ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 21/02/2017
All Pageviews
All Products/Service 1047


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (1047)
SCIENCE
ENGINEERING
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -OthersNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Your Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-5/025174301-2 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : info@toptextbook.com

 

 

Product/Service
Product/Service


Psychology and Life
Regular 2,225.00 USD  
Special 1,925.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001561
Psychology and Life/Author : Richard J. Gerrig , Philip G. Zimbardo/ISBN13 9780205519989/Paperback | 704 page / 18th / 2007 /Dimensions : 215 x 278 x 25mm | 1,410g<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Advances in Botanical Research, Volume 30
Regular 6,845.00 USD  
Special 6,545.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001560
Advances in Botanical Research, Volume 30/ 1st Edition/ Editors: J. A. Callow/Hardcover/ISBN: 9780120059300/ Page Count: 300 p.<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Mycorrhizal Symbiosis
Regular 4,235.00 USD  
Special 3,590.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001559
Mycorrhizal Symbiosis/3rd/2008/Authors: Sally Smith David Read/Hardcover/ ISBN: 9780123705266/Page Count: 800 p.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons
Regular 10,620.00 USD  
Special 8,200.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001558
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons/ISBN 9780815515968/Author : Yaws, Carl L./Hardcover, / Pages : 809 p./Elsevier Science Ltd/Dimensions: 8.80 x 2.00 x 11.00 Inches
  อีเมล์บอกเพื่อน
Novel Methods To Study Interfacial Layers
Regular 281.00 USD  
Special 252.91 USD
Availability : In Stock
Code : 001557
Novel Methods To Study Interfacial Layers/Author : D Möbius; Reinhard Miller/Hardcover/ ISBN : 9780444509482/Series :Studies in interface science, v. 11./Page Count : 532 p.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Circuits Signals, And Systems Fof Bioengineers (1BK./1 CD-ROM)
Regular 4,165.00 USD  
Special 3,540.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001556
Circuits Signals, And Systems Fof Bioengineers /Series : A Matlab-Based Introduction /Author : Semmlow, J./ISBN13 : 9780120884933/ 1ed/ 2005,/ (w x h) : 195 x 240 mm./Hardcover, page 446 p..
  อีเมล์บอกเพื่อน
Introduction to Cryptography with Coding Theory International Edition
Price 1,160.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001555
Introduction to Cryptography with Coding Theory/Author : Wade Trappe , Lawrence C. Washington/ISBN 13 : 9780131981997/Edition : 2 /2006 , Total pages : 592 p./Publisher : Pearson, Softcover
  อีเมล์บอกเพื่อน
Biology Today and Tomorrow (with CD-ROM and InfoTrac) 1st Edition
Regular 820.00 USD  
Special 690.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001554
Biology : today and tomorrow / Cecie Starr, Christine A. Evers, Lisa Starr ISBN13: 9780534495640/Hardcover/Weight : 4.2 pounds/456 p
  อีเมล์บอกเพื่อน
Fundamentals of Nuclear Reactor Physics
Regular 4,250.00 USD  
Special 3,745.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001553
Fundamentals of Nuclear Reactor Physics/Author : LEWIS, E.E./ISBN : 9780123706317/copyright : 1 / 2008, size : 190 x 270 mm./Hardcover : 293 page., Elsevier.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Chemical Process Equipment Selection and Design
Regular 220.00 USD  
Special 198.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001552
Chemical Process Equipment Selection and Design / Author ; JAMES R. COUPER/Hardcover/ ISBN : 9780750675109/Copyright : 2/2005, Hardcover ,/ 814 p.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Survivval Guide for General Chemistry with math review
Regular 1,100.00 USD  
Special 800.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001551
Survivval Guide for General Chemistry with math review / Aurhor : Charles Atwood / ISBN : 9780534993702 / edition : 1/2005/paperback / 224 p.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Thermodynamics and Chemistry (IE)
Regular 850.00 USD  
Special 722.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001550
Thermodynamics and Chemistry (IE)/Author : Howard Devoe /ISBN : 9780130961617/ edition :1ed / 2001,Dimensions : 180 x 235 mm., Paperback : 439 p.
  อีเมล์บอกเพื่อน
ENVIRONMENTAL SCIENCE A SELF-TEACHING GUIDE
Regular 1,900.00 USD  
Special 1,615.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001549
ENVIRONMENTAL SCIENCE A SELF-TEACHING GUIDE, Author : MURCK, B.W./ ISBN : 9780471269885 / 1 ed / 2005, Dimensions : 185 x 235 mm./Paperback : 352 p.,
  อีเมล์บอกเพื่อน
Introductory Chemistry for Today 5E
Regular 40.57 USD  
Special 36.71 USD
Availability : In Stock
Code : 001548
Introductory Chemistry for Today 5ED ISBN 9780534395919, 5 ed / 2005 Author Michalel R. Slabaugh, Spencer L. Seager, Paperback 412 p.,Dimensions 215 x 277 x 17 mm.,Pub : Thomson Asia
  อีเมล์บอกเพื่อน
Essential Algebra for Chemistry Students 2ED
Price 27.14 USD
Availability : In Stock
Code : 001547
Essential Algebra for Chemistry Students, ISBN : 9780495013273,Author David W. Ball, Page : 184 p. , Paperback : 204 x 253 x 7 มม., Thomson Learning, 2ed/ 2006<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
ESSENTIALS OF OCEANOGRAPHY (ISE)
Regular 29.14 USD  
Special 20.86 USD
Availability : In Stock
Code : 001546
ESSENTIALS OF OCEANOGRAPHY (ISE)<br> Author : GARRISON, T.,ISBN 13 : 9780495555353,Edition : 5 / 2008, Paperback : 368 p., CENGAGE<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Introduction to Physical Geology
Regular 1,020.00 USD  
Special 720.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001545
Introduction to Physical Geology/Authors : Graham R. Thompson, Jonathan Turk/ISBN 13 : 9780030243486/1ed/1998 , Page Count : 432 p./Dimensions : 27.6 x 21.2 x 1.6 cm. Paperback Textbook
  อีเมล์บอกเพื่อน
ALGAL CULTURING TECHNIQUES
Regular 4,045.00 USD  
Special 3,745.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001544
Algal Culturing Techniques ISBN 10 0120884267, ISBN 13 9780120884261,Author Robert A. Andersen, Edtion 1/2005, Format Hardback | 596 pages, Dimensions 226.06 x 294.64 x 38.1mm | 2,177.23g
  อีเมล์บอกเพื่อน
AGRISCIENCE FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS (IS SE)
Regular 32.00 USD  
Special 23.43 USD
Availability : In Stock
Code : 001543
GRISCIENCE FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS (IS SE) ISBN 9781439055694, Edition 5 / 2009, Author L. DeVere Burton, Paperback 680 p.
  อีเมล์บอกเพื่อน
VERTEBRATE DISSECTION
Regular 45.37 USD  
Special 36.80 USD
Availability : In Stock
Code : 001542
Vertebrate Dissection ISBN 9780030225222, Ed 9/2003 Author : Dominique G. Homberger,Warren F. Walker
  อีเมล์บอกเพื่อน
การบริหารธุรกิจและการจัดการ (Management) ISBN9786162820335
Price 6.86 USD
Availability : In Stock
Code : 001541
-
  อีเมล์บอกเพื่อน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems) ISBN9786162820397
Price 13.14 USD
Availability : In Stock
Code : 001540
แปลและเรียบเรียงมาจาก Management Information Systems, 14ED ของ Kenneth C. Laudon และ Jane P. Laudon ซึ่งเป็นตำราระบบสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
  อีเมล์บอกเพื่อน
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) ISBN9786162820373
Price 9.71 USD
Availability : In Stock
Code : 001539
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและธุรกิจ การวิเคราะห์และบันทึกรายการค้า การจัดทำรายการปรับปรุง วงจรทางบัญชีที่สมบูรณ์ การบัญชีสำหรับธุรกิจจำหน่ายสินค้า ฯลฯ
  อีเมล์บอกเพื่อน
การเงินธุรกิจ (Business Finance) ISBN9786162820359
Price 5.71 USD
Availability : In Stock
Code : 001538
จำแนกสาระสำคัญเป็น 8 ส่วน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกัยการเงินธุรกิจ /การวิเคราะห์ทางการเงิน /การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน /การบริสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน /การวางแผนและควบคุมกำไร /การจัดหาเงินทุน
  อีเมล์บอกเพื่อน
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (Management) ISBN9786162820342
Price 9.14 USD
Availability : In Stock
Code : 001537
แปลและเรียบเรียงจาก Management, 13th edition (2016) ของ Stephen P. Robbins และ Mary Coulter
  อีเมล์บอกเพื่อน
Detailing for Steel Construction 3ED
Price 225.71 USD
Availability : In Stock
Code : 001536
AISC Detailing for Steel Construction 3ED
  อีเมล์บอกเพื่อน
AISC Steel Construction Manual, 14th EED
Price 568.57 USD
Availability : In Stock
Code : 001535
AISC Steel Construction Manual, 14th EED
  อีเมล์บอกเพื่อน
AISC Seismic Design Manual  2ED
Price 542.86 USD
Availability : In Stock
Code : 001533
AISC Seismic Design Manual 2ED
  อีเมล์บอกเพื่อน
English for Airline Business ISBN9786162820267
Price 8.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001532
เป็นตำราที่เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อให้นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไปได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในแวดวงธุรกิจสายการบิน
  อีเมล์บอกเพื่อน
ตารางงานโลหะ : Tabellenbuch Metall ISBN9789746200202
Price 5.29 USD
Availability : In Stock
Code : 001531
เป็นการรวบรวมตัวเลข สูตรการคำนวณ ตารางคุณสมบัติของวัสดุ แบบ และมาตรฐาน ในการทำงานโลหะทั่วๆไป
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 1,047:               
 
   1 2 3 4 5 Next    Last       Go to: Go

Hot Product/Service...
ปัญญาประดิษฐ์ 2ED-Artificial Intelligence ISBN9789749918814
Price 8.57 USD
Design and Analysis of Experiment
Price 9.14 USD
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า(Engineering Circuit Analysis) ISBN9789749918241
Price 11.43 USD
เคมี 1 (Chemistry) ISBN 9789749918708
Price 14.29 USD
ปัญญาประดิษฐ์ : ปัญญาเชิงกลุ่ม ISBN9786162820106
Price 8.29 USD
Materials Science and Engineering
Price 10.57 USD
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบ ISBN9786162820090
Price 9.14 USD
ตำราการแปลภาษาจีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์ 9786162820083
Price 5.71 USD
9789749918494 : ชีวเคมีพื้นฐาน / Fundamentals of Biochemistry
Price 9.14 USD
Sufficiency Economy Note - Saving Guide 1
Price 1.14 USD
Wastewater Treatment System; Selection, Design,Operation and Problem Solving
Price 10.29 USD
คณิตศาสตร์วิศวกรรม-Advanced Engineering Mathematics
Price 8.00 USD
ปัญญาประดิษฐ์-Artificial Intelligence
Price 8.57 USD
Engineering Mechanics: Dynamics
Price 0.00 USD
การขนส่งสินค้าทางทะเล - Sea Transport
Price 11.43 USD
คู่มือฯ การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง(Electric Power System Protection) ISBN9789749918654
Price 5.71 USD
สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630
Price 12.00 USD
สถิติธุรกิจ - Business Statistics ISBN9789749918630
Price 12.00 USD
วิศวกรรมฐานรากและการก่อสร้างอุโมงค์-Foundation Engineering and Tunnelling
Price 11.43 USD
วิศวกรรมฐานราก-Foundation Engineering
Price 8.29 USD
การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด -IMC/Advertising & Promotion-IMC
Price 11.43 USD
ไมโครโปรเซสเซอร์-Microprocessor
Price 10.29 USD
Accounting Information Systems Revised Edition  ISBN9789749918333
Price 7.43 USD
English-Thai Dictionary of Interior Design
Price 8.00 USD
เจาะตลาดจีน-Break into a Chinese Market
Price 5.14 USD
CORPORATE FINANCE/การเงินธุรกิจ
Price 9.14 USD
Six Sigma Way -Six Sigma Way Team Field Book
Price 10.29 USD
Designing and Managing the Supply Chain
Price 9.14 USD
Harry Potter and the Deathly Hallows Book 7 Hardcover UK version
Price 24.29 USD
หลักการบัญชีขั้นต้น-Principles of Accounting
Price 8.00 USD
Harry Potter and the Deathly Hallows Book 7 Hardcover US version
Regular 24.29 USD
Special 24.29
USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.