ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 23/05/2018
All Pageviews
All Products/Service 2522


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (2522)
SCIENCE
ENGINEERING
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -Others
Political Science
AgricultureNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Your Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-5/025174301-2 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : info@toptextbook.com

 

 

Product/Service Detail
Product/Service >> การเกษตร-Agriculture >> พืช-Plants >> คู่มือการปลูกมะขามหวาน ISBN 9789749080887

คู่มือการปลูกมะขามหวาน ISBN 9789749080887 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
คู่มือการปลูกมะขามหวาน ISBN 9789749080887


  อีเมล์บอกเพื่อน

คู่มือการปลูกมะขามหวาน ISBN 9789749080887

Code: 001195
Price: 70.00 THB (Ref. 2.06 USD)
Description:

คู่มือการปลูกมะขามหวาน9789749080887 อ.พิจิตร  โชคพัฒนา

เนื้อหาโดยสังเขป   

มะขามหวานเป็นพืชที่สามารถทำรายได้ดีมาก  หนังสือเรื่อง “ มะขามหวาน ” เล่มนี้ เป็นคู่มือทางวิชาการสำหรับชาวบ้านที่ค่อนข้างสมบูรณ์เล่มหนึ่ง ประกอบไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพันธุ์มะขามหวานที่ควรปลูก , การปลูก ,การดูแลรักษาที่สำคัญๆ  รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตมะขามหวานให้ติดดอกออกฝักดี ซึ่งง่ายต่อเกษตรกรในการอ่าน และนำไปปฏิบัติให้ได้ผลในการปรับปรุงการปลูกและเพิ่มผลผลิตมะขามหวานให้ดีขึ้น

 สารบัญ

มะขามหวาน

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

ถิ่นกำเนิดของมะขามหวาน

ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของมะขามหวาน

พันธุ์มะขามหวาน

การเลือกพื้นที่ปลูก

ระยะปลูก

การเตรียมหลุมปลูก

   -การเลือกพันธุ์ปลูกและการเตรียมกิ่งพันธุ์

วิธีปลูก

การดูแลมะขามต้นเล็ก

การปลูกพืชแซม

การกำจัดวัชพืช

การทำแนวกันไฟ

การให้น้ำ

การใส่ปุ๋ย

การตัดแต่งกิ่ง

การออกดอก เลี้ยงฝัก และการแก่ของฝัก

   -การติดฝัก

   -การใช้ฮอร์โมนพืชช่วยในการติดดอกและฝัก

   -การแก้ปัญหามะขามติดฝักหลายรุ่น

   -การสุกของฝักมะขามหวาน

การเก็บเกี่ยว

การเก็บรักษาฝัก

การขยายพันธุ์มะขามหวาน

โรคและแมลงOur Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.