ภาษาไทย | English
SignIn!! Register Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 10/05/2016
All Pageviews
All Products/Service 1031


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (1031)
SCIENCE
ENGINEERING
General Engineering
Engineering Mechanics/Vector Mechanics
กลศาสตร์ของวัสดุ-Mechanics of Material
Chemical Engineering
เทอร์โมไดนามิกส์-Thermodynamics
วิศวกรรมเครื่องกล-Mechanical Engineering ME
Industrial Engineering IE
Civil and Environment Engineering
Material Science and Engineering
Material Science and Engineering
โพลิเมอร์-Polymer
Flight and Aerospace Engineering
Electrical Engineering
Electronic Engineering
Telecommunication Engineering
Automotive Engineering
Agricultural Engineering
Production Matalic Engineering
Fooding Engineering
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -OthersNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-95 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : supot09@truemail.co.th

 

 

Product/Service
Product/Service >> ENGINEERING >>> Material Science and Engineering

ENGINEERING


รวมโจทย์พร้อมเฉลย วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) ISBN9789749918937
Price 9.88 USD
Availability : In Stock
Code : 001392
รวมโจทย์พร้อมเฉลย วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) ISBN9789749918937
  อีเมล์บอกเพื่อน
Introduction to Materials Chemistry ISBN 9780470293331
Price 114.99 USD
Availability : In Stock
Code : 001275
Introduction to Materials Chemistry ISBN 9780470293331DescriptionIntroduction to Materials Chemistry will appeal to advanced undergraduates and graduate students in chemistry, materials s
  อีเมล์บอกเพื่อน
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม-Material Testing Laboratory ISBN9786167367101
Price 11.20 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001157
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม-Material Testing Laboratory ISBN9786167367101หนังสือปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมเล่มนี้ได้จัดมีการจัดทำขึ้นสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาโครงการ&nbs
  อีเมล์บอกเพื่อน
วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง-Construction Material-ISBN9786167367132
Price 10.54 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 001156
วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง-Construction Material-ISBN9786167367132หนังสือวัสดุวิศวกรรมก่อสร้างเล่มนี้ได้จัดมีการจัดทำขึ้นสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาโครงการตลอดจนบุคคลทั่วไป
  อีเมล์บอกเพื่อน
Materials Science and Engineering An Introduction 6th Edition ISBN 9812530525
Regular 21.42 USD  
Special 16.47 USD
Availability : In Stock
Code : 000911
Materials Science and Engineering An Introduction 6th Edition ISBN 9812530525Descriptions:* Clear and concise discussions This text has received many accolades for its ability to clearly and conci
  อีเมล์บอกเพื่อน
Analysis and Performance of Fiber Composites, 3rd Edition
Regular 155.68 USD  
Special 115.32 USD
Availability : In Stock
Code : 000727
Analysis and Performance of Fiber Composites, 3rd EditionISBN: 978-0-471-26891-8 Author : Bhagwan D. Agarwal, Lawrence J. Broutman, K. Chandrashekhara จำนวนหน้า / ปก :Hardcover /576 pages ปีพิ
  อีเมล์บอกเพื่อน
Materials Science and Engineering
Price 12.19 USD
Availability : In Stock
Code : 000367
หนังสือ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพื้นฐาน(Materials Science and Engineering) เล่มนี้ นับเป็นตำราคลาสสิกที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะการนำเสนอทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทำให้อ่าน
  อีเมล์บอกเพื่อน
วัสดุวิศวกรรม( Foundations of Materials Science and Engineering )
Price 19.11 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 000041
วัสดุวิศวกรรม( Foundations of Materials Science and Engineering )หนังสือ วัสดุวิศวกรรม เล่มนี้ แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Foundations of Materials Science and Engineering แต่งโดย W. Smith และ J. Has
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 8:               
 
    

Hot Product/Service...
คู่มือปั๊ม(Pump Handbook) ISBN9789749918791
Price 16.47 USD
การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying of Foods and Biomaterials) ISBN 9789749918982
Price 9.56 USD
หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี-Thermodynamics for Chemical Engineering
Price 15.82 USD
การวิจัยดำเนินงาน -Operations Research ISBN9789749918722
Price 13.18 USD
วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Research Methodology ISBN9789749918975
Price 9.23 USD
Materials Science and Engineering
Price 12.19 USD
ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) ISBN 9789749918678
Price 14.83 USD
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) ISBN9789749918838
Price 9.88 USD
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง ภาคทฤษฎี-Advanced Reinforced Concrete Structures ISBN9789749918999
Price 8.24 USD
Wastewater Treatment System; Selection, Design,Operation and Problem Solving
Price 11.86 USD
SolidWork- Engineering Drawing Workshop
Price 10.54 USD
Mechanical Engineering Design
Price 11.86 USD
Engineering Economy
Price 9.88 USD
Mechanical Vibrations
Price 9.88 USD
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงใหม่ /Electromagnetics ISBN9789749918951
Price 12.19 USD
Power Electrotechnology
Price 9.88 USD
รวมโจทย์พร้อมเฉลย วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) ISBN9789749918937
Price 9.88 USD
วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) ISBN9786162820199
Price 11.53 USD
ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (Transport Phenomena) ISBN9786162820182
Price 8.57 USD
การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร Quality Control for Engineers ISBN9786162820274
Price 9.88 USD
 

Our Services
Article
Payment
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.