ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 14/11/2016
All Pageviews
All Products/Service 1031


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (1031)
SCIENCE
ENGINEERING
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -OthersNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-95 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : supot09@truemail.co.th

 

 

Product/Service >> Product/Service Price Index

SCIENCE View All
 2500 Solved Problems in Differential Equations Price 11.20 USD
 9780071221818 Regular 39.21 USD
Special 37.25
USD
 9789749918494 : ชีวเคมีพื้นฐาน / Fundamentals of Biochemistry Price 10.54 USD
 ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS 10ED ISBN 9780470646137 Price 163.43 USD
 Algebra and Trigonometry with Analytical Geometry Regular 98.85 USD
Special 88.96
USD
 An Introduction to Abstract Algebra with Notes to the Future Teacher1E ISBN9780131019638 Regular 115.32 USD
Special 105.44
USD
 An Introduction to Geographical Information Systems3E ISBN9780131293175 Regular 105.44 USD
Special 72.49
USD
 Analytical Chemistry 7ED Skoog ISBN 9780030202933 Price 56.67 USD
 Applied Calculus, 3rd Edition Regular 105.44 USD
Special 98.02
USD
 Aquifer Hydraulics A Comprehensive Guide to Hydro geologic Data Analysis ISBN9780471185024 Regular 185.83 USD
Special 164.42
USD
 Basic Quantum Mechanics Price 13.18 USD
 Basic Theory of Special Relativity of Einstein ISBN9789748242613 Price 2.64 USD
 BIOLOGY 11ED Y2013 ISBN 9780071317580 Regular 46.79 USD
Special 29.65
USD
 Biology 2ED Y2010 9780071084772 Regular 53.38 USD
Special 50.71
USD
 Biology 9ED-SOlomon ISBN 9780538741439 Regular 51.40 USD
Special 46.13
USD
 Biology, 10ED ISBN9781259080814 Price 37.89 USD
 Biology: As and A2 (A-Level Studyguide) (Revised and Updated for 2003/4) Regular 25.86 USD
Special 25.04
USD
 Biostatistics: A Foundation for Analysis in The health Science 8E 9780471456544 Regular 132.45 USD
Special 125.86
USD
 CALCULUS Late Transcendentals 10ED ISBN9781118092484 Regular 40.20 USD
Special 39.21
USD
 Campbell Biology 10ED Price 52.39 USD
 Chemistry 10ED ISBN 9780070172647 Regular 32.62 USD
Special 29.32
USD
 CHEMISTRY 11ED ISBN9780071317870 Regular 40.86 USD
Special 34.27
USD
 CHEMISTRY 2ED Y2012 ISBN 9780071221832 Price 57.66 USD
 Chemistry Atoms First 1E Y2010 ISBN9780071314787 Regular 55.68 USD
Special 52.90
USD
 Chemistry in Context ISBN: 9780071314466 Price 62.60 USD
 CHEMISTRY The Molecular Nature of Matter and Change 6ED ISBN9780071317115 Regular 57.99 USD
Special 49.09
USD
 Chemistry: An Introduction to General, Organic, & Biological Chemistry: International Edition Regular 55.65 USD
Special 47.30
USD
 Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, 4th Edition Price 31.63 USD
 College PHYSICS 4ED Y2013 ISBN 9780071317948 Regular 53.05 USD
Special 32.88
USD
 College Physics 9ED Y2012 SERVEY ISBN 9781111427450 Price 42.50 USD
 College Physics, AISE 9ED ISBN9781111427450 SERVEY Price 42.50 USD
 Colloids and Interface Science Series- 6 Volume Set ISBN: 9783527314614 Regular 1,482.70 USD
Special 1,383.86
USD
 Complex Variables and Applications 8ED ISBN9780071263283 Regular 31.96 USD
Special 30.36
USD
 Discrete Mathematics Price 9.88 USD
 Discrete Mathematics and Its Application Regular 31.63 USD
Special 29.98
USD
 Discrete Mathematics and Its Applications 5/E Price 32.45 USD
 Discrete Mathematics,7E Regular 39.54 USD
Special 33.61
USD
 Elementary Algebra:Graphs Models ISBN9780321186188 Regular 172.22 USD
Special 137.78
USD
 Elementary Statistics A Step by Step Approach 8ED ISBN9780071317030 Regular 48.60 USD
Special 46.17
USD
 Elementary Statistics A Brief Version with CD ISBN9780071220446 Price 49.75 USD
 Encyclopedia of Analytical Chemistry Supplementary Volumes S1-S3 ISBN 9780470973332 Regular 1,054.37 USD
Special 955.52
USD
 Encyclopedia of Archaeology, Three-Volume Set Regular 1,120.26 USD
Special 1,070.84
USD
 Encyclopedia of Atmospheric Sciences, Six-Volume Set Regular 2,352.55 USD
Special 2,306.43
USD
 ENCYCLOPEDIA OF MARINE MAMMALS 2ED Regular 286.66 USD
Special 263.59
USD
 Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict 2ED-3 Volume Set Regular 1,943.99 USD
Special 1,482.70
USD
 Environmental Science,8E Price 24.71 USD
 Environmental Science: Earth as a Living Planet, 6th Edition Price 42.50 USD
 Essential Biology ISBN9789747539288 Price 9.56 USD
 Explorations - Introduction to Astronomy 6ED ISBN 9780070172753 Regular 45.14 USD
Special 42.88
USD
 Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences Regular 22.73 USD
Special 18.78
USD
 Green Organic Chemistry: Strategies, Tools, and Laboratory Experiments Price 21.09 USD
 Harper's Illustrated Biochemistry, 28e ISBN9780071638272 Regular 37.89 USD
Special 27.68
USD
 Inorganic Chemistry IE 3E-ISBN 9780131201989 Regular 48.76 USD
Special 38.88
USD
 Intermediate Algebra through Applications 1E ISBN9780201312249 Regular 124.55 USD
Special 115.32
USD
 INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF PUBLIC HEALTH, SIX-VOLUME SET, 1-6 Regular 2,767.71 USD
Special 2,388.80
USD
 Introduction to Chemistry 2e ISBN9780070172623 Regular 46.46 USD
Special 44.14
USD
 Introduction TO CLASSICAL MECHANICS: with problems and Solution Regular 23.06 USD
Special 21.75
USD
 Introduction to Managerial Accounting 5E 2010 ISBN 9780070181915 Price 47.45 USD
 Introduction to Organic Chemistry ,3E Price 42.17 USD
 Modern Physics ,3E Price 65.24 USD
 Organic Chemistry 8E ISBN9781292021652 (IE) Price 42.50 USD
 Organic Chemistry 8ED Y2011 ISBN9780071323970 Regular 79.57 USD
Special 75.59
USD
 Organic Chemistry ISBN 9780198503460 Regular 72.49 USD
Special 49.42
USD
 ORGANIC CHEMISTRY,5ED Regular 50.74 USD
Special 39.54
USD
 Organic Chemistry-8E-Special Price Edition Price 21.42 USD
 Organic Chemistry: A Brief Course, 3rd Edition Price 33.61 USD
 Pattys Industrial Hygiene 4-Volume Set 6th Edition ISBN9780470074886 Regular 988.47 USD
Special 856.67
USD
 Physical Chemistry, 5th Edition Price 85.67 USD
 Practical Non-Destructive Testing (HC) Regular 86.99 USD
Special 84.35
USD
 Principles and Techniques of Instrumental Analysis PART II Chromatography and Others Price 16.47 USD
 Principles and Techniques of Instrumental Analysis Spectroscopy Regular 19.11 USD
Special 18.45
USD
 Principles of BIOCHEMISTRY 4ED VOET ISBN 9781118092446 Regular 49.42 USD
Special 46.79
USD
 Principles of Instrumental Analysis ISE 6ED Y2007 ISBN 9780495125709 Price 65.57 USD
 Principles of Physics 5ED SERVEY ISBN 9781133110002 Price 42.50 USD
 Sampling Theory and Methods Price 82.37 USD
 Statistics: Principles and Methods Price 32.45 USD
 Superconductivity : Physics and Applications Regular 161.45 USD
Special 131.80
USD
 Surface Chemistry and Catalysis 9789749918777 Price 8.57 USD
 The Physics of Everyday Phenomena 7ED Y2012 ISBN 9780071315340 Regular 68.70 USD
Special 32.88
USD
 The Sciences: An Integrated Approach, 5th Edition Regular 145.63 USD
Special 98.65
USD
 The Wondrous Story of Quantum Mechanics ISBN 9789748242682 Price 3.29 USD
 Thomas Calculus Early Transcendentals 12ED Y2010 ISBN9780321636324 Regular 42.50 USD
Special 41.52
USD
 THOMAS แคลคูลัส (ฉบับสมบูรณ์)-Thomas CALCULUS Regular 25.86 USD
Special 23.06
USD
 Thomas' Calculus, Early Transcendentals, Media Upgrade 11ED ISBN9780321511652 Price 65.24 USD
 University Physics Standard Version Chapters 1-35 ISBN9780071221788 Regular 53.38 USD
Special 50.71
USD
 VERTEBRATE LIFE ,7E Price 57.99 USD
 กายวิภาคและสัณฐานวิทยาของพืชมีดอก (Anatomy and Morphology of Flowering Plants) ISBN9786162820175 Price 9.88 USD
 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม-Numerical Analysis for Engineering ISBN9789749918883 Price 7.91 USD
 คณิตศาสตร์วิศวกรรม-Advanced Engineering Mathematics Price 9.23 USD
 ทฤษฎีความน่าจะเป็น -Probability Theory ISBN 9789749918760 Price 11.20 USD
 ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เบื้องต้น ISBN 9789748242705 Price 4.12 USD
 ฟิสิกส์ 1 ระดับอุดมศึกษา (University Physics with Modern Physics) ISBN9786162820205 Price 16.14 USD
 ฟิสิกส์ 2 ระดับอุดมศึกษา ( University Physics with Modern Physics) ISBN9786162820212 Price 18.12 USD
 ฟิสิกส์ 3 ระดับอุดมศึกษา (University Physics with Modern Physics) ISBN9786162820229 Price 16.47 USD
 ระบบจำนวน(Number Systems) ISBN 9786163825391 Price 9.56 USD
 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical Methods) ISBN9789749918920 Price 6.59 USD
 เคมี 1 (Chemistry) ISBN 9789749918708 Price 16.47 USD
 เคมี 2 -Chemistry II 8e 9789741355921 Price 13.01 USD
 เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานทดแทนและการประยุกต์ใช้งานที่เหมาะสม ISBN9786162820137 Price 6.59 USD
 เลเซอร์ ทฤษฎีและการประยุกต์ (Laser Principles and Applications) Price 9.06 USD
 โครงสร้างไม้เพื่อรับแรงแผ่นดิน wood Structure for Seismic Resistance ISBN9789749176566 Price 9.88 USD
ENGINEERING View All
 2000 Solved Problems in Electronics Price 14.83 USD
 Advanced Dynamics ISBN9781842650226 Regular 180.07 USD
Special 164.42
USD
 Advanced Engineering Electromagnetics 2ED Y2012 ISBN 9780470589489 Regular 146.95 USD
Special 102.47
USD
 Advanced Engineering Electromagnetics ISBN 9780471621942 Regular 43.49 USD
Special 36.24
USD
 Aircraft Design ISBN9780130892348 Regular 173.97 USD
Special 164.09
USD
 AISC Seismic Design Manual 2ED Price 626.03 USD
 AISC Steel Construction Manual, 14th EED Price 655.68 USD
 An Introduction to Analog and Digital Communications, 2nd Edition ISBN9780471432227 Regular 140.69 USD
Special 138.06
USD
 An Introduction to SEMICONDUCTOR device ISBN 9780071116275 Regular 37.89 USD
Special 32.62
USD
 Analysis and Performance of Fiber Composites, 3rd Edition Regular 155.68 USD
Special 115.32
USD
 Applied Electromagnetics: Early Transmission Lines Approach ISBN9780470042571 Regular 141.35 USD
Special 128.83
USD
 Applied Mathematics and Modeling for Chemical Engineers Price 52.72 USD
 Applied Statistics and Probability for Engineers Price 10.54 USD
 Applied Statistics and Probability for Engineers 5ED Y2012 ISBN9780470505786 Regular 132.45 USD
Special 128.17
USD
 Applied Statistics And Probability For Engineers3ED ISBN9789812530585 Price 18.45 USD
 Audel Welding Pocket Reference- ISBN: 9780764588099 Price 228.83 USD
 Automatic Control Engineering4E ISBN9780071136396 Price 18.62 USD
 Basic Thermodynamics Regular 45.47 USD
Special 42.83
USD
 BURIED PIPE DESIGN 3E Price 118.55 USD
 Celestial Mechanics ISBN 9788173197666 Regular 172.65 USD
Special 164.74
USD
 CMOS: Circuit Design Layout and Simulation 3rd Ed ISBN9780470881323 Price 123.56 USD
 Communication Systems, 4th Edition Price 48.83 USD
 Continuous and Discrete Time Signals and Systems ISBN9780521728416 Regular 92.26 USD
Special 39.21
USD
 Deepwater Foundations and Pipeline Geomechanics ISBN 9781604270099 Regular 58.98 USD
Special 55.68
USD
 Design and Analysis of Experiment Price 10.54 USD
 Design and Analysis of Experiments, 6th Edition Regular 138.39 USD
Special 103.79
USD
 Detailing for Steel Construction 3ED Price 260.30 USD
 Digital Circuit Price 12.85 USD
 Digital Communications 2E ISBN9780130893994 Regular 29.65 USD
Special 26.36
USD
 Digital Communications 3E Y2009 ISBN 9780273718307 Regular 168.70 USD
Special 164.09
USD
 Digital Electronics Price 10.54 USD
 Digital Systems Design Using VHDL 2ED ISBN 9780495244707 Regular 24.38 USD
Special 23.72
USD
 Electric Circuits Fundamentals 8ED IE ISBN9780135105856 Price 42.50 USD
 Electrical Power and Controls 2ED ISBN 9780131130456 Regular 160.96 USD
Special 152.22
USD
 Electromechanical Devices and Components Illustrated Sourcebook ISBN 9780071477529 Price 108.40 USD
 Electronic Circuits Analysis ISBN9786162820120 Price 9.88 USD
 Electronics : Principles and Applications Price 12.52 USD
 Electronics Fundamentals Circuits Devices and Applications IE 7ED Regular 28.01 USD
Special 23.06
USD
 Elementary Hydraulics ISBN9780495082392 Regular 93.57 USD
Special 88.63
USD
 Elements of Chemical Reaction Engineering 4ED ISBN9780131278394 Regular 36.24 USD
Special 32.95
USD
 Encyclopedia of Aerospace Engineering 9 Volume Set ISBN9780470754405 Regular 4,217.46 USD
Special 3,789.13
USD
 Engineering Applications of Dynamics Regular 148.27 USD
Special 112.03
USD
 Engineering Design Communication and Modeling Using Uigraphic NX ISBN 9781418011499 Regular 105.11 USD
Special 55.68
USD
 Engineering Economy Price 9.88 USD
 ENGINEERING ECONOMY 13ED Regular 35.42 USD
Special 31.63
USD
 Engineering Economy 7ED Y2011 ISBN 9780071086097 Price 72.49 USD
 Engineering Economy, 6th Edition Regular 29.32 USD
Special 25.21
USD
 ENGINEERING FUNDAMENTALS: An Introduction to Engineering,1E Price 32.29 USD
 Engineering Mechanics - Dynamics 11ED SI Units-Hibbeler Regular 32.62 USD
Special 29.32
USD
 Engineering Mechanics-Statica&Dynamics Price 10.54 USD
 Engineering Mechanics: Dynamics Price 0.00 USD
 Engineering Mechanics: DYNAMICS 6ED -SI 9780471787037 Regular 159.80 USD
Special 155.52
USD
 Engineering Mechanics: Dynamics, 12/E ISBN 9789810681395 Regular 31.63 USD
Special 27.84
USD
 Engineering Mechanics: STATICS -6E(SI) ISBN9780471787020/Meriam Regular 159.80 USD
Special 155.85
USD
 Engineering Optimization: Methods and Applications, 2nd Edition Regular 161.29 USD
Special 128.34
USD
 Engineering Statistics, 3rd Edition Regular 47.38 USD
Special 37.89
USD
 Engineering Vibration, 3/E Regular 40.86 USD
Special 36.24
USD
 Excavation Systems Planning, Design, and Safety ISBN9780071498692 Price 106.69 USD
 Experimental Design : With Applications in Management, Engineering 1E ISBN 9780534358228 Regular 23.72 USD
Special 22.41
USD
 Feedback Control of Computing Systems Regular 189.13 USD
Special 177.92
USD
 Fiber-Optics Communications Hard Cover ISBN9781401866358 Regular 146.46 USD
Special 128.50
USD
 Fields and Waves in Communication Electronics, 3rd Edition Price 0.00 USD
 Flaw Assessment in Pressure Equipment and Welded Structures-ISBN: 9781860582844 Price 392.09 USD
 Fluid Mechanics ,6ED9780071270380 Regular 29.32 USD
Special 26.03
USD
 Fluid Mechanics 7ED SI units Y2012 ISBN9780071311212 Regular 31.63 USD
Special 29.32
USD
 Foundations of Electronics 4th Edition ISBN9780766840270 Regular 26.36 USD
Special 19.77
USD
 Foundations of Electronics 5th edtion ISBN9781418005382 Regular 29.65 USD
Special 26.36
USD
 Foundations of Heat Transfer 6ED ISV ISBN9780470646168 Price 137.07 USD
 Fundamentals of Aerodynamics -SI Ed ISBN9780071289085 Price 35.58 USD
 Fundamentals of Electric Circuits, 4th Edition Regular 37.56 USD
Special 32.62
USD
 Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 5th Edition Regular 36.24 USD
Special 29.65
USD
 Fundamentals of Modern Manufacturing : Materials,Processes,and Systems Regular 64.58 USD
Special 57.99
USD
 Geotechnical Engineering -DAS Y 2010 ISBN 9781604270167 Regular 55.68 USD
Special 32.92
USD
 Geotechnical Engineering Handbook-DAS-Y 2010 ISBN9781932159837 Regular 52.39 USD
Special 39.21
USD
 Heat and Mass Transfer SI unit 4ED Y2012 ISBN9780071311120 Regular 47.45 USD
Special 44.15
USD
 Heat Transfer 10ED (IE) /Holman ISBN9780071267694 Price 29.32 USD
 Heating, Ventilating and Air Conditioning: Analysis and Design 6ED ISBN9780471470151 Regular 136.74 USD
Special 130.15
USD
 HIBBELER/Engineering Mechanics Statics-DYNAMICS Price 13.15 USD
 HUMAN FACTORS ENGINEERING AND DESIGN ,7E Price 58.98 USD
 Illuminating Engineering ISBN9788170088981 HC Regular 46.79 USD
Special 45.96
USD
 Industrial Electronics Price 13.18 USD
 Industrial Work Study Price 10.54 USD
 Instrumentation for Engineering Measurements, 2nd Edition Regular 181.12 USD
Special 158.15
USD
 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FUNDAMENTALS 7ED ISBN9780071004992 Regular 33.15 USD
Special 29.32
USD
 INTERNAL COMBUSTION ENGINES (IE) Regular 31.30 USD
Special 28.34
USD
 Internal Combution Engines: Applied Thermoscience 2E Regular 33.61 USD
Special 30.31
USD
 Intro to Chemical Reaction Engineering Price 4.94 USD
 Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics 7/E ISBN9780071270557 Regular 26.36 USD
Special 23.72
USD
 Introduction to Electromagnetic Compatibility, 2nd Edition Price 0.00 USD
 Introduction to Engineering Communication ISBN9780131461024 Regular 56.61 USD
Special 51.40
USD
 Introduction to Flight 6ED/Anderson ISBN9780071263184 Regular 42.11 USD
Special 40.00
USD
 Introduction to Flight 7ED ISBN9780071086059 Price 40.36 USD
 Introduction to Fluid Mechanics, 7ED ISBN9780470234501 Price 162.60 USD
 Introduction to Materials Chemistry ISBN 9780470293331 Price 114.99 USD
 Introduction to Mechatronics and Measurement Systems ISBN 9780071086042 Price 35.58 USD
 INTRODUCTION TO OPERATIONS RESEARCH 8E Regular 41.52 USD
Special 32.29
USD
 Introduction To Statistical Quality Control, 4e ISBN997151351X Regular 21.09 USD
Special 17.79
USD
 JIS Handbook -English Version-Fasteners Screw Threads-2014 ISBN9784542136915 Regular 827.68 USD
Special 497.53
USD
 JIS Handbook -English Version-Ferrous Materials Metallurgy I-2014 ISBN9784542136885 Regular 889.46 USD
Special 559.97
USD
 JIS Handbook -English Version-Ferrous Materials Metallurgy II-2014 ISBN 9784542136892 Regular 963.76 USD
Special 526.85
USD
 JIS Handbook -English Version-Piping-2014-ISBN9784542136922 Regular 963.10 USD
Special 511.37
USD
 JIS Handbook -English-Machine Elements(excluding Fasteners Screw Threads)-2014 ISBN 9784542136939 Regular 1,027.18 USD
Special 558.48
USD
 JIS Handbook -English-Non-Ferrous Metals Metallurgy-2014 ISBN9784542136908 Regular 856.67 USD
Special 502.47
USD
 JIS Handbook Metal Surface Treatment 2013-English Version ISBN9784542136878 Regular 740.03 USD
Special 526.85
USD
 JIS YEARBOOK-2014 ISBN 9784542182011 English Version Regular 261.61 USD
Special 228.67
USD
 Kinematics and Dynamics of Machinery 1st (SI Units) ISBN9780071278522 Regular 30.31 USD
Special 28.67
USD
 Logistics Engineering & Management, 6/E Price 49.42 USD
 Machine Design: An Integrated Approach: International Edition, 3/E Price 36.74 USD
 Manufacturing Engineering and Technology SI ISBN9780131976399 Regular 32.62 USD
Special 22.41
USD
 Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management, 5th Edition Regular 23.06 USD
Special 17.13
USD
 Manufacturing, Engineering and Technology ISBN 9780131489653 Regular 151.57 USD
Special 138.39
USD
 Manufacturing, Engineering and Technology SI ISBN9789810681449 Price 42.50 USD
 MATERIALS AND PROCESSES IN MANUFACTURING Regular 146.23 USD
Special 107.58
USD
 Materials Science and Engineering Price 12.19 USD
 Materials Science and Engineering An Introduction 6th Edition ISBN 9812530525 Regular 21.42 USD
Special 16.47
USD
 Measurement & Instrumentation Price 9.88 USD
 Mechanical Engineering Design Price 11.86 USD
 Mechanical Measurements ISBN9780132296076 Regular 28.34 USD
Special 23.72
USD
 Mechanical Metallurgy (SI Metric) ISBN9780071044060 Regular 35.52 USD
Special 32.29
USD
 Mechanical Principles and Systems for Industrial Maintenance ISBN 9780130494177 Regular 164.42 USD
Special 148.93
USD
 Mechanical Vibrations Price 9.88 USD
 Mechanics for Engineers: Dynamics DAS ISBN 9781604270303 Regular 55.68 USD
Special 32.62
USD
 Mechanics for Engineers: Statics ISBN9781604270297 Regular 141.35 USD
Special 32.92
USD
 Mechanics of Material: SI Units 9780071284226 Regular 46.13 USD
Special 28.01
USD
 Mechanics of Materials Regular 39.54 USD
Special 30.31
USD
 Mechanics of Materials (with CD-ROM and InfoTrac), 6E ISBN9780495073079 Regular 49.42 USD
Special 32.62
USD
 Mechanics of Materials (with CD-ROM and InfoTrac)/6th Edition ISBN0534417930 Regular 49.42 USD
Special 32.62
USD
 Mechanics of Materials / With CD Price 39.54 USD
 Mechanics of Materials 9789749007396 Price 12.03 USD
 Mechanics of Materials 9E 9789810694364 R. C. Hibbeler (SI EDITION) Regular 42.17 USD
Special 40.07
USD
 Mechanics of Materials, 8/E 9789810685096 Regular 32.29 USD
Special 30.64
USD
 Metallurgy and Mechanics of Welding- ISBN: 9781848210387 Price 470.51 USD
 Microwave Engineering, 3rd Edition Regular 34.60 USD
Special 26.36
USD
 Microwave Transistor Amplifier Analysis and Design2E ISBN9780132543354 Regular 188.47 USD
Special 140.36
USD
 Modern Control Engineering 5ED- ISBN 9780137133376 Regular 28.01 USD
Special 26.36
USD
 Modern Industrial Organization,3ED Price 32.62 USD
 OPERATIONS RESEARCH: AN INTRODUCTION (IE) Regular 35.42 USD
Special 30.31
USD
 Operations Research: An Introduction, 7/e Regular 41.19 USD
Special 23.72
USD
 Power Electronics Y2912 ISBN9780071289306 Regular 47.38 USD
Special 29.32
USD
 Power Electrotechnology Price 9.88 USD
 Power Plant Engineering,3ED Regular 23.72 USD
Special 19.77
USD
 Principles and Practices of Automatic Process Control,3E ISBN 9780471661412 Price 128.17 USD
 Principles of Communications, 5th Edition Price 147.78 USD
 Principles of Electric Circuits, 7ED Regular 30.97 USD
Special 27.68
USD
 Principles of Heat and Mass Transfer 7ED ISV ISBN 9780470646151 Regular 138.06 USD
Special 128.83
USD
 Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis 5th Edition ISBN9781118471395 Price 102.80 USD
 Principles of Measurement Systems 4E-ISBN9780130430281 Regular 97.69 USD
Special 87.31
USD
 Principles of Modern Manufacturing 4ED/ISBN9780470505922 Price 164.42 USD
 Problems in Vector Mechine : Dynamics 2 Price 9.23 USD
 Problems of Operation Research Price 10.54 USD
 Process Control Instrumentation Technology 8E ISBN9780131976696 Regular 40.20 USD
Special 36.24
USD
 Process Control:Modeling, Design and Simulation 9780133536409 Regular 129.16 USD
Special 121.91
USD
 Process Dynamics and Control, 2nd Edition Regular 140.03 USD
Special 32.62
USD
 Product and Process Design Principles Price 135.75 USD
 Project Management Workbook and PMP/CAPM Exam Study Guide, 9th Edition Regular 130.15 USD
Special 88.30
USD
 Refrigeration and Air Conditioning 3ED (IE) ISBN9780071267564 Regular 28.40 USD
Special 26.85
USD
 Reinforced Concrete: A Fundamental Approach 6ED, ISBN 9780135029329 Regular 34.93 USD
Special 31.63
USD
 Separation Process Principles 2ed -9780471742883 Regular 100.63 USD
Special 28.34
USD
 Separation Process Principles, 2ed -9780471742883 Regular 161.94 USD
Special 127.18
USD
 Shigley's Mechanical Engineering Design 9ED (SI Units) ISBN9780071311137 Regular 31.30 USD
Special 29.32
USD
 Shreve's Chemical Process Industries 5ED (IE) ISBN9780070661677 Regular 27.61 USD
Special 26.03
USD
 Signals and Systems2ED ISV Y2003 ISBN9780471378518 Regular 149.19 USD
Special 135.09
USD
 Soil And Water Conservation Engineering 5E ISBN9781401897499 Regular 41.52 USD
Special 32.29
USD
 Soils and Foundations SI 6ED ISBN9780131973084 Price 31.30 USD
 Solid Waste Engineering ISBN9780534378141 Regular 34.60 USD
Special 32.29
USD
 SolidWork- Engineering Drawing Workshop Price 10.54 USD
 Solved Problems in Vector Mechanic ; Dynamics Price 10.54 USD
 Solved Problems in Vector Mechanics : Dynamics 2 Price 10.54 USD
 Solved Problems in Vector Mechanics ; Dynamics Price 9.23 USD
 Solved Problems of Electric Circuits Price 8.57 USD
 Statics and Mechanics of Material-SI Regular 22.90 USD
Special 19.77
USD
 Statistical Quality Control : A Modern Introduction 6ED ISBN9780470233979 Regular 147.61 USD
Special 126.52
USD
 Statistics for Six Sigma Green Belts with Minitab and JMP ISBN 9780137017126 Price 55.68 USD
 STEEL DESIGN ,4E Regular 47.12 USD
Special 38.88
USD
 Strength of Material, 4ED ISBN 9780321043511 Regular 16.47 USD
Special 14.17
USD
 Structural Analysis 7E ISBN9789810680077 Regular 62.27 USD
Special 60.96
USD
 Structural Analysis 8ED-Hibbeler (SI Units) Regular 52.06 USD
Special 46.13
USD
 Supply Chain Management, 2/E Price 41.19 USD
 System Dynamics 4E Regular 162.27 USD
Special 128.17
USD
 Systems Dynamics and Response ISBN9780495244646 Regular 157.17 USD
Special 122.57
USD
 Telecommunication System Engineering ISBN9780471451334 Regular 174.14 USD
Special 164.74
USD
 The Mechanical Design Process 10ED ISBN9780071267960 Regular 32.88 USD
Special 29.49
USD
 Theory and Design for Mechanical Measurements,4E Price 130.48 USD
 Thermodynamics Price 15.65 USD
 Thermodynamics Statistical Thermodynamics And Kinetics ISBN9780805338447 Regular 32.29 USD
Special 30.97
USD
 THERMODYNAMICS: AN ENGINEERING APPROACH (SI )9780071311113/7th Regular 29.49 USD
Special 27.02
USD
 Thomas Calculus Early Transcendentals 12ED Y2010 ISBN9780321636324 Regular 42.50 USD
Special 41.52
USD
 Traffic Engineering 3rd edition ISBN9780131918771 Regular 27.68 USD
Special 26.36
USD
 Transport Phenomena, 2nd Edition ISBN 0471410772 Regular 164.42 USD
Special 29.32
USD
 Transport Processes and Separation Process Principles Incl Unit Operations-9780131217607 Regular 70.51 USD
Special 62.27
USD
 TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE ENGINEERING Regular 48.76 USD
Special 41.52
USD
 Vector Mechanics for Engineers: Dynamics, 8ed, 9780071258753 Regular 25.70 USD
Special 22.73
USD
 Vector Mechanics for Engineers: Statics, 8ed, 9780071268714 Regular 22.73 USD
Special 20.43
USD
 Vector Mechanics for Engineers: Statics, 9ed, 9780071311076 (SI) Regular 26.36 USD
Special 25.04
USD
 Vibration Analysis 1ED ISBN 9781842651681 Regular 199.01 USD
Special 188.47
USD
 Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 4th Edition Regular 107.08 USD
Special 37.07
USD
 Wastewater Treatment System Price 16.47 USD
 Wastewater Treatment System; Selection, Design,Operation and Problem Solving Price 11.86 USD
 Welding For Dummies-9780470455968 Price 202.31 USD
 Welding Metallurgy and Weldability of Nickel-Base Alloys- ISBN: 9780470087145 Price 313.01 USD
 Welding Metallurgy, 2nd Edition/ ISBN: 9780471434917 Price 415.16 USD
 Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science 8 Vol Set ISBN: 9780470400630 Regular 3,657.33 USD
Special 3,294.86
USD
 กรรมวิธีการผลิต Manufacturing Process -ISBN9741500602, 9789741500604 Price 6.26 USD
 กลศาสตร์วัสดุ เล่ม 2 (Mechanics of Materials) Price 12.03 USD
 การควบคุมคุณภาพ (Statistical Quality Control) ISBN9786162820144 Price 9.88 USD
 การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร Quality Control for Engineers ISBN9786162820274 Price 9.88 USD
 การควบคุมนิวแมติกสำหรับอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (ฉบับปรับปรุงใหม่) ISBN9786162820366 Price 6.59 USD
 การบริหารงานก่อสร้าง ISBN 9 789749266502 Price 12.85 USD
 การบริหารงานวิศวกรรมโยธา ISBN9 786169 032212 Price 12.85 USD
 การบริหารต้นทุนงานก่อสร้าง ISBN9789749357088 Price 6.92 USD
 การบริหารโครงการ สำหรับผู้บริหาร ISBN 9789749307274 Price 5.93 USD
 การบริหารโครงการ แนวทางปฏิบัติจริง 3rd Edition ISBN 9786169032205 Price 9.88 USD
 การวางแผนงานและแผนกำหนดเวลางานก่อสร้าง ISBN9786169032250 Price 12.85 USD
 การวางแผนและควบคุมการผลิต - Production Planning And Control ISBN9789749918623 Price 9.23 USD
 การวางแผนและควบคุมการผลิต -Production Planning and Control-ISBN9789749918470 Price 10.54 USD
 การวิจัยดำเนินงาน -Operations Research ISBN9789749918722 Price 13.18 USD
 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังในงานวิศวกรรม (Power System Analysis in Engineering) ISBN9789749918555 Price 9.88 USD
 การสั่นสะเทือนทางกล-Mechanical Vibrations 9789749918029 Price 9.88 USD
 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey) : ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย 9789743001284 Price 9.23 USD
 การสำรวจเส้นทาง (Route Survey) 9789748397450 Price 15.82 USD
 การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying of Foods and Biomaterials) ISBN 9789749918982 Price 9.56 USD
 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 Mechanical Engineering Design Price 11.86 USD
 คู่มือประมาณราคา ISBN 9789749493151 Price 11.86 USD
 คู่มือปั๊ม(Pump Handbook) ISBN9789749918791 Price 16.47 USD
 คู่มือวิศวกรเครื่องกล Mechanical Engineering Quick Reference ISBN 9746860003 Price 19.77 USD
 คู่มือฯ การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(Electric Power System Protection) ISBN9789749918654 Price 6.59 USD
 ดิจิตอลลอจิก - Digital Logic Price 9.23 USD
 ตารางคู่มืองานโลหะ ISBN 9799746206913 Price 11.53 USD
 ตารางงานโลหะ : Tabellenbuch Metall ISBN9789746200202 Price 6.10 USD
 ต้นทุนงานก่อสร้าง2555 ISBN9786169032281 Price 8.90 USD
 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) ISBN 9789749918678 Price 14.83 USD
 ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (Transport Phenomena) ISBN9786162820182 Price 8.57 USD
 พื้นฐานการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ISBN 9789744820457 Price 7.25 USD
 พื้นฐานการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ISBN 9789744820457 Price 7.25 USD
 รวมโจทย์พร้อมเฉลย วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) ISBN9789749918937 Price 9.88 USD
 ระบบไฮดรอลิกส์และการควบคุม Hydraulic System Controls ISBN 9789744820525 Price 7.25 USD
 วัสดุวิศวกรรม( Foundations of Materials Science and Engineering ) Price 19.11 USD
 วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Research Methodology ISBN9789749918975 Price 9.23 USD
 วิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulic Engineering) : กีรติ ลีวัจนกุล 9786119023529 Price 10.54 USD
 วิศวกรรมฐานราก-Foundation Engineering Price 9.56 USD
 วิศวกรรมฐานรากและการก่อสร้างอุโมงค์-Foundation Engineering and Tunnelling Price 13.18 USD
 วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) ISBN9786162820199 Price 11.53 USD
 วิศวกรรมสำรวจ 1 (Survey Engineering 1) : ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย 9789748703848 Price 10.54 USD
 วิศวกรรมสำรวจ 2 (Survey Engineering 2) : ยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย 9789748860954 Price 10.54 USD
 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า(Engineering Circuit Analysis) ISBN9789749918241 Price 13.18 USD
 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงใหม่ /Electromagnetics ISBN9789749918951 Price 12.19 USD
 สร้างบ้านอย่างผู้รู้ ISBN9789743621895 Price 8.90 USD
 หลักการเบื้องต้นทางวงจรไฟฟ้า 1 (Fundamental of Electric Circuits) ISBN9789749918548 Price 12.52 USD
 หลักการเบื้องต้นทางวงจรไฟฟ้า 2 (Fundamentals of Electric Circuits) ISBN 9789749918739 Price 13.18 USD
 หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี-Thermodynamics for Chemical Engineering Price 15.82 USD
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics) ISBN 9789749244098 Price 11.53 USD
 เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machines) ISBN9786162820113 Price 9.88 USD
 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ISBN 9789747449068 Price 5.27 USD
 เครื่องยนต์สันดาปภายใน - Internal Combustion Engine Price 16.31 USD
 เถ้าแกลบในงานคอนกรีต Rice Husk Ash In Concrete- ISBN 9789742355913 Price 4.94 USD
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) Price 9.88 USD
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) ISBN9789749918838 Price 9.88 USD
 แมคคาทรอนิกส์ เล่ม 1 การควบคุมงานกลด้วยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ISBN : 9789747445893 Price 7.91 USD
 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง ภาคทฤษฎี-Advanced Reinforced Concrete Structures ISBN9789749918999 Price 8.24 USD
Computer Information Technology View All
 Advanced NX7.5 Modeling, Drafting and Assemblies-ISBN: 9780975437797 Price 288.30 USD
 Advanced Simulation Using Nastran NX5 / NX6 ISBN9780975437773 Price 305.77 USD
 Artificial Intelligence: Structure and Strategies for ComplexProblems ISBN9780321263186 Regular 55.82 USD
Special 32.95
USD
 Basic and Intermediate Solid Edge ST Modeling, Drafting, Assemblies ISBN: 9781935951001 Price 205.93 USD
 Big Java, 3rd Edition Regular 73.15 USD
Special 72.16
USD
 BUILDING THE DATA WAREHOUSE Price 34.27 USD
 C HOW TO PROGRAM Regular 29.65 USD
Special 25.04
USD
 C Programming Price 9.88 USD
 C Programming for Beginner Price 9.72 USD
 C++ How to Program: IE, 6/E Regular 62.60 USD
Special 56.01
USD
 CCNA Cisco Certified Network Associate Study Guide 7Ed ISBN 9780470901076 Regular 69.19 USD
Special 63.92
USD
 CCNA Student Guide 640-802 EXAM Price 16.00 USD
 Client Server Architecture ISBN9780070056640 Regular 90.61 USD
Special 82.37
USD
 Computer Architecture Price 14.66 USD
 Computer Network Price 14.17 USD
 COMPUTER NETWORKING ,4E Regular 28.34 USD
Special 23.72
USD
 Computer Networks A Systems Approach -4ED Price 29.32 USD
 Computer Organization and Architecture : Designing for Performance 4E Price 27.84 USD
 Computer Organization and Architecture,Fifth Edition Price 24.38 USD
 COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE: DESIGNING FOR PERFORMANCE Regular 29.65 USD
Special 26.36
USD
 COMPUTER SECURITY: PRINCIPLES AND PRACTICE Regular 32.62 USD
Special 28.01
USD
 Computers and Information Technology Price 5.77 USD
 COMPUTERS: เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังคมแห่งภูมิปัญญา Price 6.43 USD
 DATA AND COMPUTER COMMUNICATIONS ,8E Regular 26.36 USD
Special 22.41
USD
 Data and Text Mining : A Business Applications Approach Regular 36.57 USD
Special 34.27
USD
 Data Communication Networking Price 11.86 USD
 Data Communications Networking 4ED ISBN9780071254427 Regular 28.34 USD
Special 26.03
USD
 DATA MINING A TUTORIAL-BASED PRIMER Regular 39.54 USD
Special 36.24
USD
 Data Structure and Algorithms Price 8.24 USD
 Data Structures : A Pseudocode Approach With C ISBN9780534390808 Regular 37.89 USD
Special 29.00
USD
 Data Warehousing Fundamentals: A Comprehensive Guide for IT Professionals Regular 39.54 USD
Special 35.91
USD
 Database Processing Fundamentals, Design and Implementation Regular 40.86 USD
Special 34.73
USD
 Digital Design: International Version, 4/E 9780132340434 Regular 29.00 USD
Special 26.03
USD
 DIGITAL IMAGE PROCESSING ,2E Regular 29.00 USD
Special 23.72
USD
 Digital Image Processing A Practical Introduction using Java 1E ISBN9780201596236 Regular 34.40 USD
Special 29.32
USD
 Digital Image Processing, 3/E ISBN9780132345637 Regular 30.97 USD
Special 29.32
USD
 Distributed Systems : Principles and Paradigms 2E Regular 36.24 USD
Special 29.65
USD
 Electronic Commerce Technology,6/2006: Regular 74.46 USD
Special 54.37
USD
 Essentials Of Computer Organization and Architcture /2ED Regular 46.79 USD
Special 33.61
USD
 Excel for Engineers and Scientists, 2nd Edition Regular 51.89 USD
Special 49.09
USD
 Experiencing MIS : I Edition IE ISBN9780132355759 Regular 29.98 USD
Special 26.19
USD
 Fundamental of Database Systems ,5ED Regular 30.97 USD
Special 27.02
USD
 Guide to TCP/IP ISBN9781418837556 Regular 25.37 USD
Special 23.06
USD
 Information Systems Management in Practice: IE ISBN9780131968776 Regular 24.71 USD
Special 23.06
USD
 Information Systems Project Management A Process and Team Approach ISBN9780131454170 Regular 109.39 USD
Special 97.53
USD
 INFORMATION TECHNOLOGY FOR MANAGEMENT: TRANSFORMING ORGANIZATIONS (WISE) (1 BK./1 CD Regular 34.10 USD
Special 26.36
USD
 Information Technology for Management: Transforming Organizations 4E ISBN9780471656661 Regular 93.57 USD
Special 58.98
USD
 Information Technology for Management: Transforming Organizations 5E Price 29.19 USD
 Information Technology Project Management5E ISBN9781423901709 Regular 27.02 USD
Special 21.09
USD
 Introduction to Information Systems12E ISBN9780071112130 Regular 32.95 USD
Special 23.72
USD
 Java Concepts for Java 5 and 6, 5th Edition Regular 41.19 USD
Special 29.65
USD
 LEGO Mindstorms NXT Power Programming Regular 114.00 USD
Special 100.00
USD
 Management Iformation Systems : Managing the Digital Firm Price 16.41 USD
 Management Information Systems 4E ISBN9780619215385 Regular 29.65 USD
Special 16.47
USD
 Management Information Systems 7e ISBN9780071116299 Regular 25.04 USD
Special 23.72
USD
 Management Information Systems, 7th Edition Price 41.19 USD
 Management Information Systems-5ED Regular 26.36 USD
Special 22.73
USD
 Management Information Systems: Managing the Digital Firm 9/E ISBN9780131971929 Regular 23.72 USD
Special 23.06
USD
 Management Information Systems: Managing the Digital Firm10E ISBN9780131579842 Regular 25.04 USD
Special 23.06
USD
 Management Information Systems:10E IE ISBN9780132050296 Regular 26.36 USD
Special 24.38
USD
 Managing Information Technology : International Edition 5E ISBN9780131293717 Regular 27.68 USD
Special 26.36
USD
 Managing the Information Technology Resource 1E ISBN9780131234406 Regular 25.70 USD
Special 23.06
USD
 Market-Oriented Grid and Utility Computing ISBN 9780470287682 Price 153.54 USD
 MATLAB FOR CONTROL ENGINEERS Regular 39.87 USD
Special 37.89
USD
 Multimedia Making It Work 4E ISBN9780078825521 Regular 57.99 USD
Special 26.36
USD
 OPERATING SYSTEM CONCEPTS WITH JAVA, 7th Edition Price 98.52 USD
 Operating System Principles,7E Price 27.22 USD
 Operating Systems Design 3ED Regular 36.24 USD
Special 32.62
USD
 Parallel and Distributed Computing Price 7.91 USD
 Programming with C++ Price 10.54 USD
 Programming with JAVA Price 8.24 USD
 Programming with PASCAL Price 10.71 USD
 Readings In Information Technology Project Management 1E ISBN9780619217501 Regular 39.54 USD
Special 29.65
USD
 Security in Computing (IE) Regular 35.42 USD
Special 32.95
USD
 Simulation with Arena (3Rev ed) Price 24.55 USD
 Software Engineering Price 9.88 USD
 Software Engineering: A Practitioner's Approach, 6th Edition Price 41.19 USD
 Software Engineering: A Practitioner's Approach,5E Price 24.55 USD
 Software Engineering: Principles and Practice Regular 38.88 USD
Special 27.68
USD
 SOFTWARE ENGINEERING: THEORY AND PRACTICE (IE) 3E Regular 28.47 USD
Special 26.36
USD
 System Analysis and Design Price 8.24 USD
 Systems Analysis and Design with UML Version 2.0: An Object-Oriented Approach, 2nd Edition Price 28.34 USD
 Teamcenter Engineering and Product Lifecycle Management Basics ISBN9780975437742 Price 118.62 USD
 Temporal and Spatio-Temporal Data Mining ISBN 9781599043876 Price 164.42 USD
 The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling Regular 39.54 USD
Special 32.95
USD
 Turbo Pascal Update: International Edition Price 39.34 USD
 Understanding Operating Systems 4E ISBN9780534423667 Regular 38.55 USD
Special 19.77
USD
 WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKS Regular 29.65 USD
Special 27.02
USD
 Wireless Mobility Handbook ISBN 9780071628624 Price 63.26 USD
 การประมวลผลภาพดิจิตอลเบื้องต้น (Fundamentals of Digital Image Processing) 9789749918753 Price 5.93 USD
 ปัญญาประดิษฐ์ 2ED-Artificial Intelligence ISBN9789749918814 Price 9.88 USD
 ปัญญาประดิษฐ์ : ปัญญาเชิงกลุ่ม ISBN9786162820106 Price 9.56 USD
 ปัญญาประดิษฐ์-Artificial Intelligence Price 9.88 USD
 ระบบฐานข้อมูล -Database Systems ISBN9789749918685 Price 8.24 USD
 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ISBN9786162820090 Price 10.54 USD
 ไมโครโปรเซสเซอร์-Microprocessor Price 11.86 USD
Medical/Nurse View All
 Atlas of Human Anatomy 1ED Y2011 ISBN 9780470501450 Price 98.19 USD
 Atlas of Human Anatomy 6ED /Netter 9780808924517 Regular 50.08 USD
Special 46.79
USD
 Basic and Clinical Pharmacology 11th Edition ISBN 9780071271189 Regular 42.11 USD
Special 39.54
USD
 Burgers Medicinal Chemistry Drug Discovery and Development 7th Ed 8 Vol Set ISBN 9780470278154 Regular 3,097.20 USD
Special 2,635.91
USD
 Community Health Nursing Regular 143.66 USD
Special 131.80
USD
 Essential Guide to Netter's Anatomy 3ED ISBN9789812728166 Price 19.74 USD
 Essentials of Dental Radiography for Dental Assistants and Hygienists Regular 85.67 USD
Special 82.37
USD
 Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 12ED ISBN9780808924005 Regular 106.10 USD
Special 95.22
USD
 Harrison's Manual of Medicine,16E Price 28.01 USD
 Harrison's Principles of Internal Medicine, 15E (Vol 1) Regular 126.85 USD
Special 32.95
USD
 Harrison's Principles of Internal Medicine, 15E (Vol 2) Regular 126.85 USD
Special 32.95
USD
 Harrison's Principles of Internal Medicine, 16E (2 vol/set) Price 140.86 USD
 Harrison's Principles of Internal Medicine, 16E (Single Volume Set) Price 202.64 USD
 Harrisons Manual of Medicine 17th ED Y2012 ISBN9780071477437 Regular 31.96 USD
Special 29.32
USD
 Harrison's Manual of Medicine 17ED ISBN 9780071635110 Regular 32.95 USD
Special 32.29
USD
 Harrison's Principles of Internal Medicine 17th Edition ISBN9780071476911 Regular 158.15 USD
Special 79.08
USD
 Hurst's the Heart, 11/e Price 197.69 USD
 Maternal, Neonatal, and Womans Health Nursing Regular 164.09 USD
Special 161.45
USD
 Medical Dictionary Price 17.13 USD
 Medical-Surgical Nursing Care (HC) Regular 82.37 USD
Special 79.08
USD
 Pharmacotherapy Handbook, Seventh Edition-9780071640183 Regular 32.88 USD
Special 29.65
USD
 Principles of Anatomy and Physiology with Atlas and Registration Card -2 Volume Set Regular 56.01 USD
Special 50.08
USD
 Stedman's Medical Dictionary,27ED Price 82.37 USD
 Syntheses of Organic Medicinal Compounds (HC) Regular 77.43 USD
Special 74.14
USD
 Wheater's Basic Pathology: A Text, Atlas and Review of Histopathology 5ED Y2009 ISBN 9780443068027 Regular 44.15 USD
Special 42.50
USD
 Wheater's Functional Histology, 5ED ISBN 9780808923312 Price 41.68 USD
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART View All
 100 More of The World Best Houses Price 78.75 USD
 100 of the World's Best Bars Price 82.04 USD
 100 of The World's Best Houses Price 98.19 USD
 100 Top Houses From Down Under Price 105.44 USD
 50 Great Bathrooms by Architects Price 46.13 USD
 50 Great Kitchens by Architects Price 46.13 USD
 50 Great Kitchens by Architects Price 46.13 USD
 50 of the World Apartment Price 79.08 USD
 A Visual Dictionary of Architecture Regular 85.60 USD
Special 25.70
USD
 Architectural Graphics Price 46.13 USD
 Architecture for the Gods Vol 2 ISBN 9781864700824 Regular 125.21 USD
Special 115.32
USD
 Architecture: Form, Space, & Order Price 88.30 USD
 Art Fundamentals: Theory and Practice ISBN9780071280730 Price 39.41 USD
 AutoCAD 2006 and AutoCAD LT 2006 Bible Price 65.83 USD
 AutoCAD 2006 and AutoCAD LT 2006: No Experience Required Price 94.23 USD
 Becoming an Architect: A Guide to Careers in Design Price 65.24 USD
 Best Practices Guide to Residential Construction: Materials, Finishes, and Details Price 158.02 USD
 Brenda Levin Antique ISBN 9781864700893 Regular 126.85 USD
Special 116.97
USD
 Building Codes Illustrated: A Guide to Understanding the 2006 International Building Code Price 57.66 USD
 Children's Hospitals: The Future of Healing Environments ISBN 9781920744328 Regular 128.50 USD
Special 118.62
USD
 Design Drawing 2nd Ed ISBN 9780470533697 Regular 158.15 USD
Special 148.93
USD
 Designing for Success The Office ISBN 9781920744656 Regular 128.50 USD
Special 115.32
USD
 Designing Public Consensus: The Civic Theater of Community Participation for Architects, Landscape A Price 171.33 USD
 Designing the World's Best: Public Art ISBN 9781864700824 Regular 138.39 USD
Special 128.50
USD
 Designing with Models: A Studio Guide to Making and Using Architectural Design Models Price 144.84 USD
 Drawing: A Creative Process Price 97.20 USD
 English-Thai Dictionary of Interior Design Price 9.23 USD
 Facilities Planning Wie (3rd edition) Price 179.18 USD
 Fundamentals of Residential Construction, 2nd Edition Price 115.32 USD
 Graphics for Learning: Proven Guidelines ISBN9780787969943 Regular 64.25 USD
Special 54.37
USD
 Green Building Through Integrated Design GreenSource Books-ISBN9780071546010 Price 80.72 USD
 Interior Design Illustrated, 2nd Edition Price 52.06 USD
 Interior Graphic Standards, Student Edition Price 89.62 USD
 Mastering Autodesk Architectural Desktop 2006 Price 65.83 USD
 Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, 10th Edition Regular 158.15 USD
Special 82.37
USD
 Professional Practice 101: Business Strategies and Case Studies in Architecture, 2nd Edition Price 171.33 USD
 Residential Landscape Architecture : Design Process for the Private Residence Price 40.86 USD
 Smith, Currie & Hancock's Common Sense Construction Law: A Practical Guide for the Construction Price 112.03 USD
 Specifying Interiors,2ED Regular 223.89 USD
Special 140.63
USD
 The Architect's Handbook of Professional Practice, 13th Edition—Student Edition Price 130.48 USD
 The Survival Guide to Architectural Internship and Career Development Price 125.21 USD
 TIME SAVER Standards for Architectural Design Price 185.34 USD
 TIME SAVER Standards for Architectural Lighting Price 222.41 USD
 TIME SAVER Standards for Building Materials & Systems Price 222.41 USD
 TIME SAVER Standards for Interior Design and Space Planning Price 222.41 USD
 TIME SAVER Standards for Landscape Architecture Price 222.41 USD
 TIME SAVER Standards Site Construction Details Manual Price 88.96 USD
 Time-Saver Standards for Building Types- ISE ISBN 9780071202411 Price 94.83 USD
 Understanding Color- An Introduction for Designers 3rd Ed ISBN9780471715085 Regular 41.19 USD
Special 30.31
USD
 Water In Buildings: An Architect's Guide To Moisture And Mold Price 210.74 USD
BUSINESS & MANAGEMENT View All
 Airline Operations And Scheduling Regular 214.17 USD
Special 164.74
USD
 An Experiential Approach to Organizational Development 8E/Brown/ISBN9780132546140 Regular 36.90 USD
Special 34.60
USD
 Applied Statistics in Business and Economics 3ed ISBN 9780071220705 Price 46.29 USD
 Business -Its legal, Ethical, and Global Environment7E ISBN9780324311075 Regular 31.63 USD
Special 28.01
USD
 Business 8E ISBN9780131495371 Regular 31.63 USD
Special 26.29
USD
 Business Driven Technology 4e with Premium Content Card ISBN9780071220545 Regular 53.38 USD
Special 50.71
USD
 Business Ethics: Stakeholder and Issue MGMT Approach ISBN9780324306002 Regular 16.47 USD
Special 13.18
USD
 Business Ethics:Case Studies and Selected Readings ISBN9780324311082 Regular 18.12 USD
Special 17.13
USD
 Business Forecasting8E ISBN9780131248540 Regular 29.65 USD
Special 23.39
USD
 Business Research Methods with CD, 9th Edition Price 41.19 USD
 Business Statistics 4E ISBN 9780131971011 Regular 29.32 USD
Special 27.02
USD
 Business Statistics 4E ISBN9780131536876 Regular 156.84 USD
Special 150.25
USD
 Business Statistics in Practice 6ED ISBN9780071220651 Regular 46.13 USD
Special 43.82
USD
 Business Statistics in Practice with Student CD ISBN 9780071108379 Regular 32.62 USD
Special 25.70
USD
 Business Statistics: For Contemporary Decision Making, 5ED ISBN9780471789567 Regular 52.13 USD
Special 31.63
USD
 Business Strategy2E ISBN9780131248465 Regular 22.41 USD
Special 18.45
USD
 Business-Driven Information Systems ISBN9780071314565 Regular 46.79 USD
Special 44.45
USD
 Complete Business Statistics with Student CD ISBN: 9780071270427 Price 44.15 USD
 Consumer Behavior : Buying, Having, and Being 7E ISBN9780132023580 Regular 27.02 USD
Special 26.29
USD
 Consumer Behavior: Buying, Having, and Being IE ISBN9780135153369 Regular 28.34 USD
Special 23.72
USD
 Consumer Behavior: Implications for Marketing Strategy 4E ISBN 9780074713495 Regular 33.61 USD
Special 32.62
USD
 Contemporary Business 11E ISBN9780324225129 Regular 29.32 USD
Special 19.77
USD
 Contemporary Business 2007 ISBN9780324561357 Regular 80.07 USD
Special 59.31
USD
 Contemporary Business And Online Commerce Law 5E ISBN9780131496606 Regular 34.60 USD
Special 29.65
USD
 Contemporary Logistics 8E ISBN 9780131228870 Regular 35.58 USD
Special 32.78
USD
 Contemporary Management 4th Edition with Student DVD & Premium OLC Content Card, 4th Edition Price 41.19 USD
 Contemporary Management: Creating Value in Organizations IE ISBN9780071115483 Regular 29.65 USD
Special 25.04
USD
 Corporate Information Strategy and Management-Text and Cases 8ED ISBN9780071263191 Price 39.21 USD
 Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage - Concepts and Cases Price 31.63 USD
 Critical Thinking A Students Introduction 4e ISBN9780071081153 Regular 44.15 USD
Special 41.94
USD
 Designing and Managing the Supply Chain Price 10.54 USD
 Effective Strategic Planning for Competitive Advantage 10 Steps ISBN9780130485250 Regular 22.73 USD
Special 19.77
USD
 English for Airline Business ISBN9786162820267 Price 9.23 USD
 Entrepreneurship A Small Business Approach ISBN 9780071221221 Regular 36.90 USD
Special 35.06
USD
 Essential of Business Statistics 4ED ISBN 9780071314718 Regular 44.15 USD
Special 41.94
USD
 Excellence in Business 11E ISBN9780131273047 Regular 36.24 USD
Special 23.69
USD
 Exploring Business 1E ISBN9780132063166 Regular 24.38 USD
Special 23.06
USD
 Foundations of Operations Management Price 9.85 USD
 Framework for Human Resource Management 2E ISBN9780131227941 Regular 23.69 USD
Special 20.43
USD
 Fundamental of Organization Behavior 1E ISBN 9780324422566 Regular 32.29 USD
Special 26.03
USD
 FUNDAMENTALS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 9ED Regular 40.40 USD
Special 25.04
USD
 Fundamentals of Management 5E ISBN9780131487369 Regular 142.17 USD
Special 36.24
USD
 Global Business Today 4E ISBN9780071118071 Regular 29.32 USD
Special 25.04
USD
 Global Business1E ISBN9780324585940 Regular 39.21 USD
Special 27.35
USD
 Human Resource Development 4E ISBN 9780324323375 Regular 22.73 USD
Special 21.42
USD
 Human Resource Management 10E ISBN9780071254236 Regular 27.68 USD
Special 26.36
USD
 Human Resource Management Applications6E ISBN9780324421422 Regular 19.11 USD
Special 16.14
USD
 Human Resource Management, 10/E Price 41.19 USD
 Human Resource Management:A contemporary approach5E ISBN9780273707639 Regular 105.44 USD
Special 98.19
USD
 International Business 10E ISBN9780131217263 Regular 28.34 USD
Special 22.41
USD
 International Business 12e -with CESIM Card-ISBN9780071288439 Regular 47.78 USD
Special 45.39
USD
 International Business 3E ISBN9780131276765 Regular 29.62 USD
Special 25.37
USD
 International Business 4E ISBN9780273701743 Regular 40.86 USD
Special 29.32
USD
 International Business Law and It's Environments 6E ISBN9780324225273 Regular 38.55 USD
Special 32.62
USD
 International Business, 3/E Price 41.19 USD
 INTERNATIONAL BUSINESS: A MANAGERIAL PERSPECTIVE Regular 29.65 USD
Special 26.03
USD
 International Business: A Managerial Perspective, 4/E Price 41.19 USD
 International Management 2ED ISBN9780030319624 Regular 156.84 USD
Special 117.63
USD
 International Project Management 1E ISBN9780324203028 Regular 51.40 USD
Special 22.41
USD
 Intro to Business: Finance Marketing Operations Management 6E ISBN9780538440639 Regular 45.80 USD
Special 42.50
USD
 Introduction To Management Science 2E ISBN 9780071238106 Regular 26.03 USD
Special 24.71
USD
 Introduction to Management Science 8E ISBN9780131229327 Regular 79.74 USD
Special 62.47
USD
 Introduction to Management Science 9th ISBN9780131961333 Regular 79.74 USD
Special 57.99
USD
 Introduction to Management Science A Modeling and Case Studies Approach 2ED ISBN9780072833478 Regular 108.40 USD
Special 50.74
USD
 Introduction to Mass Communication Media Literacy and Culture 7e ISBN9780071317153 Regular 47.45 USD
Special 45.07
USD
 Introduction to Port Price 9.23 USD
 Knowledge Management A Strategic Management Perspective ISBN9780470805381 Regular 29.32 USD
Special 26.03
USD
 Leadership Communication 11 ISBN9780071267427 Regular 29.49 USD
Special 26.54
USD
 Management (with InfoTrac)/7th Edition Price 41.19 USD
 Management - IE 3rd edition ISBN9780071263122 Regular 23.39 USD
Special 22.90
USD
 Management 4th edition ISBN 9780324317053 Regular 36.57 USD
Special 32.62
USD
 Management 9th edition ISBN9780470169056 Regular 32.62 USD
Special 28.34
USD
 Management of Business Logistics: A Supply Chain Perspective ISBN9780324007510 Regular 209.16 USD
Special 201.65
USD
 Management of Human Service Programs 4E ISBN9780495093879 Regular 19.77 USD
Special 16.47
USD
 Management Science Modeling ISBN9780495016274 Regular 32.29 USD
Special 23.72
USD
 Management with OneKey CourseCompass, 8/E Price 41.19 USD
 Management, 8th Edition, Update Price 41.19 USD
 Management: An Asian Perspective ISBN9780071270625 /Stevenson, Sum Regular 50.02 USD
Special 47.45
USD
 Management: Leading & Collaborating in the Competitive World with Online Learning Center access Price 41.19 USD
 Management: Leading and Collaborating in the Competitive World 10ED ISBN9780071318037 Regular 45.07 USD
Special 42.82
USD
 Managing Human Resources 3E ISBN 9780130113337 Regular 31.63 USD
Special 29.65
USD
 MP International Business;Competing in the Global Marketplace with OLC/PW passcode card and Student Price 41.19 USD
 Multinational Management3E ISBN9780324227208 Regular 24.71 USD
Special 16.47
USD
 Operations Managemen 7ED ISV ISBN9780470646236 Regular 36.90 USD
Special 30.97
USD
 Operations Management Price 8.57 USD
 Operations Management 2e ISBN 9780471655459 Regular 33.61 USD
Special 23.72
USD
 Operations Management for MBAs 3E ISBN 9780471351429 Regular 84.35 USD
Special 72.98
USD
 Operations Management with Student DVD and Power Web, 8th Edition Price 41.19 USD
 OPERATIONS MANAGEMENT: ALONG THE SUPPLY CHAIN (ISV) 6E Regular 39.54 USD
Special 29.65
USD
 Operations Management: An Integrated Approach 3E ISBN9780471794486 Regular 33.28 USD
Special 27.68
USD
 Operations Management: Contemporary Concepts and Cases with Student CD-ROM, 3rd Edition Price 41.19 USD
 Organization Behavior: Improving Performance and Commitment1E ISBN 9780071287760 Regular 32.29 USD
Special 26.03
USD
 Organizational Behavior Management with PowerWeb, 6th Edition Regular 37.73 USD
Special 32.29
USD
 Organizational Behavior SAL 3.0 CD-ROM, 11/E Regular 41.19 USD
Special 25.86
USD
 Organizational Behavior : Integrated Models and Applications1E ISBN9780324189070 Regular 30.97 USD
Special 13.84
USD
 Organizational Behavior :Integrated Individuals Group and Organization ISBN9780324306064 Regular 21.42 USD
Special 19.11
USD
 Organizational Behavior, 12/E Regular 37.07 USD
Special 25.04
USD
 Organizational Behavior: A Strategic Approach Price 32.29 USD
 Organizational Behavior: Core Concepts 6E ISBN 9780324323368 Regular 19.77 USD
Special 17.79
USD
 Organizational Behavior: Foundations, Reality and Challenges 5E ISBN9780324322422 Regular 35.58 USD
Special 31.63
USD
 Organizational Behavior: Securing Competitive Advantage ISBN9780324259957 Regular 28.01 USD
Special 24.22
USD
 Organizational Behavior:IEdition 13th edition - plus Access Code Regular 29.32 USD
Special 26.03
USD
 Organizations: Behavior Structure Processes 12e ISBN9780071255387 Regular 40.86 USD
Special 26.36
USD
 Outlines and Highlights for Business Logistics Supply Chain Management ISBN9781428807754 Regular 82.37 USD
Special 31.96
USD
 Practical Management Science Spreadsheet Modeling and Applications2E ISBN9780534407759 Regular 138.39 USD
Special 118.62
USD
 Process Management: Creating Value in the Supply Chain1E ISBN9780324654721 Regular 30.31 USD
Special 27.02
USD
 Project Management 2ED ISBN9780273638292 Regular 35.58 USD
Special 30.31
USD
 Project Management : A Managerial Approach, 6E Regular 30.15 USD
Special 27.13
USD
 Project Management A Systems Approach to PSC ISBN9780471741879 Regular 136.34 USD
Special 95.44
USD
 Project Management Case Studies 2E ISBN9780471751670 Regular 96.38 USD
Special 94.23
USD
 Project Management Tools and Trade Offs ISBN9780471451860 Regular 135.09 USD
Special 122.57
USD
 Project Management: A Team-Based Approach ISBN 9780071267519 Regular 36.74 USD
Special 34.90
USD
 Purchasing and Supply Chain Management: Analysis Strategy Planning and Practice ISBN9781844800247 Regular 138.39 USD
Special 229.98
USD
 Quality and Performance Excellence: Management, Organization, and Strategy/5ED Price 25.04 USD
 Quality Management 5E Regular 32.29 USD
Special 29.65
USD
 Research Methods for the Behavioral Science2E ISBN9780495091455 Regular 21.42 USD
Special 18.45
USD
 Six Sigma Way -Six Sigma Way Team Field Book Price 11.86 USD
 Strategic International Management ISE 5ED Y2011 ISBN9780538452960 Regular 32.62 USD
Special 29.00
USD
 Strategic Management and Business Policy Mgnt Lab 13ED Y2011 ISBN9780133087635 Price 43.49 USD
 Strategic Management and Business Policy, 9/E Price 41.19 USD
 Strategic Management Communication ISE 2ED Y2011 ISBN9780538473422 Regular 26.36 USD
Special 22.73
USD
 Strategic Management Concepts and Cases 11ED ISBN9780132301336 Regular 32.42 USD
Special 29.65
USD
 Strategic Management Concepts and Cases1ED ISBN9780071317917 Regular 39.21 USD
Special 33.61
USD
 Strategic Management Creating Competitive Advantages 6ED GE ISBN9780071317689 Regular 34.60 USD
Special 30.64
USD
 Strategic Management of Technology and Innovation 5ED Y2009 ISBN 9780071263290 Regular 35.58 USD
Special 33.81
USD
 Strategic Management of Technology and Innovation5ED Y2008 ISBN9780071263290 Regular 38.15 USD
Special 33.61
USD
 Strategic Management Text and Cases, 6ED Y2012 ISBN9780071317047 Regular 48.60 USD
Special 42.47
USD
 Strategic Management with BusinessWeek Subscription Card and OLC Card, 9th Edition Price 41.19 USD
 Strategic Management13ED Y2012 ISBN9780071326391 Regular 46.79 USD
Special 39.21
USD
 Strategic Management: Competing in the Global Information Age/8th Edition Price 41.19 USD
 Strategic Management: Concepts 1ED ISBN9780071317924 Price 34.27 USD
 Strategic Management: Concepts and Cases, 10/E Price 41.19 USD
 Strategic Management: Text and Cases with OLC with Premium Content Card, 2nd Edition Price 41.19 USD
 Successful Business Planning for Entrepreneurs 1E ISBN9780538439213 Regular 29.32 USD
Special 27.68
USD
 Supply Chain Logistics Management 3ED ISBN9780071276177 Regular 36.74 USD
Special 34.90
USD
 Supply Chain Management Price 15.32 USD
 Technology Ventures From Idea to Enterprise 3ED Y2011 ISBN 9780071289214 Regular 36.74 USD
Special 34.90
USD
 The Business Turnaround and Bankruptcy Kit ISBN 9780793160440 Regular 45.30 USD
Special 36.24
USD
 The Future of Business 5E ISBN9780324272529 Regular 34.93 USD
Special 32.29
USD
 The Future of Business 6E ISBN9780324539875 Regular 42.17 USD
Special 36.90
USD
 The International Business Environment1E ISBN9780273682479 Regular 97.53 USD
Special 79.74
USD
 Theory Practice and Trends in Human Services 4ED ISBN9780495097136 Regular 19.77 USD
Special 17.13
USD
 Understanding and Managing Organizational Behavior4E ISBN 9780131276789 Regular 27.02 USD
Special 23.06
USD
 Understanding Business 8E ISBN9780071101363 Regular 45.47 USD
Special 29.00
USD
 Understanding Organizational Behavior 2E ISBN9780324259155 Regular 28.34 USD
Special 23.72
USD
 What is SIX SIGMA? Price 4.94 USD
 การขนส่งสินค้าทางทะเล - Sea Transport Price 13.18 USD
 การจัดการดำเนินงาน (Operation management) ISBN9786162820014 Price 9.88 USD
 การจัดการดำเนินงาน + CD (Operations management) ISBN9789742097172 Price 10.54 USD
 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (Management) ISBN9786162820342 Price 10.54 USD
 การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation) Price 15.32 USD
 การบริหารการค้าปลีก ISBN : 9789749130223 Price 5.93 USD
 การบริหารและการจัดการงานโรงแรม (Hotel and Motel Management and Operations) 9789749206898 Price 8.24 USD
 การวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์-Behavioral Science Research Price 8.24 USD
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ISBN9786162820281 Price 9.88 USD
 การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสมัยใหม่ (FINDING FERTILE GROUND) Regular 8.24 USD
Special 7.25
USD
 คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ-Business mathematics and Statistics ISBN978974 Price 9.88 USD
 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) • ISBN 9786162820304 Price 6.59 USD
 ธุรกิจเบื้องต้น /Business: A Changing World ISBN9789749918425 Price 9.23 USD
 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ ISBN9789749918463 Price 11.86 USD
 สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630 Price 13.84 USD
 เจาะตลาดจีน-Break into a Chinese Market Price 5.93 USD
ECONOMICS View All
 Applied Econometric Time Series 2ED Regular 29.65 USD
Special 26.03
USD
 Basic Econometrics 5ED Y2009 ISBN9780071276252 Price 59.97 USD
 Contemporary Labor Economics Price 13.18 USD
 Contemporary Labor Economics Price 13.18 USD
 ECONOMETRIC ANALYSIS 7ED Y2012 ISBN9780131395381 Regular 64.25 USD
Special 54.04
USD
 Economics + DiscoverEcon Online with Paul Solman Videos, 16th Edition Price 41.19 USD
 Economics 7ed Regular 32.29 USD
Special 23.72
USD
 Economics Today plus MyEconLab Student Access Kit, 13/E Price 41.19 USD
 Economics, 18th Edition Price 41.19 USD
 Essentials of Econometrics 4ED Y2009 ISBN9780071276078 Price 80.07 USD
 Foundations of Macroeconomics Homework Edition Plus MyEconLab Student Access Kit, 2/E Price 41.19 USD
 Foundations of Microeconomics, 5ED Y2011 ISBN9780136123132 Price 50.74 USD
 International Economics 5ED Y2012 ISBN9780071316286 Regular 98.19 USD
Special 95.22
USD
 International Economics 7e ISBN9780071079006 Price 42.67 USD
 International Economics, 12th Edition Price 41.19 USD
 International Economics: Theory and Policy plus MyEconLab Student Access Kit, 7/E Price 41.19 USD
 International Monetary Economics 1ED Y1996 ISBN9780195094947 Price 58.98 USD
 INTRODUCTION TO ECONOMETRICS BRIEF EDITION Regular 32.95 USD
Special 29.65
USD
 Introduction to Econometrics(IE) Regular 36.24 USD
Special 32.95
USD
 Labor Economics 5ED Y2010 ISBN 9780071270274 Regular 63.92 USD
Special 60.72
USD
 Macroeconomics + DiscoverEcon Online with Paul Solman Videos, Price 41.19 USD
 Macroeconomics 11ED Y2011 ISBN9780071289252 Regular 32.13 USD
Special 24.38
USD
 MACROECONOMICS 19ED Y2011 GLOBAL EDITION ISBN9780071221047 Regular 32.29 USD
Special 30.97
USD
 Macroeconomics Y2009 ISBN Mankew 9781429238120 Price 131.47 USD
 Macroeconomics-Essential Price 6.43 USD
 Macroeconomics: An Aian Perspective Regular 27.84 USD
Special 26.03
USD
 Managerial Economics & Business Strategy + Data Disk,/5th Edition Price 41.19 USD
 Managerial Economics 2ED Y2010 ISBN9781439081235 Regular 29.32 USD
Special 23.72
USD
 Managerial Economics and Business Strategy ISBN9780071267441 Regular 44.15 USD
Special 41.94
USD
 Managerial Economics and Organizational Architecture 5ED Y2008 ISBN9780071284806 Regular 32.29 USD
Special 26.03
USD
 Managerial Economics, 8th Edition Price 41.19 USD
 Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, ISE 11ED Y2012 ISBN9781111525514 Regular 29.32 USD
Special 26.03
USD
 Microeconomics Price 17.13 USD
 MICROECONOMICS (IE) Price 31.80 USD
 Microeconomics + DiscoverEcon Online with Paul Solman Videos, 16th Edition Price 41.19 USD
 Microeconomics An Asian Perspective Regular 29.65 USD
Special 26.36
USD
 Microeconomics and Behavior 8ED Y2009 ISBN9780070166745 Regular 30.31 USD
Special 26.36
USD
 Microeconomics Brief Edition 2ED Y2012 ISBN9780071318013 Regular 32.62 USD
Special 29.32
USD
 Microeconomics Homework Edition Plus MyEconLab Student Access Kit, 7/E Price 41.19 USD
 Microeconomics with NEW MyEconLab 8ED Y2012 ISBN9780132951500 Regular 32.62 USD
Special 30.31
USD
 Microeconomics, Global Edition 19ED Y2011 ISBN9780071221054 Regular 29.32 USD
Special 26.36
USD
 Principles of Econometrics, 3rd Edition Price 34.27 USD
 Principles of Macroeconomics, ISE 8ED Y2011 ISBN9780538797825 Regular 35.91 USD
Special 32.62
USD
 Principles of Microeconomics ISE 6ED Y2012 ISBN9780538453363 Regular 29.32 USD
Special 26.03
USD
 Principles of Microeconomics, ISE 8ED ISBN 9780538797818 Regular 32.62 USD
Special 30.31
USD
 Principles of Microeconomics/4th Edition Price 41.19 USD
 Schaums of Statistics and Econometrics, 2ED Y2011 ISBN9780071755474 Price 39.21 USD
 The Economic Way of Thinking 11ED Regular 62.60 USD
Special 46.95
USD
 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ คณิตศาสตร์บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ Price 10.54 USD
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค ฉบับมาตรฐาน (FOUNDATIONS OF MICROECONOMICS) ISBN9789747513318 Price 9.72 USD
SALES & MARKETING View All
 Advertising & Promotion w/ AdSim CD-ROM, 6th Edition Price 41.19 USD
 Advertising & Promotion-IMC Price 13.18 USD
 Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective9ED ISBN9780071314404 Regular 42.67 USD
Special 40.54
USD
 Basic Marketing Research with Excel 3/e Y2012 ISBN9780132598965 Price 35.26 USD
 Contemporary Advertising 13e ISBN9780071220606 Price 44.15 USD
 Contemporary Marketing, Interactive Text 11th Edition Price 0.00 USD
 Data and Text Mining : A Business Applications Approach Regular 36.57 USD
Special 33.61
USD
 Introduction to Marketing 8ED Regular 28.17 USD
Special 26.19
USD
 Kotler - Marketing Mangement, 12/E Regular 30.31 USD
Special 25.70
USD
 Kotler-Marketing for Hospitality and Tourism 4E Price 34.27 USD
 KOTLER-MARKETING MANAGEMENT 13ED Regular 29.32 USD
Special 25.70
USD
 Marketing : Principles and Perspectives Price 11.53 USD
 Marketing Essentials Regular 33.77 USD
Special 32.62
USD
 Marketing Introduction, 9E Regular 32.62 USD
Special 26.36
USD
 Marketing Management with MyMarketingLab:Global Edition 14ED ISBN 9780132924535 Price 39.21 USD
 Marketing Management, 12/E Price 31.30 USD
 Marketing Management: An Asian Perspective Price 26.36 USD
 Marketing Mangement with Info Trac 2E Price 0.00 USD
 Marketing Mangement, 7E Price 0.00 USD
 Marketing Research 6ED Y2012 ISBN9780136027041 Price 257.40 USD
 Marketing Research w/ Student DVD, 1st Edition Price 41.19 USD
 Marketing w/ OLC and Premium Content, 14th Edition Price 49.42 USD
 Marketing, 13ED Price 0.00 USD
 Principle of Marketing,12E Price 26.03 USD
 Principles of Marketing Price 8.57 USD
 Principles of Marketing with MyMarketingLab 14ED KOTLER ISBN9780132944045 Price 38.06 USD
 Principles of Marketing, 10E Price 13.18 USD
 Principles of Marketing, 11/E Price 26.36 USD
 Principles of Marketing: Asian Perspective Regular 26.03 USD
Special 24.71
USD
 การจัดการการตลาด/Marketing Management Price 28.01 USD
 การบริหารจัดการการตลาด - Marketing Management ISBN9789743007156 Price 12.85 USD
 การวิจัยการตลาด -Marketing Research- ISBN 9789749918944 Price 10.54 USD
 การวิจัยการตลาด ฉบับมาตรฐาน ISBN 9789749263167 Price 9.88 USD
 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา ISBN 9789748708218 Price 6.59 USD
 หลักการตลาด ฉบับปรับปรุงใหม่ Principles of Marketing 2ED ISBN9786162820021 Price 9.88 USD
 หลักการตลาด ฉบับมาตรฐาน (Principles of Marketing) ISBN9786165590259 Price 9.52 USD
Accounting and Taxation View All
 Accounting 7E Price 36.51 USD
 Accounting Information Systems Price 12.85 USD
 Accounting Information Systems 8E Regular 16.47 USD
Special 11.53
USD
 Accounting Information Systems ISBN 9780071220521 Price 40.79 USD
 Accounting Information Systems Revised Edition ISBN9789749918333 Price 8.57 USD
 Accounting- Text and Cases 13e ISBN9780071289092 Regular 43.99 USD
Special 41.79
USD
 Advance Accounting 2E Regular 48.76 USD
Special 42.91
USD
 Advanced Accounting, 3rd Edition Regular 39.54 USD
Special 31.63
USD
 Advanced Financial Accounting 9e ISBN9780071289108 Regular 45.47 USD
Special 43.20
USD
 Budgeting/การงบประมาณ Price 9.88 USD
 CORE CONCEPTS OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS Regular 32.62 USD
Special 28.01
USD
 COST ACCOUNTING, 3rd ED /การบัญชีต้นทุน Price 13.01 USD
 Cost Accounting:A Managerial Emphasis,13E Regular 37.56 USD
Special 32.29
USD
 Cost Management A Strategic Emphasis 5ED ISBN9780071267489 Regular 44.98 USD
Special 42.73
USD
 Cost Management: A Strategic Emphasis ISBN 9780071267489 Price 48.70 USD
 Cost Management: Measuring, Monitoring, and Motivating Performance Regular 53.31 USD
Special 39.54
USD
 Essentials of Advanced Financial Accounting ISBN9780071325998 Regular 42.67 USD
Special 40.54
USD
 Financial Accounting Regular 41.52 USD
Special 36.51
USD
 Financial Accounting Price 11.53 USD
 Financial Accounting 6ED Y2012 ISV ISBN9780470646458 Regular 50.74 USD
Special 36.90
USD
 Financial Accounting 4E Regular 51.40 USD
Special 45.21
USD
 Financial Accounting in an Economic Context, 6E Price 31.14 USD
 Financial Accounting, 4E Price 35.91 USD
 Financial Accounting,5E Regular 65.24 USD
Special 58.65
USD
 Financial Accounting/9ED Price 49.42 USD
 FINANCIAL ACCOUNTING/การบัญชีการเงิน Price 11.86 USD
 Financial Accounting: Concepts and Applications (Hardcover) 7E Regular 22.41 USD
Special 11.53
USD
 Financial Accounting: Practice and Principles,3ED Regular 29.32 USD
Special 25.70
USD
 INTERMEDIATE ACCOUNTING (UPDATE) 12E Regular 36.90 USD
Special 30.97
USD
 Intermediate Accounting: Principles and Analysis, 2nd Edition Regular 46.13 USD
Special 36.24
USD
 Introduction to Financial Accounting,9ED Regular 27.68 USD
Special 24.38
USD
 Management Accounting Price 30.31 USD
 Management Accounting (with InfoTrac)/7ED Price 41.19 USD
 Managerial Accounting 13ED ISBN9780071087087 Price 48.70 USD
 MANAGERIAL ACCOUNTING 4ED Regular 36.90 USD
Special 29.32
USD
 Managerial Accounting: Creating Value in a Dynamic Business Environment w/PowerWeb/OLC, and Net Tuto Price 41.19 USD
 Managerial Accounting: Tools for Business Decision Making, 3rd Edition Price 30.15 USD
 Principles of Accounting-WIE Price 33.11 USD
 กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ISBN 9789744015914 Price 11.53 USD
 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน ISBN9786167211213 Price 9.88 USD
 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) ISBN9786162820373 Price 11.20 USD
 การบัญชีการเงิน Financial Accounting ISBN 9789740504856 Regular 19.60 USD
Special 16.31
USD
 การบัญชีการเงิน-Financial Accounting Price 13.18 USD
 การบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting 2) Price 9.49 USD
 การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) Price 10.38 USD
 การบัญชีบริหาร -Managerial Accounting Price 9.88 USD
 การบัญชีบริหาร -Managerial Accounting Price 4.94 USD
 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ISBN 9786167140070 Price 13.84 USD
 การภาษีอากรชั้นสูง ISBN 9789742359850 Price 11.53 USD
 คู่มือสอบ CPA วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ISBN 9786117211003 Price 9.88 USD
 หลักการบัญชีขั้นต้น-Principles of Accounting Price 9.23 USD
 หลักการบัญชีบริหาร (Fundamentals Of Managerial Accounting) Price 9.88 USD
Fanance & Banking View All
 An Introduction to Financial Markets and Institutions Regular 46.79 USD
Special 39.77
USD
 Analysis of Financial Time Series 3rd Edition ISBN9780470414354 Regular 105.44 USD
Special 62.60
USD
 Case Studies in Finance ISBN 9780071267526 Regular 39.08 USD
Special 37.12
USD
 Corporate Finance + Student CD-ROM + Standard & Poor's card + Ethics in Finance PowerWeb, 7th Ed Price 49.42 USD
 CORPORATE FINANCE/การเงินธุรกิจ Price 10.54 USD
 Essentials of Corporate Finance, 5th Edition Price 41.19 USD
 Essentials of Investments Without SP 8ED ISBN 9780071267496 Regular 44.15 USD
Special 41.94
USD
 FINANCIAL ACCOUNTING Price 11.86 USD
 Financial Management: Theory and Practice, 11th Edition -Brigham 9780324224993 Regular 36.24 USD
Special 32.62
USD
 Financial Risk Manager Handbook+Test Bank- FRM Part I-II 6th Edition ISBN9780470904015 Regular 172.98 USD
Special 140.03
USD
 Financial Statement Analysis and Security Valuation 5ED Y2012 ISBN9780071326407 Regular 44.15 USD
Special 42.17
USD
 Foundation of Finance Price 9.06 USD
 Foundations of Multinational Financial Management,5ED Regular 53.38 USD
Special 46.95
USD
 Fundamentals of Financial Management (Concise Edition with Thomson ONE - Business School Edition and Price 49.42 USD
 Fundamentals Of Financial Management ,10ED Regular 32.62 USD
Special 27.68
USD
 Investments 9ED Global edition ISBN9780071289146 Price 45.14 USD
 Managing Your Personal Finances Regular 31.30 USD
Special 29.65
USD
 ntals of Corporate Finance 7ED Y2012 ISBN9780071314749 Regular 45.14 USD
Special 42.88
USD
 porate Finance Foundations - Global edition ISBN9780071220644 Price 47.78 USD
 Principles of Corporate Finance - Global Edition 10ED Y2011 ISBN9780071314176 Regular 47.45 USD
Special 45.07
USD
 Real Estate Finance and Investments 14ED Y2010 ISBN 9780071289184 Regular 79.41 USD
Special 75.44
USD
 Research Design and Methods A Process Approach 8ED Y2011 ISBN9780071289153 Regular 42.67 USD
Special 40.54
USD
 The Financial System and The Economy: Principles of Money and Banking Regular 46.79 USD
Special 44.81
USD
 การจัดการการเงิน -Financial Management ISBN9789746520058 Price 24.71 USD
 การจัดการการเงิน Financial Management ISBN9789747539394 Price 8.90 USD
 การจัดการการเงินธุรกิจ (Fีืundamental of Corporate Finance) ISB 9789749965214 Price 12.69 USD
 การเงินธุรกิจ (Business Finance) ISBN9786162820359 Price 6.59 USD
MBA View All
 Fundamentals of Financial Management (with Thomson ONE - Business School Edition and TVM Card)11ED Price 41.19 USD
 Fundamentals Of Financial Management ,10ED Regular 32.62 USD
Special 27.68
USD
 Fundamentals of Financial Management With Infotrac Concise,4ED Regular 41.68 USD
Special 36.67
USD
 Information Technology for Management: Transforming Organizations ,5E Price 32.62 USD
 Kotler-Marketing Management,12ED Regular 30.31 USD
Special 25.70
USD
 Management Accounting (with InfoTrac)/7ED Price 41.19 USD
 Management Information Systems with MISource v2 + PowerWeb, 6th Edition Price 0.00 USD
 Management Information Systems: Managing the digital Firm,10E Regular 32.95 USD
Special 29.32
USD
 Managemnet Information Systems Price 0.00 USD
 OPERATION MANAGEMENT,10E Price 0.00 USD
 OPERATIONS MANAGEMENT, 13E Price 0.00 USD
 OPERATIONS MANAGEMENT,3E : A Providing Good and Services Price 0.00 USD
 OPERATIONS MANAGEMENT,4E Price 0.00 USD
 Systems for the Information Age w/ELM CD, MISource 2005, & PowerWeb, 5Ed Price 0.00 USD
 การจัดการการตลาด(Marketing Management) **สินค้าหมด** Price 28.01 USD
 การจัดการการเงิน(Financial Management) Price 24.71 USD
 การจัดการดำเนินงาน (Operations Management) Price 8.57 USD
 การเงินธุรกิจ/Corporate Finance Price 10.54 USD
 การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด -IMC/Advertising & Promotion-IMC Price 13.18 USD
Tourism/Hotel/Food-Beverage View All
 Tourism: Principles, Practices, Philosophies,10E Regular 69.85 USD
Special 62.93
USD
 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว (Personality Development for Service Price 9.23 USD
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) Regular 7.91 USD
Special 7.58
USD
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC View All
 2007 COMPLETE GUIDE TO THE TOEFL IBT Regular 37.56 USD
Special 21.42
USD
 LONGMAN Introductory Course for the TOEFL Test iBT SB with CDROM ISBN9780137135783 Regular 22.41 USD
Special 19.77
USD
 LONGMAN PREPARATION COURSE FOR THE TOEFL TEST IBT With ANSWER ISBN9780132056908 Regular 22.41 USD
Special 19.77
USD
 Longman Preparation Series for the New TOEIC Test Advanced Course With Answer ISBN9780131993105 Regular 22.41 USD
Special 20.43
USD
 LONGMAN Preparation Series for the New TOEIC Test Intermediate Course with Answer ISBN9780131993143 Regular 22.41 USD
Special 20.43
USD
 LONGMAN Preparation Series for the New TOEIC Test Introductory Course with ANSWER ISBN9780131993198 Regular 22.41 USD
Special 18.45
USD
TRADE & PROFESSIONAL View All
 Six SIGMA Price 4.94 USD
 Six Sigma - Fieldbook Price 11.86 USD
 จับเข่าคุย ตะลุยอเมริกา Price 4.91 USD
 เส้นทางสู่นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ Price 14.83 USD
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia View All
 Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary+CD(TH Version) Regular 22.24 USD
Special 19.44
USD
 Collins COBUILDd Advanced Learners English Dictionary CD ISBN9780007210138 Regular 34.93 USD
Special 26.03
USD
 Comprehensive Natural Products II: Chemistry and Biology-9780080453811 Regular 6,523.89 USD
Special 6,260.30
USD
 Comprehensive Toxicology Fourteen-Volume Set ISBN9780080468686 Regular 8,533.77 USD
Special 8,237.23
USD
 Dictionary of Chemistry Price 32.29 USD
 Dictionary of Engineering Price 32.29 USD
 Dictionary of Mathematics Price 32.29 USD
 Dictionary of Physics Price 32.29 USD
 Dictionary of Scientific and Technical Terms Price 263.59 USD
 Encyclopedia of the Eye Four-Volume Set ISBN9780123741981 Regular 2,240.53 USD
Special 2,141.68
USD
 Illustrated Telecom Dictionary Price 55.35 USD
 Library of Congress : Classification SET 41 CPS Price 9,884.35 USD
 Library of Congress Classification- K Tables (apply to all Library of Congress) Price 92.26 USD
 Library of Congress Classification: T: Technology ISBN978084449510 Price 131.47 USD
 LONGMAN Dictionary of Contemporary English 5ED BOOK/DVD-ROM ISBN9781408215333 Regular 32.62 USD
Special 29.32
USD
 Longman Dictionary of Contemporary English 9781405811309 Regular 28.34 USD
Special 26.03
USD
 LONGMAN Essential Activator 2ED BookCDROM ISBN9781405815680 Regular 17.13 USD
Special 15.16
USD
 Longman Exams Dictionary Cased and CD Rom TOEIC Update Regular 32.62 USD
Special 26.85
USD
 Oxford Advanced Learner's Dictionary, Seventh Edition Regular 31.30 USD
Special 30.97
USD
 The Library of Congress : The Art and Architecture of the Thomas Jefferson Building ISBN: 0393045633 Price 197.66 USD
 Webster's New World Dictionary,4E Update Regular 41.19 USD
Special 30.89
USD
 Webster's New World Medical Dictionary,4E Update Regular 23.06 USD
Special 18.45
USD
 พจนานุกรม ศัพท์วิศวกรรมเครื่องกล : กลศาสตร์วิศวกรรม ฉ.ราชบัณฑิตยสถาน ISBN 9786167073361 Price 3.95 USD
 พจนานุกรม ศัพท์เศรษฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ISBN9786167073477 Price 8.90 USD
 พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย พ. เสถบุตร (ปกแข็ง) 9789749907672 Price 22.90 USD
 พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย พ. เสถบุตร ปกอ่อน 9789749907696 Price 7.41 USD
 พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 9786167073125 Price 3.29 USD
 พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 9786167073040 Price 3.29 USD
 พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 9786167073330 Price 3.29 USD
 พจนานุกรมศัพท์การเชื่อม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ISBN9786167073415 Price 4.28 USD
 พจนานุกรมศัพท์ยานยนต์และเครื่องยนต์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ISBN9789749588741 Price 3.29 USD
 พจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉ.ราชบัณฑิตยสถาน ISBN 9786167073323 Price 8.24 USD
 พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (CD-ROM) Price 1.65 USD
 ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ISBN9786167073484 Price 7.58 USD
 ศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 9749588428 Price 4.94 USD
 หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาฝรั่งเศส ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ISBN9786167073507 Price 2.31 USD
Language - ELT ESL View All
 David Copperfield Price 3.62 USD
 Focus on Grammar 3: An Integrated Skills Approach(Student Book) Regular 10.21 USD
Special 8.57
USD
 Little Women Regular 3.46 USD
Special 3.26
USD
 Sherlock Holmes Short Stories Regular 2.80 USD
Special 2.64
USD
 The Adventures of Tom Sawyer Regular 3.13 USD
Special 2.97
USD
 The Adventures of Tom Sawyer Regular 3.13 USD
Special 2.97
USD
 ตำราการแปลภาษาจีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์ 9786162820083 Price 6.59 USD
CHILDREN BOOK View All
 Sufficiency Economy Note - Saving 2 Price 1.32 USD
 Sufficiency Economy Note - Saving 3 Price 1.32 USD
 Sufficiency Economy Note - Saving Guide 1 Price 1.32 USD
 Sufficiency Economy Note - Saving Guide 4 Price 1.32 USD
Creative Toys View All
TRENDY View All
 Harry Potter and the Deathly Hallows Book 7 Hardcover UK version Price 28.01 USD
 Harry Potter and the Deathly Hallows Book 7 Hardcover US version Regular 28.01 USD
Special 28.01
USD
 Harry Potter and the Half-Blood Prince Price 16.31 USD
 Harry Potter and the Half-Blood Prince Price 22.73 USD
 แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง เล่ม 4 Price 6.59 USD
การเกษตร-Agriculture View All
 กล้วยไม้ ISBN9789747820904 Price 6.59 USD
 การเพาะเห็ดฟาง ISBN9789749184257 Price 2.31 USD
 การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ISBN9789740473619 Price 4.78 USD
 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อคอนกรีตกลม ISBN9789749083635 Price 1.98 USD
 การเลี้ยงปลาทับทิม ISBN9789741309498 Price 2.97 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกุหลาบ ISBN 9789749231920 Price 2.31 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกขนุนISBN 9789749013694 Price 1.98 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้ำมัน ISBN9789749399231 Price 2.64 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผัก ISBN 9789748837031 Price 2.31 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผัก ISBN 9789749003527 Price 3.13 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมะนาว ISBN9789748536286 Price 1.98 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกมะพร้าว ISBN 9789749184240 Price 2.14 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพารา ISBN 9789749286609 Price 2.97 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกลำไย ISBN 9789749164006 Price 2.64 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกลิ้นจี่ ISBN 9789749211793 Price 3.13 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกส้มโอ ISBN9789749135235 Price 2.31 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกไผ่ตง ISBN9789749024485 Price 1.98 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกไม้ป่า ISBN 9789749306314 Price 4.94 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกไม้ผล ISBN9789749038017 Price 5.93 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการปลูกไม้ไผ่ 9789749367797 Price 4.94 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการผสมเทียมโค ISBN9789749351352 Price 2.97 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการฟักไข่ ISBN9789749163979 Price 2.64 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสวนผลไม้ 9789749041970 Price 3.95 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกระต่าย ISBN9789748836829 Price 1.98 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกวาง ISBN9789749073964 Price 2.97 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงจระเข้ ISBN9789749073971 Price 2.14 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลา ISBN9789749177846 Price 3.23 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหมูป่า ISBN9789749025727 Price 2.31 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดไข่ ISBN9789749003077 Price 2.31 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ ISBN9789749086582 Price 1.98 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคขุน ISBN9789749367803 Price 3.23 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม ISBN9789749121009 Price 3.13 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ ISBN9789749118054 Price 3.23 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ชน ISBN9789748661391 Price 3.29 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ฟ้า ISBN9789749074510 Price 2.14 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เนื้อ ISBN9789749010549 Price 1.98 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่แจ้ ISBN9789748356310 Price 1.98 USD
 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ ISBN9789748830667 Price 1.98 USD
 ความรู้เกี่ยวกับฟาร์มกวาง ISBN9789749078471 Price 3.13 USD
 ความรู้เกี่ยวกับฟาร์มจระเข้ ISBN9789748663227 Price 2.97 USD
 ความรู้เกี่ยวกับฟาร์มสัตว์ป่า ISBN9789749077122 Price 7.91 USD
 ความรู้เกี่ยวกับสวนส้ม ISBN 9789749231913 Price 6.43 USD
 คู่มือการทำไร่อ้อย ISBN 9789743074219 Price 5.93 USD
 คู่มือการปลูกบัวประดับ ISBN9789748998824 Price 6.59 USD
 คู่มือการปลูกปาล์มน้ำมัน ISBN9789749286616 Price 3.95 USD
 คู่มือการปลูกปาล์มประดับ ISBN9789749306321 Price 2.64 USD
 คู่มือการปลูกผักสวนครัว ISBN9789748828268 Price 2.31 USD
 คู่มือการปลูกมะขามหวาน ISBN 9789749080887 Price 2.31 USD
 คู่มือการปลูกมะม่วง ISBN 9789749013717 Price 1.98 USD
 คู่มือการปลูกมะละกอ ISBN9789749024478 Price 1.98 USD
 คู่มือการปลูกยางพารา ISBN 9789749211786 Price 4.94 USD
 คู่มือการปลูกยูคาลิปตัส ISBN 9789749095355 Price 2.31 USD
 คู่มือการปลูกส้มเขียวหวาน ISBN 9789749135204 Price 3.95 USD
 คู่มือการปลูกเลี้ยงบอนไซ ISBN9789749135259 Price 1.98 USD
 คู่มือการปลูกไม้ตัดดอก ISBN9789749211779 Price 3.13 USD
 คู่มือการปลูกไม้ประดับ ISBN 9789748957708 Price 7.25 USD
 คู่มือการปลูกไม้ประดับ ISBN 9789749211809 Price 2.97 USD
 คู่มือการปลูกไม้สะเดา ISBN 9789749177853 Price 3.23 USD
 คู่มือการปลูกไม้สักทอง ISBN 9789749267325 Price 3.95 USD
 คู่มือการเพาะทำฟาร์มเห็ดหูหนู ISBN 9789744014108 Price 5.44 USD
 คู่มือการเพาะเห็ดนางฟ้า ISBN9789748842516 Price 1.98 USD
 คู่มือการเพาะและทำฟาร์มเห็ดหลินจือ ISBN9789744014726 Price 5.44 USD
 คู่มือการเลี้ยงตะพาบน้ำ ISBN9789748643472 Price 2.64 USD
 คู่มือการเลี้ยงนกกระจอกเทศ ISBN9789749007976 Price 2.64 USD
 คู่มือการเลี้ยงปลากัด ISBN9789749013724 Price 1.98 USD
 คู่มือการเลี้ยงปลาดุก ISBN9789748283036 Price 4.94 USD
 คู่มือการเลี้ยงปลานิลISBN9789748283029 Price 3.95 USD
 คู่มือการเลี้ยงปลาในกระชัง ISBN9789749044001 Price 2.31 USD
 คู่มือการเลี้ยงโคกำแพงแสน ISBN 9789749361030 Price 4.28 USD
 คู่มือการเลี้ยงโคบราห์มัน ISBN9789749254448 Price 5.93 USD
 คู่มือธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ด ISBN 9789742352448 Price 9.23 USD
 มันสำปะหลัง ISBN9789743074264 Price 3.13 USD
 ยางพารา ISBN9789749438336 Price 9.23 USD
 วัวขุน ISBN9789749337851 Price 4.94 USD
 วัวเนื้อ ISBN9789749306338 Price 5.93 USD
 สักทองเพื่อการค้า ISBN 9789748921341 Price 6.43 USD
 ไก่บ้าน ISBN9789749006153 Price 2.31 USD
 ไม้กฤษณา ไม้เงินล้าน ISBN9789740537571 Price 5.44 USD
Multimedia Education View All
E-Books/Digital Book View All
 AMAZON KINDLE Wi-Fi 6 Inc E Ink Display Price 227.35 USD
Database/E Library View All
Online Resource View All
Education and Psychology View All
 Becoming A Helper (ISE) Regular 32.78 USD
Special 29.65
USD
 Elementary and Middle School Mathematics Regular 97.86 USD
Special 92.26
USD
Academic Support View All
 และเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 Pub Date : 9-มกราคม-2551
On Request -Others View All
 ทฤษฎีสังคมวิทยา Price 5.27 USD
 ทฤษฎีสังคมวิทยา :เนื้อหาและแนวการใช้ประโยชน์เบื้องต้น Price 5.44 USD
 สังคมวิทยาเบื้องต้น Price 7.25 USD

Hot Product/Service...
ปัญญาประดิษฐ์ 2ED-Artificial Intelligence ISBN9789749918814
Price 9.88 USD
Design and Analysis of Experiment
Price 10.54 USD
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า(Engineering Circuit Analysis) ISBN9789749918241
Price 13.18 USD
เคมี 1 (Chemistry) ISBN 9789749918708
Price 16.47 USD
ปัญญาประดิษฐ์ : ปัญญาเชิงกลุ่ม ISBN9786162820106
Price 9.56 USD
Materials Science and Engineering
Price 12.19 USD
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ISBN9786162820090
Price 10.54 USD
ตำราการแปลภาษาจีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์ 9786162820083
Price 6.59 USD
9789749918494 : ชีวเคมีพื้นฐาน / Fundamentals of Biochemistry
Price 10.54 USD
Sufficiency Economy Note - Saving Guide 1
Price 1.32 USD
Wastewater Treatment System; Selection, Design,Operation and Problem Solving
Price 11.86 USD
คณิตศาสตร์วิศวกรรม-Advanced Engineering Mathematics
Price 9.23 USD
ปัญญาประดิษฐ์-Artificial Intelligence
Price 9.88 USD
Engineering Mechanics: Dynamics
Price 0.00 USD
การขนส่งสินค้าทางทะเล - Sea Transport
Price 13.18 USD
คู่มือฯ การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(Electric Power System Protection) ISBN9789749918654
Price 6.59 USD
สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630
Price 13.84 USD
สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630
Price 13.84 USD
วิศวกรรมฐานรากและการก่อสร้างอุโมงค์-Foundation Engineering and Tunnelling
Price 13.18 USD
วิศวกรรมฐานราก-Foundation Engineering
Price 9.56 USD
การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด -IMC/Advertising & Promotion-IMC
Price 13.18 USD
ไมโครโปรเซสเซอร์-Microprocessor
Price 11.86 USD
Accounting Information Systems Revised Edition  ISBN9789749918333
Price 8.57 USD
English-Thai Dictionary of Interior Design
Price 9.23 USD
เจาะตลาดจีน-Break into a Chinese Market
Price 5.93 USD
CORPORATE FINANCE/การเงินธุรกิจ
Price 10.54 USD
Six Sigma Way -Six Sigma Way Team Field Book
Price 11.86 USD
Designing and Managing the Supply Chain
Price 10.54 USD
Harry Potter and the Deathly Hallows Book 7 Hardcover UK version
Price 28.01 USD
หลักการบัญชีขั้นต้น-Principles of Accounting
Price 9.23 USD
Harry Potter and the Deathly Hallows Book 7 Hardcover US version
Regular 28.01 USD
Special 28.01
USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.