ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 17/11/2017
All Pageviews
All Products/Service 2139


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (2139)
SCIENCE
ENGINEERING
General Engineering
Engineering Mechanics/Vector Mechanics
กลศาสตร์ของวัสดุ-Mechanics of Material
Chemical Engineering
General Thermodynamics
Principles and Calculations in Chemical Eng
Thermodynamics for Chem Eng
Chemical Reaction Engineering
Chemical Process
Unit Operation
Seperation Process
Process Dynamics Control
Transport Phenomena
Transport Processes and Separation Process
Thermal and Fluid
Heat and Mass Transfer
Applied Mathematics for Chem Engg
General Chem Engineering
เทอร์โมไดนามิกส์-Thermodynamics
วิศวกรรมเครื่องกล-Mechanical Engineering ME
Industrial Engineering IE
Civil and Environment Engineering
Material Science and Engineering
Flight and Aerospace Engineering
Electrical Engineering
Electronic Engineering
Telecommunication Engineering
Automotive Engineering
Agricultural Engineering
Production Matalic Engineering
Fooding Engineering
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -Others
Political ScienceNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Your Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-5/025174301-2 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : info@toptextbook.com

 

 

Product/Service
Product/Service >> ENGINEERING >>> Chemical Engineering

ENGINEERING


Fischer-Tropsch Synthesis, Catalysts and Catalysis, Volume 163  1st Edition ISBN 9780444522214
Price 8,575.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002591
Fischer-Tropsch Synthesis, Catalysts and Catalysis, Volume 163 1st Edition ISBN 9780444522214 » By Burtron Davis» Mario Occelli » 1ed©2007 » Hardcover –430 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Thermodynamics : Concepts and Applications (Student edition) ISBN 9780521698337
Regular 1,400.00 USD  
Special 1,040.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002553
Thermodynamics : Concepts and Applications (Student edition) ISBN 9780521698337 | by Stephen R Turns | 1ed©2006 | Paperback –736 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Characterisation of Porous Solids V, Volume 128  1st Edition ISBN 9780444502599
Regular 8,760.00 USD  
Special 8,460.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002544
Characterisation of Porous Solids V, Volume 128 1st Edition ISBN 9780444502599 | by G. Kreysa J.P. Baselt KK Unger|1ed©2000| Hardback | 700 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Chemistry for Environmental Engineering and Science  5E ISBN 9780071230452
Price 810.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002542
Chemistry for Environmental Engineering and Science 5E ISBN 9780071230452 | by Clair Nathan Sawyer , Perry L. McCarty , Gene F. Parkin|5ed©2002| Paperback | 650 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Mathematical Methods in Chemical Environmental Engineering  ISBN 9789812439352
Price 810.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002541
Mathematical Methods in Chemical & Environmental Engineering ISBN 9789812439352 | by Ajay K. Ray , Santosh K. Gupta |2ed©2003| Paperback: 700 page.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Chemical and Engineering Thermodynamics ISBN 9780471182108
Price 1,625.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002538
Chemical and Engineering Thermodynamics ISBN 9780471182108 | By Stanley I. Sandler| 3ed©1998| Hardback | 800 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Centrifugal Separations in Biotechnology - 1st Edition - ISBN : 9781856174770
Price 6,825.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002447
Centrifugal Separations in Biotechnology 1E ISBN 9781856174770 | Authors: Wallace Woon - Fong Leung|1st Edition©2007|Hardcover – 312 pages .
  อีเมล์บอกเพื่อน
Chemical Engineering Design  ISBN 9780750684231
Regular 3,610.00 USD  
Special 3,310.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001886
Chemical Engineering Design ISBN 9780750684231 , 1st Edition© 2007 , Authors: Gavin Towler ,Hardcover | 1266 pages. | Butterworth-Heinemann.©2008.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Chemical, Biochemical, and Engineering Thermodynamics, 5th Edition  ISBN 9780471667818
Regular 1,215.00 USD  
Special 915.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001880
Chemical, Biochemical, and Engineering Thermodynamics, 5th Edition ISBN 9780471667818 , by Stanley I. Sandler, 4ed©2007 , Paperback: 960 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Fundamentals of Momentum, Heat, and Mass Transfer, ISBN 9780470128688
Price 3,920.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001800
Fundamentals of Momentum, Heat, and Mass Transfer, ISBN 9780470128688, Author : James Welty, Gregory L. Rorrer , 5 nd © 2008, Hardcover : 768 Page.<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Fundamentals of Air Pollution ISBN 9780123736154
Price 3,560.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001746
Fundamentals of Air Pollution ISBN 9780123736154 , 4th Edition /2008 , Authors : Daniel Vallero ,Hardcover , Page Count: 968 , © Academic Press 2008
  อีเมล์บอกเพื่อน
Practical Process Control for Engineers and Technicians ISBN 9780750664004
Price 2,265.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001715
Practical Process Control for Engineers and Technicians ISBN 9780750664004 | Authors: Wolfgang Altmann | 1st © Newnes 2005 |Paperback | 304 page
  อีเมล์บอกเพื่อน
Principles of Engineering Thermodynamic ISBN 9780470918012
Price 58.53 USD
Availability : In Stock
Code : 001710
Principles of Engineering Thermodynamic ISBN 9780470918012 |Author : Michael J. Moran | Howard N. Shapiro | Paperback: 952 pages |7th | 2011 <br> <br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Principles of Polymer Science ISBN 9781842652466
Price 3,500.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001706
Principles of Polymer Science ISBN 9781842652466 -- 2ed © 2005—Author : P. Bahadur, N.V. Sastry-- HardBack -- 410 page --
  อีเมล์บอกเพื่อน
Thermodynamics: An Integrated Learning System ISBN 9780471661269
Price 740.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001659
Thermodynamics: An Integrated Learning System , ISBN 9780471661269, Author : Philip S. Schmidt , Paperback: 458 pages , John Wiley & Sons Inc; International edition edition (January 7, 2005)
  อีเมล์บอกเพื่อน
Thermodynamics An Engineering Approach 8ED SI Units ISBN9789814595292
Price 37.06 USD
Availability : In Stock
Code : 001644
The eighth edition moves students toward a clear understanding and firm grasp of the basic principles of thermodynamics.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Advanced Engineering Chemistry , ISBN 9788170088899
Regular 32.94 USD  
Special 8.82 USD
Availability : In Stock
Code : 001637
Advanced Engineering Chemistry , ISBN 9788170088899, Author: Senapati, Manas Ranjan.,Paperback : 425 pages, Publisher : Laxmi Publications
  อีเมล์บอกเพื่อน
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons
Regular 10,620.00 USD  
Special 8,200.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001558
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons/ISBN 9780815515968/Author : Yaws, Carl L./Hardcover, / Pages : 809 p./Elsevier Science Ltd/Dimensions: 8.80 x 2.00 x 11.00 Inches
  อีเมล์บอกเพื่อน
Chemical Process Equipment Selection and Design
Regular 226.47 USD  
Special 203.82 USD
Availability : In Stock
Code : 001552
Chemical Process Equipment Selection and Design / Author ; JAMES R. COUPER/Hardcover/ ISBN : 9780750675109/Copyright : 2/2005, Hardcover ,/ 814 p.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Thermodynamics and Chemistry (IE)
Regular 850.00 USD  
Special 722.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001550
Thermodynamics and Chemistry (IE)/Author : Howard Devoe /ISBN : 9780130961617/ edition :1ed / 2001,Dimensions : 180 x 235 mm., Paperback : 439 p.
  อีเมล์บอกเพื่อน
ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (Transport Phenomena) ISBN9786162820182
Price 7.65 USD
Availability : In Stock
Code : 001523
ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (Transport Phenomena) กล่าวถึงการถ่ายเทมวลสารและพลังงาน รวมทั้งการไหลภายในระบบ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานหลักส่วนหนึ่งที่นิสิตนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมเคมีทุกคนควรมี
  อีเมล์บอกเพื่อน
Heat and Mass Transfer SI unit 4ED Y2012 ISBN9780071311120
Regular 42.35 USD  
Special 39.41 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001428
Heat and Mass Transfer SI unit 4ED Y2012 ISBN9780071311120
  อีเมล์บอกเพื่อน
Foundations of Heat Transfer 6ED ISV ISBN9780470646168
Price 122.35 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001417
Foundations of Heat Transfer 6ED ISV ISBN9780470646168
  อีเมล์บอกเพื่อน
Principles of Heat and Mass Transfer 7ED ISV ISBN 9780470646151
Regular 123.24 USD  
Special 115.00 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001416
Principles of Heat and Mass Transfer 7ED ISV ISBN 9780470646151
  อีเมล์บอกเพื่อน
Heat Transfer 10ED (IE) /Holman ISBN9780071267694
Price 26.18 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001325
ContentsChapter 1Introduction1-1 Conduction Heat Transfer&nb
  อีเมล์บอกเพื่อน
Shreve
Regular 24.65 USD  
Special 23.24 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001311
Contents1.Chemical Processing2.Chemical Processing and the Work of the Chemical Engineer3.Water Conditioning and Environmental
  อีเมล์บอกเพื่อน
Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics 7/E ISBN9780071270557
Regular 23.53 USD  
Special 21.18 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001099
Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics 7/E ISBN9780071270557 Preface1 Introduction2 The First Law and Other Basic Concepts3 Volumetric Properties of Pu
  อีเมล์บอกเพื่อน
Process Control:Modeling, Design and Simulation 9780133536409
Regular 115.29 USD  
Special 108.82 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 000909
Process Control:Modeling, Design and SimulationDescriptionFor junior or senior-level undergraduate Chemical Engineering courses in process dynamics and control, as well
  อีเมล์บอกเพื่อน
Transport Processes and Separation Process Principles Incl Unit Operations-9780131217607
Regular 62.94 USD  
Special 55.59 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 000908
Transport Processes and Separation Process Principles (Includes Unit Operations):DescriptionAppropriate for one-ye
  อีเมล์บอกเพื่อน
หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี-Thermodynamics for Chemical Engineering
Price 14.12 USD
Availability : In Stock
Code : 000899
หนังสือ “หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีซึ่งส่วนต้นของตำรา
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 41:               
 
   1 2         Go to: Go

Hot Product/Service...
หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี-Thermodynamics for Chemical Engineering
Price 14.12 USD
การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying of Foods and Biomaterials) ISBN 9789749918982
Price 8.53 USD
วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Research Methodology ISBN9789749918975
Price 8.24 USD
การวิจัยดำเนินงาน -Operations Research ISBN9789749918722
Price 11.76 USD
คู่มือปั๊ม(Pump Handbook) ISBN9789749918791
Price 14.71 USD
Materials Science and Engineering
Price 10.88 USD
ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) ISBN 9789749918678
Price 13.24 USD
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) ISBN9789749918838
Price 8.82 USD
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง ภาคทฤษฎี-Advanced Reinforced Concrete Structures ISBN9789749918999
Price 7.35 USD
Wastewater Treatment System; Selection, Design,Operation and Problem Solving
Price 10.59 USD
SolidWork- Engineering Drawing Workshop
Price 9.41 USD
Mechanical Engineering Design
Price 10.59 USD
Engineering Economy
Price 8.82 USD
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงใหม่ /Electromagnetics ISBN9789749918951
Price 10.88 USD
Power Electrotechnology
Price 8.82 USD
รวมโจทย์พร้อมเฉลย วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) ISBN9789749918937
Price 8.82 USD
วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) ISBN9786162820199
Price 10.29 USD
ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (Transport Phenomena) ISBN9786162820182
Price 7.65 USD
การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร Quality Control for Engineers ISBN9786162820274
Price 8.82 USD
การควบคุมคุณภาพ (Statistical Quality Control) ISBN9786162820144
Price 8.82 USD
Wastewater Treatment System
Price 14.71 USD
Electronic Circuits Analysis ISBN9786162820120
Price 8.82 USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.