ภาษาไทย | English
SignIn!! Register Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 17/12/2014
All Pageviews
All Products/Service 1111


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (1111)
SCIENCE
ENGINEERING
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
Multimedia Education
การเกษตร-Agriculture
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -OthersNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-95 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : supot09@truemail.co.th

 

 

Product/Service
Product/Service


การบัญชีการเงิน Financial Accounting ISBN 9789740504856
Regular 19.60 USD  
Special 16.31 USD
Availability : In Stock
Code : 001521
การบัญชีการเงิน Financial Accounting ISBN 9789740504856
  อีเมล์บอกเพื่อน
กายวิภาคและสัณฐานวิทยาของพืชมีดอก (Anatomy and Morphology of Flowering Plants) ISBN9786162820175
Price 9.88 USD
Availability : In Stock
Code : 001520
เป็นตำราเรียนและตำราอ้างอิงของภาควิชาพฤกษศาสตร์ ตั้งแต่เรื่องเซลล์ เนื้อเยื่อ ลำต้น ราก ใบ คลอดจนผลและเมล็ด เรียงลำดับเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงวิวัฒนาการของพืชมีดอกที่พบ
  อีเมล์บอกเพื่อน
Essential Biology ISBN9789747539288
Price 9.56 USD
Availability : In Stock
Code : 001519
หนังสือสรุปหลักชีววิทยาที่จำเป็นสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาและการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  อีเมล์บอกเพื่อน
การควบคุมคุณภาพ (Statistical Quality Control) ISBN9786162820144
Price 9.88 USD
Availability : In Stock
Code : 001518
เน้นเนื้อหาในเรื่องการควบคุมคุณภาพในการบริหารและการควบคุมคุณภาพในการผลิต
  อีเมล์บอกเพื่อน
การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  (Personality Development for Service
Price 9.23 USD
Availability : In Stock
Code : 001517
เป็นตำราที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้อ่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
  อีเมล์บอกเพื่อน
Wastewater Treatment System
Price 16.47 USD
Availability : In Stock
Code : 001516
revised 2014
  อีเมล์บอกเพื่อน
เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานทดแทนและการประยุกต์ใช้งานที่เหมาะสม ISBN9786162820137
Price 6.59 USD
Availability : In Stock
Code : 001515
\\\"เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานทดแทนและการประยุกต์ใช้งานที่เหมาะสม\\\" เป็นตำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิฃา ฟิสิกส์ช่างอุตสาหกรรม พลังงาน
  อีเมล์บอกเพื่อน
Electronic Circuits Analysis ISBN9786162820120
Price 9.88 USD
Availability : In Stock
Code : 001514
เป็นตำราเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  อีเมล์บอกเพื่อน
Applied Electromagnetics: Early Transmission Lines Approach ISBN9780470042571
Regular 42.50 USD  
Special 36.24 USD
Availability : In Stock
Code : 001513
Applied Electromagnetics: Early Transmission Lines Approach ISBN9780470042571
  อีเมล์บอกเพื่อน
Heating, Ventilating and Air Conditioning: Analysis and Design 6ED ISBN9780471470151
Regular 37.89 USD  
Special 31.30 USD
Availability : In Stock
Code : 001512
Heating, Ventilating and Air Conditioning: Analysis and Design 6ED ISBN9780471470151
  อีเมล์บอกเพื่อน
Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis 5th Edition ISBN9781118471395
Price 36.90 USD
Availability : In Stock
Code : 001511
Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis 5th Edition ISBN9781118471395
  อีเมล์บอกเพื่อน
Advanced Mechanics of Materials, 6th Edition ISBN 9780471438816
Price 40.20 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001509
Advanced Mechanics of Materials, 6th Edition ISBN 9780471438816
  อีเมล์บอกเพื่อน
Advanced Engineering Electromagnetics 2ED Y2012 ISBN 9780470589489
Regular 48.11 USD  
Special 36.57 USD
Availability : In Stock
Code : 001508
Advanced Engineering Electromagnetics 2ED Y2012 ISBN 9780470589489
  อีเมล์บอกเพื่อน
Principles of Physics 5ED SERVEY ISBN 9781133110002
Price 42.50 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001507
Principles of Physics 5ED SERVEY ISBN 9781133110002
  อีเมล์บอกเพื่อน
College Physics 9ED Y2012 SERVEY ISBN 9781111427450
Price 42.50 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001506
College Physics 9ED Y2012 SERVEY ISBN 9781111427450
  อีเมล์บอกเพื่อน
Principles of Instrumental Analysis ISE 6ED Y2007 ISBN 9780495125709
Price 65.57 USD
Availability : In Stock
Code : 001505
Principles of Instrumental Analysis ISE 6ED Y2007 ISBN 9780495125709
  อีเมล์บอกเพื่อน
Analytical Chemistry 7ED Skoog ISBN 9780030202933
Price 56.67 USD
Availability : In Stock
Code : 001504
Analytical Chemistry 7ED Skoog ISBN 9780030202933
  อีเมล์บอกเพื่อน
Biology 9ED-SOlomon  ISBN 9780538741439
Regular 40.86 USD  
Special 35.91 USD
Availability : In Stock
Code : 001503
Biology 9ED-SOlomon ISBN 9780538741439
  อีเมล์บอกเพื่อน
Deepwater Foundations and Pipeline Geomechanics ISBN 9781604270099
Regular 58.98 USD  
Special 55.68 USD
Availability : In Stock
Code : 001502
Deepwater Foundations and Pipeline Geomechanics ISBN 9781604270099
  อีเมล์บอกเพื่อน
Geotechnical Engineering Handbook-DAS-Y 2010 ISBN9781932159837
Regular 52.39 USD  
Special 39.21 USD
Availability : In Stock
Code : 001501
Geotechnical Engineering Handbook-DAS-Y 2010 ISBN9781932159837
  อีเมล์บอกเพื่อน
Geotechnical Engineering -DAS Y 2010 ISBN 9781604270167
Regular 55.68 USD  
Special 32.92 USD
Availability : In Stock
Code : 001500
Geotechnical Engineering -DAS Y 2010 ISBN 9781604270167
  อีเมล์บอกเพื่อน
Mechanics for Engineers: Dynamics DAS ISBN 9781604270303
Regular 55.68 USD  
Special 32.62 USD
Availability : In Stock
Code : 001499
Mechanics for Engineers: Dynamics DAS ISBN 9781604270303
  อีเมล์บอกเพื่อน
ENGINEERING MECHANICS: DYNAMICS SI 7ED Y2012/Merriam ISBN9781118083451
Regular 30.97 USD  
Special 26.03 USD
Availability : In Stock
Code : 001498
ENGINEERING MECHANICS: DYNAMICS SI 7ED Y2012/Merriam ISBN9781118083451
  อีเมล์บอกเพื่อน
Mechanics for Engineers: Statics ISBN9781604270297
Regular 141.35 USD  
Special 32.92 USD
Availability : In Stock
Code : 001494
Mechanics for Engineers: Statics ISBN9781604270297
  อีเมล์บอกเพื่อน
College Physics, AISE 9ED ISBN9781111427450 SERVEY
Price 42.50 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001493
College Physics, AISE 9ED ISBN9781111427450 SERVEY<br> <br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machines) ISBN9786162820113
Price 9.88 USD
Availability : In Stock
Code : 001492
มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรวิศวกรรมการวัดและควบคุมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลไฟฟ้า
  อีเมล์บอกเพื่อน
หลักการตลาด ฉบับมาตรฐาน (Principles of Marketing) ISBN9786165590259
Price 9.52 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001491
ตำราการตลาดอันดับ 1 ของโลก เขียนโดย Philip Kotler / Gary Armstrong <br><br> พร้อมนิยามศัพท์การตลาด
  อีเมล์บอกเพื่อน
พจนานุกรมศัพท์การเชื่อม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ISBN9786167073415
Price 4.28 USD
Availability : In Stock
Code : 001490
พร้อมคำเทียบ ไทย-อังกฤษ
  อีเมล์บอกเพื่อน
พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 9786167073330
Price 3.29 USD
Availability : In Stock
Code : 001489
ต่อเนื่องจากเล่มที่ 1 และเล่มที่ 2
  อีเมล์บอกเพื่อน
หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาฝรั่งเศส ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ISBN9786167073507
Price 2.31 USD
Availability : In Stock
Code : 001488
ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้จัดทำภาคผนวกคำทับศัพท์ที่เป็นชื่อเมือง ชื่อแคว้น ชื่อบุคคล และสำนวนที่ใช้กันมากไว้ตอนท้ายเล่มด้วย
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 1,111:               
 
   1 2 3 4 5 Next    Last       Go to: Go

Hot Product/Service...
ปัญญาประดิษฐ์ 2ED-Artificial Intelligence ISBN9789749918814
Price 9.88 USD
Design and Analysis of Experiment
Price 10.54 USD
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า(Engineering Circuit Analysis) ISBN9789749918241
Price 13.18 USD
เคมี 1 (Chemistry) ISBN 9789749918708
Price 16.47 USD
ปัญญาประดิษฐ์ : ปัญญาเชิงกลุ่ม ISBN9786162820106
Price 9.56 USD
Materials Science and Engineering
Price 12.19 USD
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ISBN9786162820090
Price 10.54 USD
ตำราการแปลภาษาจีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์ 9786162820083
Price 6.59 USD
9789749918494 : ชีวเคมีพื้นฐาน / Fundamentals of Biochemistry
Price 10.54 USD
Sufficiency Economy Note - Saving Guide 1
Price 1.32 USD
Wastewater Treatment System; Selection, Design,Operation and Problem Solving
Price 11.86 USD
คณิตศาสตร์วิศวกรรม-Advanced Engineering Mathematics
Price 9.23 USD
ปัญญาประดิษฐ์-Artificial Intelligence
Price 9.88 USD
Engineering Mechanics: Dynamics
Price 0.00 USD
การขนส่งสินค้าทางทะเล - Sea Transport
Price 13.18 USD
Applied Statistics and Probability for Engineers
Price 10.54 USD
คู่มือฯ การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(Electric Power System Protection) ISBN9789749918654
Price 6.59 USD
สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630
Price 13.84 USD
สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630
Price 13.84 USD
วิศวกรรมฐานรากและการก่อสร้างอุโมงค์-Foundation Engineering and Tunnelling
Price 13.18 USD
วิศวกรรมฐานราก-Foundation Engineering
Price 9.56 USD
การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด -IMC/Advertising & Promotion-IMC
Price 13.18 USD
ไมโครโปรเซสเซอร์-Microprocessor
Price 11.86 USD
Accounting Information Systems Revised Edition  ISBN9789749918333
Price 8.57 USD
English-Thai Dictionary of Interior Design
Price 9.23 USD
เจาะตลาดจีน-Break into a Chinese Market
Price 5.93 USD
CORPORATE FINANCE/การเงินธุรกิจ
Price 10.54 USD
Six Sigma Way -Six Sigma Way Team Field Book
Price 11.86 USD
Designing and Managing the Supply Chain
Price 10.54 USD
Harry Potter and the Deathly Hallows Book 7 Hardcover UK version
Price 28.01 USD
หลักการบัญชีขั้นต้น-Principles of Accounting
Price 9.23 USD
Harry Potter and the Deathly Hallows Book 7 Hardcover US version
Regular 28.01 USD
Special 28.01
USD
 

Our Services
Article
Payment
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.