ภาษาไทย | English
SignIn!! Article


Web Stat
Open Web 17/11/2004
Last Update 22/06/2018
All Pageviews
All Products/Service 2592


Product/Service Categories
Product/Service Price Index
View All Categories (2592)
SCIENCE
ENGINEERING
General Engineering
Engineering Mechanics/Vector Mechanics
กลศาสตร์ของวัสดุ-Mechanics of Material
Chemical Engineering
เทอร์โมไดนามิกส์-Thermodynamics
วิศวกรรมเครื่องกล-Mechanical Engineering ME
Industrial Engineering IE
Civil and Environment Engineering
Material Science and Engineering
Flight and Aerospace Engineering
Electrical Engineering
Electronic Engineering
Telecommunication Engineering
Automotive Engineering
Agricultural Engineering
Production Matalic Engineering
Fooding Engineering
Manufacturing Operational
Computer Information Technology
 Medical/Nurse
ARCHITECTURE & INTERIOR-DESIGN &ART
BUSINESS & MANAGEMENT
ECONOMICS
SALES & MARKETING
Accounting and Taxation
Fanance & Banking
MBA
Tourism/Hotel/Food-Beverage
TEST PREPARATION-IELT-TOEFL-TOEIC
TRADE & PROFESSIONAL
REFERENCE /Dictionary/Encyclopedia
 Language - ELT ESL
CHILDREN BOOK
Creative Toys
TRENDY
การเกษตร-Agriculture
Multimedia Education
E-Books/Digital Book
Database/E Library
Online Resource
Education and Psychology
Academic Support
On Request -Others
Political Science
AgricultureNewsletters
Please input email

Welcome to Semester Open  .....

Reserve Books for Your Classes Now, Special Price Offer; Only 30 Baht for delivery Charge all Thailand Area.

 

Course Adoption : Please feel free to contact our Representative., Tel : 662-9186593-5/025174301-2 or Fax : 662-9186596(24 hours)  or e-mail address : info@toptextbook.com

 

 

Product/Service
Product/Service >> ENGINEERING >>> Engineering Mechanics/Vector Mechanics

ENGINEERING


Mechanical Engineer
Price 3,920.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002982
Mechanical Engineer's Handbook 1st Edition ISBN 9780124713703 | Authors: Dan Marghitu | 1ed©2001 | Paperback: 880 pages.
  อีเมล์บอกเพื่อน
The Design of Active Crossovers  ISBN 9780240817385
Regular 4,000.00 USD  
Special 3,638.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002772
The Design of Active Crossovers ISBN 9780240817385 | By Douglas Self|1ed© 2011| Paperback|608 pages– Focal Press.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Foundations Of  MEMS  ISBN 9780131992047
Price 890.00 USD
Availability : In Stock
Code : 002632
Foundations Of MEMS ISBN 9780131992047 » Author : Chang Liu » 1ed©2006 » Softcover»530 pp.
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Mechanics   ISBN  9788131509906
Regular 920.00 USD  
Special 750.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001825
Engineering Mechanics ISBN 9788131509906, 1st©2010, Author:Harbola Manoj K. , Paperback |470 pages. , Cengage Learning India Pvt Ltd (2009).<br>
  อีเมล์บอกเพื่อน
First Course in the Finite Element Method Using Algor™  ISBN 9780534380687
Price 975.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001629
First Course in the Finite Element Method Using Algor™, ISBN 9780534380687 , Edition 2 Ⓒ 2002, Author/s : Daryl L. Logan , 864 Pages
  อีเมล์บอกเพื่อน
Learning and Teaching K-8 Mathematics (with quot;Understanding Children
Price 880.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001624
Learning and Teaching K-8 Mathematics, Author : Janet M. Sharp, Karen Bush Hoiberg, • ISBN-13: 9780205386444 , 1ed/©2005 • Paper, 368 pp
  อีเมล์บอกเพื่อน
Inverse Problems in Engineering Mechanics III 1st Edition , ISBN 9780080439518
Price 9,975.00 USD
Availability : In Stock
Code : 001623
Inverse Problems in Engineering Mechanics III 1st Edition , ISBN 9780080439518, Author : G.S. Dulikravich , Mana Tanaka , Hardcover - 1 ed/2001 - 432 pages , Elsevier Science
  อีเมล์บอกเพื่อน
Mechanics for Engineers: Dynamics DAS ISBN 9781604270303
Regular 49.71 USD  
Special 29.12 USD
Availability : In Stock
Code : 001499
Mechanics for Engineers: Dynamics DAS ISBN 9781604270303
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Mechanics: Dynamics, 12/E ISBN 9789810681395
Regular 28.24 USD  
Special 24.85 USD
Availability : In Stock
Code : 001077
Engineering Mechanics: Dynamics, 12/E ISBN 9780136077916Descriptions:Engineering Mechanics: Dynamics in SI Units, 12e provides students with a clear and thorough presentation of the theor
  อีเมล์บอกเพื่อน
Vector Mechanics for Engineers: Dynamics, 8ed, 9780071258753
Regular 22.94 USD  
Special 20.29 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 000832
Vector Mechanics for Engineers: Dynamics 8th EditionThe new Eighth Edition of Vector Mechanics for Engineers: Dynamics marks the fiftieth anniversary of the Beer/Johnston series. Continuing in
  อีเมล์บอกเพื่อน
Vector Mechanics for Engineers: Statics, 8ed, 9780071268714
Regular 20.29 USD  
Special 18.24 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 000831
Vector Mechanics for Engineers: Statics, 8th EditionThe new Eighth Edition of Vector Mechanics for Engineers: Statics marks the fiftieth anniversary of the Beer/Johnston series. Continuing in
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Mechanics: DYNAMICS 6ED -SI 9780471787037
Regular 142.65 USD  
Special 138.82 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 000830
ENGINEERING MECHANICS: DYNAMICS 6ED(SI VERSION) MERIAM, J.L. ISBN : 9780471787037 /Barcode : 9780471787037 Description:Over the past 50 years, M
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Mechanics: STATICS -6E(SI) ISBN9780471787020/Meriam
Regular 142.65 USD  
Special 139.12 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 000829
ENGINEERING MECHANICS: STATICS 6ED-SI VERSION MERIAM, ISBN : 0471787027 /Barcode : 9780471787020 DescriptionOver the past 50 years, Meriam &
  อีเมล์บอกเพื่อน
Statics and Mechanics of Material-SI
Regular 20.44 USD  
Special 17.65 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 000766
STATICS AND MECHANICS OF MATERIALS (SI ) HIBBELER, R.C. ISBN : 0131290118 /Barcode : 9780131290112Description:For introductory dynamics courses found i
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Mechanics-Statica&Dynamics
Price 9.41 USD
Availability : In Stock
Code : 000642
กลศาสตร์วิศวกรรม Statics&Dynamics Engineering MechanicsStatics & Dynamicsหนังสือ กลศาสตร์วิศวกรรม( Statics และ Dynamics ผู้เขียนได้พัฒนาและปรับปรุงหนังสือเล่มนี้,มานานกว่า 20 ปีด้วย
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Mechanics - Dynamics 11ED SI Units-Hibbeler
Regular 29.12 USD  
Special 26.18 USD
Availability : In Stock
Code : 000637
Hibbelerer/Engineering Mechanics - Dynamics 11ED SI UnitsDescriptionFor introductory statics courses found in mechanical engineering, civil engineering, aeronautical engineering, and engin
  อีเมล์บอกเพื่อน
Engineering Mechanics: Dynamics
Price 0.00 USD
Availability : Out of Stock
 
Code : 000475
หนังสือ กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคพลศาสตร์ (Engineering Mechanics -Dynamics) เล่มนี้ Dynamics ซึ่งนับเป็นตำราคลาสสิกที่ได้รับการยอมรับในวงการวิศวกรรมกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งผู้เขียนไ
  อีเมล์บอกเพื่อน
Solved Problems in Vector Mechanics ; Dynamics
Price 8.24 USD
Availability : In Stock
Code : 000464
เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งในอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเนื้อหา :วิถีงาน-พลังงานสำหรับอนุภาคและวัตถุเกร็งวิถีแรงดล-โมเมนตัมสำหรับอนุภาคและวัตถุ
  อีเมล์บอกเพื่อน
Solved Problems in Vector Mechanic ; Dynamics
Price 9.41 USD
Availability : In Stock
Code : 000463
เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งในอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเนื้อหา :ไคเนมาติคของอนุภาคไดนามิคส์ของอนุภาคไคเนมาติคของการเคลื่อนที่บนระนาบของวัตถุ
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 19:               
 
    

Hot Product/Service...
หลักเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรมเคมี-Thermodynamics for Chemical Engineering
Price 14.12 USD
การอบแห้งอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying of Foods and Biomaterials) ISBN 9789749918982
Price 8.53 USD
วิธีการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ Engineering Research Methodology ISBN9789749918975
Price 8.24 USD
การวิจัยดำเนินงาน -Operations Research ISBN9789749918722
Price 11.76 USD
คู่มือปั๊ม(Pump Handbook) ISBN9789749918791
Price 14.71 USD
Materials Science and Engineering
Price 10.88 USD
ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) ISBN 9789749918678
Price 13.24 USD
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) ISBN9789749918838
Price 8.82 USD
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง ภาคทฤษฎี-Advanced Reinforced Concrete Structures ISBN9789749918999
Price 7.35 USD
Wastewater Treatment System; Selection, Design,Operation and Problem Solving
Price 10.59 USD
SolidWork- Engineering Drawing Workshop
Price 9.41 USD
Mechanical Engineering Design
Price 10.59 USD
Engineering Economy
Price 8.82 USD
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงใหม่ /Electromagnetics ISBN9789749918951
Price 10.88 USD
Power Electrotechnology
Price 8.82 USD
รวมโจทย์พร้อมเฉลย วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) ISBN9789749918937
Price 8.82 USD
วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) ISBN9786162820199
Price 10.29 USD
ปรากฏการณ์ถ่ายโอน (Transport Phenomena) ISBN9786162820182
Price 7.65 USD
การควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกร Quality Control for Engineers ISBN9786162820274
Price 8.82 USD
การควบคุมคุณภาพ (Statistical Quality Control) ISBN9786162820144
Price 8.82 USD
Wastewater Treatment System
Price 14.71 USD
Electronic Circuits Analysis ISBN9786162820120
Price 8.82 USD
 

Our Services
Home
Product
Webboard
About Us
Article
Payment
Contact Us
Calendar
Payment Inform

Home  |  Product  |  About Us  |  Webboard  |  Payment  |  Article  |  Contact Us  |  Jobs

© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.