) คงรุ่งโชค
ครั้งที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 612 หน้า
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซม.
หมายเหตุ: World Rights sale
โปรโมชั่นพิเศษ: :ซื้อยกห้อง ขอราคาพิเศษได้
รายละเอียด:

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่ /Accounting Information Systems ISBN9789749918159

หนังสือ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี(Accounting Information Systems) เล่มนี้ เป็นตำราที่ใหม่และทันสมัย โดยผู้เขียนได้ผสมผสานความรู้งานสารสนเทศและงานบัญชีเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน ด้วยการการปูพื้นฐานด้านระบบบัญชี และระบบสารสนเทศ รวมถึงการการผสมผสานเนื้อหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบัญชีเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา อ่าน ทำความเข้าใจได้ด้วยวิธีที่ง่าย และเป็นขั้นตอน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำ นำเสนอ วางแผนระบบสารสนเทศทางการบัญชี และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเหมาะสม

# เน้นรูปแบบนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการจัดทำและนำเสนองานบัญชี
# ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี(Accounting Information Systems) ทั้งในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ MBA
#; เสนอวิธีการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ประมวลผลรายการค้ามาใช้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
#; เสนอเทคนิคต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและออกแบบเอกสาร ทั้งในการจัดทำงบการเงิน และรายงานต่าง ๆ
#; มีกรณีศึกษาที่หลากหลายจากองค์กรธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ รวมทั้ง โครงงานธุรกิจ

เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับนิสิต นักศึกษาสาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ MBA ตลอดจนนักบัญชี บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับงานบัญชีทุกระดับ


สารบัญ

1 : ระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
บทนำ
ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
การประมวลผลข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล
การพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี
บทสรุป
แบบฝึกหัดท้ายบท

2 : แนวความคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บทนำ
ความสำคัญของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ส่วนประกอบและทรัพยากรที่ต้องมีในระบบสารสนเทศทางการบัญชี
หน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ประเภทของกิจการที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อกิจการประเภทต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างนักบัญชีกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
ตัวอย่างกรณีศึกษาของระบบสารสนเทศทางการบัญชีพร้อมแนวทางการพัฒนาระบบ
บทสรุป
แบบฝึกหัดท้ายบท

3 : สภาพแวดล้อมทางธุรกิจกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บทนำ
การกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
โครงสร้างการจัดองค์กร
ระบบปฏิบัติงานของธุรกิจ
ระบบสารสนเทศและการเพิ่มมูลค่าให้กับสารสนเทศที่ได้
เหตุการณ์ทางธุรกิจและวงจรรายการค้า
รายการทางบัญชีและวงจรที่เกี่ยวข้อง
บทสรุป
แบบฝึกหัดท้ายบท

4 : เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บทนำ
การจัดทำเอกสารเพื่อการนำเข้าข้อมูล
การจัดทำเอกสารเพื่อการแสดงผลข้อมูล
การออกแบบและจัดการคลังจัดเก็บข้อมูล
การจัดทำเอกสารขั้นตอนกระบวนการประมวลผลข้อมูล
วัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สำคัญ
บทสรุป
แบบฝึกหัดท้ายบท

5 : โครงสร้างข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล
บทนำ
โครงสร้างข้อมูลโดยรวม
การจัดโครงสร้างข้อมูล
การจำแนกโครงสร้างข้อมูล
การศึกษารูปแบบของโครงสร้างข้อมูลเชิงคณิตศาสตร์และ/หรือเชิงตรรกบางประเภท
การดำเนินการกับโครงสร้างข้อมูล
อัลกอริทึม
โครงสร้างการควบคุม
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับชนิดของข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
ประเภทของแฟ้มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ฐานข้อมูล
องค์ประกอบของฐานข้อมูล
ประเภทของฐานข้อมูล
รูปแบบของฐานข้อมูล
สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล
คำศัพท์ที่ใช้กับฐานข้อมูล
ภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างแอนติตี้
ฟังก์ชั่นการขึ้นต่อกันและรีเลชั่นในรูปแบบบรรทัดฐาน
บทสรุป
แบบฝึกหัด

6 : การประมวลผลรายการค้าด้วยคอมพิวเตอร์
บทนำ
ความสำคัญของการประมวลผลรายการค้า
การนำเข้าข้อมูลรายการค้า
การประมวลผลข้อมูลรายการค้า
การแสดงผลลัพธ์ตามวิธีการประมวลผลรายการค้าและการนำเข้าข้อมูล
วิธีการจัดการแฟ้มข้อมูล
การจัดประเภทหมวดหมู่และการให้รหัสแก่ข้อมูล
บทสรุป
แบบฝึกหัด

7 : ความเสี่ยง การควบคุม และความปลอดภัยที่มีต่อระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บทนำ
ความสำคัญของความเสี่ยง
เงื่อนไขของปัญหาซึ่งเป็นผลที่ทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้น
วิธีการลดความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์
ความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง
ความสำคัญของการควบคุม
โครงสร้างการควบคุมภายใน
แนวทางของกิจกรรมต่าง ๆที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นและวิธีที่ใช้ในการควบคุมความเสี่ยง
ประเภทของการควบคุม
การควบคุมทั่วไป
การควบคุมเฉพาะระบบงาน(รายการค้า)
ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัย
ความปลอดภัยทางกายภาพสำหรับทรัพยากรที่ไม่ใช่อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์
ความปลอดภัยทางกายภาพสำหรับทรัพยากรที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์
การรักษาความปลอดภัยสำหรับที่จัดเก็บข้อมูลและระบบการประมวลผล
แผนการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและการกู้กลับคืนมา
บทสรุป
แบบฝึกหัด

8 : การตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บทนำ
ความสำคัญของการตรวจสอบ
ประเภทของการตรวจสอบ
การพิจารณาการตรวจสอบเบื้องต้น
กระบวนการตรวจสอบ
วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์
การจัดการองค์ความรู้กับงานตรวจสอบบัญชีและทิศทางของสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน
บทสรุป
แบบฝึกหัด

9 : แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดทำรายงานเพื่อช่วยในการควบคุมและตัดสินใจ
บทนำ
บทบาทของนักบัญชีต่อการตัดสินใจด้านการจัดการ
การตัดสินใจเชิงการจัดการ
ข้อมูลที่มีความจำเป็น
อิทธิพลการรายงานต่อพฤติกรรมการจัดการ
ระบบการรายงานทางการเงินสำหรับฝ่ายจัดการ
บทบาทของนักบัญชีในการขยายระบบรายงาน
การพัฒนากระบวนการรายงาน
การปรากฎสู่องค์กรระดับโลก
ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศกับระดับผู้บริหาร
ความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหาร
การรายงานในระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
บทสรุป
แบบฝึกหัด

10 : วงจรรายการค้าในระบบสารสนเทศทางการบัญชี
บทนำ
วงจรรายได้
วงจรค่าใช้จ่าย
วงจรการจัดการสินค้าคงคลัง
วงจรการจัดการทรัพยากร
วงจรการผลิต
วงจรแยกประเภททั่วไปและรายงานทางการเงิน
บทสรุป
แบบฝึกหัด
บรรณานุกรม
ภาคผนวก : กรณีศึกษา

ขนาด [กว้าง x ยาว x สูง] : 18.5 x 26.0 x 0 ซม.

สินค้า/บริการ แนะนํา...
ปัญญาประดิษฐ์ 2ED-Artificial Intelligence ISBN9789749918814
ราคา 300.00 บ.
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า(Engineering Circuit Analysis) ISBN9789749918241
ราคา 400.00 บ.
การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง ISBN9789749918302 /Design and Analysis of Experiment
ราคา 320.00 บ.
เคมี 1 (Chemistry) ISBN 9789749918708
ราคา 500.00 บ.
ปัญญาประดิษฐ์ : ปัญญาเชิงกลุ่ม ISBN9786162820106
ราคา 290.00 บ.
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ISBN9786162820090
ราคา 320.00 บ.
วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพื้นฐาน ISBN9789749918036 /Material Science and Engineering
ราคา 370.00 บ.
ตำราการแปลภาษาจีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์ 9786162820083
ราคา 200.00 บ.
9789749918494 : ชีวเคมีพื้นฐาน / Fundamentals of Biochemistry
ราคา 320.00 บ.
บันทึก ความพอเพียง  ชุด ออมเงิน เล่ม 1
ราคา 40.00 บ.
คณิตศาสตร์วิศวกรรม-Advanced Engineering Mathematics
ราคา 280.00 บ.
สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630
ราคา 420.00 บ.
วิศวกรรมฐานรากและการก่อสร้างอุโมงค์-Foundation Engineering and Tunnelling
ราคา 400.00 บ.
การขนส่งสินค้าทางทะเล - Sea Transport ISBN9789749918579
ราคา 400.00 บ.
การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด -IMC/Advertising & Promotion-IMC
ราคา 400.00 บ.
คู่มือฯ การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(Electric Power System Protection) ISBN9789749918654
ราคา 200.00 บ.
สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630
ราคา 420.00 บ.
ไมโครโปรเซสเซอร์-Microprocessor
ราคา 360.00 บ.
เจาะตลาดจีน-Break into a Chinese Market
ราคา 180.00 บ.
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ฉบับปรับปรุงใหม่ /Accounting Information Systems ISBN9789749918333
ราคา 260.00 บ.
การเงินธุรกิจ (ESSENTIALS OF CORPORATE FINANCE)
ราคา 320.00 บ.
เส้นทางสู่ Six Sigma (Six Sigma Way Team Field Book)
ราคา 360.00 บ.
การจัดการและออกแบบโซ่อุปทาน ISBN9789749918135 (Designing  Managing the Supply Chain)
ราคา 320.00 บ.
หลักการบัญชีขั้นต้น-Principles of Accounting
ราคา 280.00 บ.
 

บริการของร้านค้า
หน้าแรก
สินค้า
เว็บบอร์ด
เกี่ยวกับเรา
บทความ
วิธีการชําระเงิน
ติดต่อเรา
แจ้งการชำระเงิน


© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.