ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 23/05/2018
All Pageviews
All Products/Service 2522


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (2522)
SCIENCE
ENGINEERING
General Engineering
Engineering Mechanics/Vector Mechanics
กลศาสตร์ของวัสดุ-Mechanics of Material
Chemical Engineering
เทอร์โมไดนามิกส์-Thermodynamics
วิศวกรรมเครื่องกล-Mechanical Engineering ME
Industrial Engineering IE
Work Study
Engineering Statistics
Design and Analysis Experiment
Production Planning and Control
Manufacturing Process
Operation Research
Engineering Economy
Supply Chain Management
Statistical for Quality Control
Project Management
Material Process in Manufacturing
Applied Stat and Probability for Engineering
Product and Process Design
Facilities Planning
Maintenance and Safety
Statistical Quality Control
Civil and Environment Engineering
Material Science and Engineering
Flight and Aerospace Engineering
Electrical Engineering
Electronic Engineering
Telecommunication Engineering
Automotive Engineering
Agricultural Engineering
Production Matalic Engineering
Fooding Engineering
Manufacturing Operational
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -Others
Political Science
AgricultureNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Your Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-5/025174301-2 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : info@toptextbook.com

 

 

Product/Service
Product/Service >> ENGINEERING >>> Industrial Engineering IE

ENGINEERING


Rules of Thumb for Maintenance and Reliability Engineers 1st Edition ISBN : 9780750678629
Regular 4,200.00 USD  
Special 3,880.00 USD
Availability : In Stock
Code : 003057
Rules of Thumb for Maintenance and Reliability Engineers 1st Edition ISBN : 9780750678629 | Authors: Ricky Smith , R. Keith Mobley | 1ed©2007 | Paperback » 336 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Analysis and Design Principles of MEMS Devices 1st Edition ISBN: 9780444516169
Regular 4,500.00 USD  
Special 4,100.00 USD
Availability : In Stock
Code : 003012
Analysis and Design Principles of MEMS Devices 1st Edition ISBN: 9780444516169 | Authors: Minhang Bao |1ed©2005 | Hardcover » 328 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Soldering in Electronics Assembly  2nd Edition ISBN 9780750635455
Regular 5,900.00 USD  
Special 5,580.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002951
Soldering in Electronics Assembly 2nd Edition ISBN 9780750635455 » Authors: MIKE JUDD Keith Brindley » 2ed©2000 » Hardcover » 369 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Cost-Justifying Usability 2nd Edition ISBN 9780120958115
Regular 3,000.00 USD  
Special 2,660.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002859
Cost-Justifying Usability 2nd Edition ISBN 9780120958115 | Author: Randolph Bias Deborah Mayhew |4ed©2005 |Paperback » 640 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
The Packaging and Design Templates Sourcebook ISBN 9782940361731
Regular 1,000.00 USD  
Special 795.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002835
The Packaging and Design Templates Sourcebook ISBN 9782940361731 » by Luke Herriott » 1ed©2007 » Paperback. » 304 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Synthetic Instruments: Concepts and Applications 1st Edition ISBN 9780750677837
Regular 2,700.00 USD  
Special 2,310.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002832
Synthetic Instruments: Concepts and Applications 1st Edition ISBN 9780750677837 | Authors: Chris Nadovich | 1ed©2004 | Paperback » 256 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Manufacturing Engineering and Technology, SI Ed ISBN 9789810694067
Regular 2,200.00 USD  
Special 1,790.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002793
Manufacturing Engineering and Technology, SI Ed ISBN 9789810694067 |Author : Serope Kalpakjian / Stephen R. Schmid |7ed©2013 | Softcover - 1224pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Economic Principles 2nd Edition ISBN 9780071147316
Regular 1,500.00 USD  
Special 1,100.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002775
Engineering Economic Principles 2nd Edition ISBN 9780071147316 | by Henry Malcolm Steiner | 2ed©1996 | Paperback | 520 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants Vol 3 ISBN 9780884156512
Price 8,540.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002556
Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants: Volume 3 3rd Edition ISBN 9780884156512 | Authors: Ernest E. Ludwig | 3ed©2001 | Hardcover –712 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Process Selection : from design to manufacture  2nd Edition ISBN 9780750654371
Price 1,993.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002294
Process Selection : from design to manufacture 2nd Edition ISBN 9780750654371 / Authors: K. G. Swift J. D. Booker /2ed Y2003 /Paperback—336 pp.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Quality management  ISBN 9780131224612
Price 790.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002122
Quality management ISBN 9780131224612 / by David L Goetsch; Stanley Davis / 4th international ed Y2003 / Paperback * 858 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Managing, Controlling, and Improving Quality, 1st Edition ISBN 9780471697916
Regular 1,450.00 USD  
Special 1,150.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002106
Managing, Controlling, and Improving Quality, 1st Edition ISBN 9780471697916 * by Douglas C. Montgomery, Cheryl L. Jennings, Michele E. Pfund * 1E ©2011 * Hardcover*520 pp.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Ethics : An Industrial Perspective  ISBN 9780120885312
Regular 1,880.00 USD  
Special 1,580.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001987
Covers importance and practical benefits of systematic ethical behavior in any engineering work environment.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Workshop Processes, Practices and Materials ISBN 9780750660730
Regular 1,560.00 USD  
Special 1,260.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001895
Workshop Processes, Practices and Materials ISBN 9780750660730 , by Bruce J. Black , 3rd Revised edition©2004, Paperback- 348 pages. , Routledge.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Contemporary Engineering Economics (3rd Edition) ISBN 9780131219830
Price 800.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001877
Contemporary Engineering Economics (3rd Edition) ISBN 9780131219830 , by Chan S. Park , 3ed©2002 , Paperback ¦920 pages., Pearson Higher Education.<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Discrete-Event System Simulation, ISBN 9780130887023
Price 1,490.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001869
Discrete-Event System Simulation, ISBN 9780130887023 , by Jerry Banks , John S. Carson,Barry L. Nelson, David M. Nicol, 3rd Edition ©2001 , Hardcover ¦ 594 pages.<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Fundamental Methods of Mathematical Economics 3e ISBN 9780070662193
Price 520.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001842
Fundamental Methods of Mathematical Economics 3e ISBN 9780070662193 , Author : Alpha C, Chiang , 3st©1984 , Paperback: 785 pages. , McGraw-Hill Publishing Co.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Economy 5th  ISBN 9780072432343
Price 990.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001833
Engineering Economy 5th ISBN 9780072432343 , By Leland Blank and Anthony Tarquin., 5th©2002, Hardcover 768 pages. , McGraw Hill Pub.<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Economy 9th Edition ISBN 9780130281289
Regular 1,410.00 USD  
Special 1,110.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001832
Engineering Economy 9th Edition ISBN13: 9780130281289 , Author : Gerald Thuesen, W.J. Fabrycky. , 9th Edition © 2000, Hardback, 637 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Economy International Edition - ISBN 9780273751533
Regular 1,445.00 USD  
Special 1,145.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001831
Engineering Economy International Edition - ISBN 9780273751533 , By William G. Sullivan / Elin M. Wicks / C. Patrick Koelling. , 15ed©2011. , Softcover-672 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Ethics ISBN 9780495605102
Price 955.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001828
Engineering Ethics ISBN 9780495605102 , by Charles E./ Pritchard, Michael S./ Rabins, Michael J. Harris, 4st©2008 , International ed , Paperback: 336 pages. , Cengage Learning Pub.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems, ISBN  9780471656760
Regular 2,140.00 USD  
Special 2,120.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001811
Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems, ISBN 9780471656760 ,Author : Mikell P. Groover, 2ed©2004 , Hardcover : 1020 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Fundamentals of Engineering Economics  ISBN-9780130307910
Regular 1,890.00 USD  
Special 1,590.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001807
Fundamentals of Engineering Economics ISBN-9780130307910 , Chan S. Park, 1 ed©2004 , Hardcover: 560 pages , Publisher: Prentice Hall.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Fundamentals of Engineering Economics ISBN 9780131354579
Regular 1,380.00 USD  
Special 1,080.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001806
Fundamentals of Engineering Economics ISBN 9780131354579 , Author : Chan S. Park , Edition 2 © 2008 , ISBN 0131354574 , Softcover , 656 pages.<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Instroductory Statistics  ISBN 9789812530622
Price 1,160.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001752
Instroductory Statistics ISBN 9789812530622 , student study guide, 5ed/2004 , Author : Mann, Prem S. , Paperback : 707 pages , Publisher: Wiley
  อีเมล์บอกเพื่อน
Manufacturing Facilities Design and Material Handling  ISBN 9780131125353
Price 5,416.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001745
Manufacturing Facilities Design and Material Handling ISBN 9780131125353 , 3rd Edition ©2005 , Author : Fred E. Meyers , Matthew P. Stephens , Hardcover –528 page.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Process Technology Equipment and Systems ISBN 9781435488243
Price 720.00 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001701
Process Technology Equipment and Systems ISBN13 9781435488243 , Author : Charles E.Thomas , Edition : 3rd/2010 , Paperback | 480 pages<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
RCM--Gateway to World Class Maintenance , ISBN 9780750674614
Price 2,590.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001694
RCM--Gateway to World Class Maintenance , ISBN 9780750674614 , Authors: Anthony M. Smith Glenn Hinchcliffe , Edition : 1st/2004 , Hardcover , 337 Page
  อีเมล์บอกเพื่อน
Systems Approach to Computer-Integrated Design and Manufacturing , ISBN 9780471585176
Price 755.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001668
Systems Approach to Computer-Integrated Design and Manufacturing , ISBN 9780471585176 , Author : Nanua Singh, Edition : 1st /1995 , Paperback | 664 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Miller Freund
Price 1,130.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001603
Miller & Freund's Probability and Statistics for Engineers (IE) (1 BK./1 CD-ROM),Author : Irwin Miller, Richard Arnold Johnson, John E. Freund, ISBN 9780131278400,Edition 7/2005
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 71:               
 
   1 2 3         Go to: Go

Hot Product/Service...
หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี-Thermodynamics for Chemical Engineering
Price 14.12 USD
การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying of Foods and Biomaterials) ISBN 9789749918982
Price 8.53 USD
วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Research Methodology ISBN9789749918975
Price 8.24 USD
การวิจัยดำเนินงาน -Operations Research ISBN9789749918722
Price 11.76 USD
คู่มือปั๊ม(Pump Handbook) ISBN9789749918791
Price 14.71 USD
Materials Science and Engineering
Price 10.88 USD
ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) ISBN 9789749918678
Price 13.24 USD
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) ISBN9789749918838
Price 8.82 USD
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง ภาคทฤษฎี-Advanced Reinforced Concrete Structures ISBN9789749918999
Price 7.35 USD
Wastewater Treatment System; Selection, Design,Operation and Problem Solving
Price 10.59 USD
SolidWork- Engineering Drawing Workshop
Price 9.41 USD
Mechanical Engineering Design
Price 10.59 USD
Engineering Economy
Price 8.82 USD
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงใหม่ /Electromagnetics ISBN9789749918951
Price 10.88 USD
Power Electrotechnology
Price 8.82 USD
รวมโจทย์พร้อมเฉลย วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) ISBN9789749918937
Price 8.82 USD
วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) ISBN9786162820199
Price 10.29 USD
ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (Transport Phenomena) ISBN9786162820182
Price 7.65 USD
การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร Quality Control for Engineers ISBN9786162820274
Price 8.82 USD
การควบคุมคุณภาพ (Statistical Quality Control) ISBN9786162820144
Price 8.82 USD
Wastewater Treatment System
Price 14.71 USD
Electronic Circuits Analysis ISBN9786162820120
Price 8.82 USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.