ภาษาไทย | English
SignIn!! Register Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 10/05/2016
All Pageviews
All Products/Service 1031


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (1031)
SCIENCE
ENGINEERING
General Engineering
Engineering Mechanics/Vector Mechanics
กลศาสตร์ของวัสดุ-Mechanics of Material
Chemical Engineering
เทอร์โมไดนามิกส์-Thermodynamics
วิศวกรรมเครื่องกล-Mechanical Engineering ME
Industrial Engineering IE
Civil and Environment Engineering
Material Science and Engineering
Flight and Aerospace Engineering
Electrical Engineering
Electronic Engineering
Telecommunication Engineering
Electromagnetics
Field and Wave in Communications
Sattelite Communication
Communication Systems
Fundamental of Communications
Fiber Optics
Advanced Electromagnetics
Wireless Communication
Telecommunication System
Automotive Engineering
Agricultural Engineering
Production Matalic Engineering
Fooding Engineering
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -OthersNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-95 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : supot09@truemail.co.th

 

 

Product/Service
Product/Service >> ENGINEERING >>> Telecommunication Engineering

ENGINEERING


วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Research Methodology ISBN9789749918975
Price 9.23 USD
Availability : In Stock
Code : 001400
วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Research Methodology ISBN9789749918975
  อีเมล์บอกเพื่อน
Celestial Mechanics ISBN 9788173197666
Regular 172.65 USD  
Special 164.74 USD
Availability : In Stock
Code : 001056
Celestial Mechanics ISBN 9788173197666Descriptions: Celestial MechanicsReviews the current state-of-the-art in the area of Space Dynamics and Celestial Mechanics. The contents have been divided
  อีเมล์บอกเพื่อน
Telecommunication System Engineering ISBN9780471451334
Regular 174.14 USD  
Special 164.74 USD
Availability : In Stock
Code : 001031
Telecommunication System Engineering ISBN9780471451334 Descriptions: Through its three previous editions, Roger Freeman's Telecommunication System Engineering has become a must-have referen
  อีเมล์บอกเพื่อน
Fiber-Optics Communications Hard Cover ISBN9781401866358
Regular 146.46 USD  
Special 128.50 USD
Availability : In Stock
Code : 000925
Fiber-Optics CommunicationsJame Downing ISBN10: 1401866352/ISBN13: 9781401866358Publisher: Delmar Learning /Cover: Paperback/Year Published: 2005/Weight: 1.5lbs. Description 
  อีเมล์บอกเพื่อน
Communication Systems, 4th Edition
Price 48.83 USD
Availability : In Stock
Code : 000604
Communication Systems, 4th EditionDescription:This best-selling, easy-to-read, communication systems text has been extensively revised to include the most exhaustive treatment of digital commu
  อีเมล์บอกเพื่อน
Principles of Communications, 5th Edition
Price 147.78 USD
Availability : In Stock
Code : 000573
Principles of Communications, 5th EditionDescription: Sections on important areas such as spread spectrum, cellular communications, and orthogonal frequency-division multiplexing are provided. * C
  อีเมล์บอกเพื่อน
Introduction to Electromagnetic Compatibility, 2nd Edition
Price 0.00 USD
Availability : In Stock
Code : 000393
Descriptions: A Landmark text thoroughly updated, including a new CDAs digital devices continue to be produced at increasingly lower costs and with higher speeds, the need for effective electromagn
  อีเมล์บอกเพื่อน
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงใหม่ /Electromagnetics ISBN9789749918951
Price 12.19 USD
Availability : In Stock
Code : 000250
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า/Electromagneticsหนังสือเล่มนี้เป็นตำราคลาสสิกที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก ด้วยลักษณะการปูพื้นฐานแนวคิดทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ตั้งแต่ทฤษฎี แนวคิด และการประยุกต์ใช้ให้กับนิสิตนักศึกษา
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 8:               
 
    

Hot Product/Service...
คู่มือปั๊ม(Pump Handbook) ISBN9789749918791
Price 16.47 USD
การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying of Foods and Biomaterials) ISBN 9789749918982
Price 9.56 USD
หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี-Thermodynamics for Chemical Engineering
Price 15.82 USD
การวิจัยดำเนินงาน -Operations Research ISBN9789749918722
Price 13.18 USD
วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Research Methodology ISBN9789749918975
Price 9.23 USD
Materials Science and Engineering
Price 12.19 USD
ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) ISBN 9789749918678
Price 14.83 USD
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) ISBN9789749918838
Price 9.88 USD
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง ภาคทฤษฎี-Advanced Reinforced Concrete Structures ISBN9789749918999
Price 8.24 USD
Wastewater Treatment System; Selection, Design,Operation and Problem Solving
Price 11.86 USD
SolidWork- Engineering Drawing Workshop
Price 10.54 USD
Mechanical Engineering Design
Price 11.86 USD
Engineering Economy
Price 9.88 USD
Mechanical Vibrations
Price 9.88 USD
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงใหม่ /Electromagnetics ISBN9789749918951
Price 12.19 USD
Power Electrotechnology
Price 9.88 USD
รวมโจทย์พร้อมเฉลย วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) ISBN9789749918937
Price 9.88 USD
วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) ISBN9786162820199
Price 11.53 USD
ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (Transport Phenomena) ISBN9786162820182
Price 8.57 USD
การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร Quality Control for Engineers ISBN9786162820274
Price 9.88 USD
 

Our Services
Article
Payment
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.