ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 17/01/2018
All Pageviews
All Products/Service 2269


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (2269)
SCIENCE
ENGINEERING
General Engineering
Engineering Mechanics/Vector Mechanics
กลศาสตร์ของวัสดุ-Mechanics of Material
Chemical Engineering
เทอร์โมไดนามิกส์-Thermodynamics
วิศวกรรมเครื่องกล-Mechanical Engineering ME
Industrial Engineering IE
Civil and Environment Engineering
Material Science and Engineering
Flight and Aerospace Engineering
Electrical Engineering
Electric Circuit Circuit Analysis
Power System Analysis and Design
Electromagnetic
Feedback Control Systems
Control Systems Engineering
Automatic Control Systems
Electrical Machinery
Microwave Engineering
Digital Circuit
Power Electrotechnology
Simulation
Electrical Energy Saving
CMOS
Electrical Power and Control
Electronic Engineering
Telecommunication Engineering
Automotive Engineering
Agricultural Engineering
Production Matalic Engineering
Fooding Engineering
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -Others
Political Science
AgricultureNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Your Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-5/025174301-2 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : info@toptextbook.com

 

 

Product/Service
Product/Service >> ENGINEERING >>> Electrical Engineering

ENGINEERING


The Circuit Designer
Regular 2,800.00 USD  
Special 2,485.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002769
The Circuit Designer's Companion ISBN 9780750663700 | By Peter Wilson , Tim Williams|2ed©2005|Paperback | 368 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
The Audio Wiring Guide : How to Wire the Most Popular Audio and Video Connectors ISBN 9780240520063
Regular 2,700.00 USD  
Special 2,400.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002766
The Audio Wiring Guide : How to Wire the Most Popular Audio and Video Connectors ISBN: 9780240520063 | By John Hechtman |1ed©2008 | Paperback | 336 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Light and Heavy Vehicle Technology ISBN 9780750680370
Regular 2,100.00 USD  
Special 1,760.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002765
Light and Heavy Vehicle Technology ISBN 9780750680370 | by M J Nunney | 4ed©2006|Paperback|688 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Chip Design for Submicron VLSI : CMOS Layout and Simulation, 1st Edition ISBN 9780534466299
Regular 6,240.00 USD  
Special 5,940.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002757
Chip Design for Submicron VLSI : CMOS Layout and Simulation, 1st Edition ISBN 9780534466299 | by John P. Uyemura | 1ed© 2006| Hardcover: 432 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Building Valve Amplifiers 1st Edition ISBN 9780750656955
Regular 1,900.00 USD  
Special 1,540.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002754
Building Valve Amplifiers 1st Edition ISBN 9780750656955 | By Morgan Jones|1ed©2004|Paperback | 368 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Modern Control Systems 11E ISBN 9780132067102
Price 950.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002694
Modern Control Systems 11E ISBN 9780132067102 |Author : R C Dorf |11ed©1970 |Softcover |1018 Pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Automation, Control and Complexity: An Integrated Approach ISBN 9780471816546
Price 5,157.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002441
Automation, Control and Complexity: An Integrated Approach ISBN 9780471816546 | by Tariq Samad , John Weyrauch |1ed©2000 | Hardcover: 336 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Wiring Regulations in Brief  ISBN 9780750689731
Regular 1,670.00 USD  
Special 1,365.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001930
This handy guide provides an on-the-job reference source for electricians, designers, service engineers, inspectors, builders, students, and DYI enthusiasts
  อีเมล์บอกเพื่อน
Automotive Quality Systems Handbook  ISBN: 9780750666633
Regular 3,275.00 USD  
Special 2,975.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001892
Automotive Quality Systems Handbook ISBN: 9780750666633 , by David Hoyle , 2nd Edition©2005 ,Hardcover – 712 pages. , Imprint: Butterworth-Heinemann.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Basic Engineering Circuit Analysis International Student Edition  ISBN 9780470234556
Regular 1,420.00 USD  
Special 1,120.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001891
Basic Engineering Circuit Analysis International Student Edition ISBN 9780470234556 , by J. David Irwin, 9th Edition©2008 , Paperback: 872 pages, Wiley.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Basic Engineering Circuit Analysis, ISBN 9780471661580
Price 950.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001889
Basic Engineering Circuit Analysis, ISBN 9780471661580 , by J. David Irwin, R. Mark Nelms. ,8nd©2005 , Hardcover: 816 pages., Wiley, John & Sons,
  อีเมล์บอกเพื่อน
Contemporary Logic Design  ISBN 9780131278301
Price 23.53 USD
Availability : In Stock
Code : 001878
Contemporary Logic Design ISBN 9780131278301 , by Randy H. Katz, Gaetano Borriello, 1ed©2006 |Paperback | 448 pages |Pearson.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Digital Integrated Circuit Design  ISBN 9780195125849
Price 4,159.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001872
Digital Integrated Circuit Design ISBN 9780195125849 , by Ken Martin , 1ed©1999 , Hardcover ¦ 560 pages , Oxford University Press,
  อีเมล์บอกเพื่อน
Discrete-Time Control Problems Using MATLAB  ISBN 9780534384777
Price 800.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001868
Discrete-Time Control Problems Using MATLAB ISBN 9780534384777 , by Joe H Chow, J J Chow, Nicolas Chbat, 1ed©2002 , Paperback¦269 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
17th Edition IEE Wiring Regulations : Explained and Illustrated ISBN 9780750687201
Price 700.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001863
17th Edition IEE Wiring Regulations : Explained and Illustrated ISBN 9780750687201 , By Brian Scaddan , 8ed©2008 , Paperback | 160 pages <br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
17th Edition IEE Wiring Regulations: Inspecting, Testing and Certification ISBN 9780750687195
Price 720.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001862
17th Edition IEE Wiring Regulations: Inspecting, Testing and Certification ISBN 9780750687195,by Brian Scaddan. , 6ed©2008, Paperback: 108 pages. ,<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Design and Verification of Electrical Installations ISBN 9780750687218
Price 700.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001861
17th Edition IEE Wiring Regulations: Design and Verification of Electrical Installations ISBN 9780750687215 , by Brian Scaddan. , 6ed©2008, Paperback ¦ 132 pages.<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Electric Machinery Fundamentals 4th Edition ISBN  9780072465235
Price 2,260.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001854
Electric Machinery Fundamentals 4th Edition ISBN 9780072465235 , Author :Stephen Chapman , 4 nd © 2005, Hardcover : 768 pages. , McGraw-Hill Companies.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Electric Machines: Steady-State Theory and Dynamic Performance, 2nd ISBN 9780534938437
Price 25.88 USD
Availability : In Stock
Code : 001851
Electric Machines: Steady-State Theory and Dynamic Performance, 2nd ISBN 9780534938437 , Author: Mulukutla S. Sarma , Edition 2Ⓒ1985, Hardcover -650 Pages ,Published: Cengage Learning US.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Electric Motors and Drives  ISBN 9780750647182
Regular 1,775.00 USD  
Special 1,475.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001850
Electric Motors and Drives ISBN 9780750647182 , Authors: Austin Hughes , 3ed©2005 , Paperback: 384 pages, Copyright: © Newnes 2005
  อีเมล์บอกเพื่อน
Electric Power Systems: A First Course ISBN 9781118074794
Regular 1,510.00 USD  
Special 1,210.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001849
Electric Power Systems: A First Course ISBN 9781118074794 , Author : Ned Mohan| 1ed©2012| Hardcover | 256 pages.| Publisher: John Wiley & Sons .
  อีเมล์บอกเพื่อน
Electrical Engineering: Principles Applications ISBN 9780131277649
Price 840.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001847
Electrical Engineering: Principles & Applications ISBN 9780131277649 , by Allan R. Hambley. , Paperback, 896 pages., International Edition, 3/E ©2004 , Pearson Higher Education
  อีเมล์บอกเพื่อน
Electrical Engineering : Problems and Solutions ISBN 9781419501302
Price 1,757.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001846
Electrical Engineering : Problems and Solutions ISBN 9781419501302 , Author : Lincoln D Jones., 8ed©2004 , Paperback , 1 pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Electrical installation work ISBN 9780750687331
Regular 1,485.00 USD  
Special 1,185.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001845
Electrical installation work ISBN 9780750687331 , Author : Brian Scaddan.| 6th ed.©2008, Paperback | 452 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Electronic Devices and Circuit Theory ISBN 9781292025636
Regular 1,620.00 USD  
Special 1,320.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001844
Electronic Devices and Circuit Theory ISBN 9781292025636 : New International Edition – Author : Robert L. Boylestad / Louis Nashelsky | 11ed©2014 | Softcover | 926 pages.<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Electronic Devices and Circuit Theory : International Edition ISBN 9780136064633
Regular 1,420.00 USD  
Special 1,120.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001843
Electronic Devices and Circuit Theory : International Edition ISBN 9780136064633 , Author : Robert Boylestad |edition 10 | 2008 | Softcover | 912 pages.| Pearson.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Elements of Engineering Electromagnetics : International Edition  ISBN 9780131246799
Price 600.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001841
Elements of Engineering Electromagnetics : International Edition ISBN 9780131246799, Author :Nannapaneni Rao | Edition 6 ©2004| Softcover | 864 pages. | Prentice Hall.<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Embedded System Design with C8051, International Edition 1st Edition ISBN 9780495667643
Price 750.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001838
Embedded System Design with C8051, International Edition 1st Edition ISBN 9780495667643 , Author : Han-Way Huang , 1st© 2009 | Softcover | 818 Pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering a Compiler ISBN 9781558606982
Regular 3,520.00 USD  
Special 3,220.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001836
Engineering a Compiler ISBN 9781558606982, Author : Keith Cooper&Linda Torczon. , 1st Edition©2004 ,Hardcover-824 pages. , Imprint: Morgan Kaufmann.<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Electromagnetics 8th Edition ISBN 9780071089012
Price 920.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001830
Engineering Electromagnetics 8th Edition ISBN 9780071089012,By William Hayt and John Buck. , 8th Edition©2012, Paperback: 608 pages. ,McGraw Hill Pub.
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 63:               
 
   1 2 3         Go to: Go

Hot Product/Service...
หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี-Thermodynamics for Chemical Engineering
Price 14.12 USD
การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying of Foods and Biomaterials) ISBN 9789749918982
Price 8.53 USD
วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Research Methodology ISBN9789749918975
Price 8.24 USD
การวิจัยดำเนินงาน -Operations Research ISBN9789749918722
Price 11.76 USD
คู่มือปั๊ม(Pump Handbook) ISBN9789749918791
Price 14.71 USD
Materials Science and Engineering
Price 10.88 USD
ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) ISBN 9789749918678
Price 13.24 USD
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) ISBN9789749918838
Price 8.82 USD
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง ภาคทฤษฎี-Advanced Reinforced Concrete Structures ISBN9789749918999
Price 7.35 USD
Wastewater Treatment System; Selection, Design,Operation and Problem Solving
Price 10.59 USD
SolidWork- Engineering Drawing Workshop
Price 9.41 USD
Mechanical Engineering Design
Price 10.59 USD
Engineering Economy
Price 8.82 USD
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงใหม่ /Electromagnetics ISBN9789749918951
Price 10.88 USD
Power Electrotechnology
Price 8.82 USD
รวมโจทย์พร้อมเฉลย วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) ISBN9789749918937
Price 8.82 USD
วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) ISBN9786162820199
Price 10.29 USD
ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (Transport Phenomena) ISBN9786162820182
Price 7.65 USD
การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร Quality Control for Engineers ISBN9786162820274
Price 8.82 USD
การควบคุมคุณภาพ (Statistical Quality Control) ISBN9786162820144
Price 8.82 USD
Wastewater Treatment System
Price 14.71 USD
Electronic Circuits Analysis ISBN9786162820120
Price 8.82 USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.