TOP TEXTBOOK.COM ศูนย์รวมตำราแปล และ Textbook ชั้นนำจากทั่วโลก

บทความ

E-Book

02-12-2557 23:13:34น.

ล้มหรือลุกจาก E&Digital Books

ปัจจุบันหลาย ๆ สำนักพิมพ์ในต่างประเทศได้พยายามปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ E Book Reader, E Learning, Database,IPAD,IPHONE,PDA เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีวิถีการอ่านหนังสือมาในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดและเทคโนโลยี

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่จะกระทบลำดับต้น ๆ น่าจะเป็นกลุ่มหนังสือรายวัน เช่นหนังสือพิมพ์ ที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว รวมถึงวารสาร นิตยสารรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ที่รายได้จากการขายต้องมาจากการขายผ่านช่องทางดิจิตอล จึงจะสามารถอยู่ได้ ลำพังการขายโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้อาจจะค่อย ๆ หมดไป

ในส่วนของสำนักพิมพ์นั้น การปรับตัวก็เป็นไปในแง่ของการเปลี่ยนจาก Hard Copy,PrintBook มาเป็น E-format,Digtal Format แต่ในส่วนของ Content ที่เกี่ยวข้องกับผู้เขียน/ผู้แต่ง บรรณาธิการ ฝ่ายศิลป์ ยังคงต้องสร้างสรรค์และผลิตหนังสือออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงรักษาคุณภาพ รวมถึงยอดขายที่ได้มาจากหลากหลายรูปแบบ

ผลกระทบที่มาถึงสำนักพิมพ์ในระยะใกล้น่าจะมาจากแหล่งกำเนิดหนังสือ ซึ่งก็คือผู้เขียน อาจจะหันมาทำหนังสือเองมากขึ้น เนื่องจากการลงทุนน้อยลง เพียงแต่แปลงมาเป็น E-Format และขั้นตอนการขายก็อาจจะมีวงจรที่สั้นลง

ใส่วนของโรงพิมพ์ มุมมองที่เห็นได้ชัดว่าผลกระทบจะมีความรุนแรงจากกระบวนการพิมพ์ทั้งในเรื่องของ เพลท ฟิล์ม และเครื่องพิมพ์ ที่อาจจะต้องล้มหายตายจากไปในระยะเวลอันใกล้  แต่ในส่วนของกระดาษก็อาจจะมีช่องทางในการขายจากกระดาษเพื่อพิมพ์หนังสือมาเป็นขายกระดาษให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น Packaging เป็นต้น

ในส่วนของร้านหนังสือนั้น การขยายตัวของร้านหนังสือในอนาคต น่าจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากรูปแบบการบริโภคจะเปลี่ยนแปลง การขายโดยผ่านทางเวบไซด์ อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการดาวน์โหลดที่ง่ายและรวดเร็วน่าจะได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งร้านค้าจะต้องหาสินค้าที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อบริการลูกค้า

1st Version/Update 1-10-2011 by SR Copyright 2011 by Top Publishing